| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Dokumentacja i rozliczanie > Rok podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych

Rok podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych

Na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe podatników. Wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejno po sobie następujących 12 miesięcy.

Przesłanką zmiany roku podatkowego może być również charakter działalności prowadzonej przez podatnika i wpływ na wysokość wpłacanych zaliczek, których kwota podlega następnie zaliczeniu na poczet zobowiązania podatkowego należnego za dany rok podatkowy.

Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o CIT, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych.

W myśl przepisów ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe zamyka się przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego:

  • na dzień kończący rok obrotowy,
  • na dzień zakończenia działalności jednostki, w tym również jej sprzedaży, zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, o ile nie nastąpiło jego umorzenie,
  • na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej,
  • w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę, to jest na dzień wpisu do rejestru tego połączenia,
  • na dzień poprzedzający dzień podziału lub połączenia jednostek, jeżeli w wyniku podziału lub połączenia powstaje nowa jednostka, to jest na dzień poprzedzający dzień wpisu do rejestru połączenia lub podziału,
  • na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości,
  • na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami.

Księgi zamyka się nie później niż ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia tych zdarzeń.

Zaistnienie wymienionych okoliczności skutkuje zamknięciem ksiąg rachunkowych oraz sporządzeniem bilansu, a – w kontekście art. 8 ust. 6 ustawy podatkowej – zakończeniem roku podatkowego.

Następny rok podatkowy rozpocznie się z dniem otwarcia ksiąg rachunkowych, a zakończy w ostatnim dniu przyjętego przez podatnika roku podatkowego.

Zobacz również: Sprawozdanie finansowe - sankcje za niedopełnienie obowiązków

Joanna Litwińska

ECDDP Spółka Doradztwa Podatkowego

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »