reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Dokumentacja i rozliczanie > Obowiązek składania informacji CIT-15J przez spółki jawne

Obowiązek składania informacji CIT-15J przez spółki jawne

Spółka jawna podatnikiem CIT. W przypadku niezłożenia przez spółkę jawną (której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne) informacji CIT-15J, uzyska ona status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

Spółka jawna podatnikiem CIT

Spółka jawna podatnikiem CIT - to efekt zmian wprowadzonych do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123).

Nowelizacja zakłada, że w przypadku gdy spółka jawna (spółka niemająca osobowości prawnej), której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, nie ujawni organom podatkowym tożsamości wszystkich wspólników/podatników posiadających bezpośrednio lub pośrednio prawa do jej zysków (w wartości odpowiadającej 100% udziału w zysku), będzie stawać się podatnikiem CIT (art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy o CIT dodany przez art. 2 pkt 1 lit. a ustawy z 28 listopada 2020 r.). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 r. Wobec czego, spółka taka będzie miała obowiązek określić uzyskany przez nią dochód i należny od niego podatek oraz odprowadzić ten podatek do właściwego urzędu skarbowego.

Ujawnienie danych o wspólnikach przez spółkę jawną odbywa się poprzez złożenie informacji, która zawiera:

1) imię i nazwisko albo firmę (nazwę), adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej oraz wielkość prawa do udziału w zysku spółki jawnej:

a) wspólnika będącego podatnikiem osiągającym dochody ze spółki jawnej,

b) podatnika niebędącego wspólnikiem spółki jawnej osiągającego dochody z tej spółki;

2) nazwę, adres oraz numer identyfikacji podatkowej podmiotu niebędącego podatnikiem podatku dochodowego, za pośrednictwem którego podatnik osiąga dochody ze spółki jawnej, oraz wielkość posiadanego przez podatnika prawa do udziału w zysku tego podmiotu.

Ustawodawca wskazał, że minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór takiej informacji, co też się stało.

Informacja CIT-15J

Informacja CIT-15J oraz załącznik do nie zostały określone rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wzoru informacji o podatnikach podatku dochodowego posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawne (Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 87).

Rozporządzenie określa wzory:

1) informacji o podatnikach podatku dochodowego posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej - CIT-15J,

2) załącznika do informacji CIT-15J – załącznika o danych podatnika podatku dochodowego, który osiąga dochody ze spółki jawnej - CIT/JW.

Rozporządzenie weszło w życie 15 stycznia 2021 r.

Zobacz: Wzory formularzy podatkowych

Składanie pierwszej informacji CIT-15J przez spółkę jawną

Pierwszą informację CIT-15J, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 28 listopada 2020 r., spółka jawna mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, składa w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. według stanu na dzień:

1) 1 stycznia 2021 r. – w przypadku spółki jawnej, która rozpoczęła działalność przed dniem 1 stycznia 2021 r.;

2) rozpoczęcia działalności – w przypadku spółki jawnej, która rozpoczęła działalność w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.

Jeżeli przed przekazaniem pierwszej informacji nastąpi zmiana w składzie podatników, pierwszą aktualizację informacji składa się w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r., chyba że termin do jej złożenia przypada później.

W przypadku niezłożenia informacji CIT-15J zgodnie z tym harmonogramem spółka jawna uzyskuje status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych odpowiednio z dniem 1 stycznia 2021 r., z dniem rozpoczęcia działalności albo z dniem, w którym nastąpiła zmiana w składzie podatników.

Informację spółka jawna zobowiązana jest złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z takiej spółki.

Polecamy: Komplet PODATKI 2021

Podstawa prawna:

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wzoru informacji o podatnikach podatku dochodowego posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawne - Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 87

- USTAWA z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych usta - Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 2123

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama