| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Podatnicy i zakres opodatkowania > Atrakcyjność biznesowa i podatkowa maltańskich spółek holdingowych

Atrakcyjność biznesowa i podatkowa maltańskich spółek holdingowych

Charakterystykę i zalety (także dla polskich spółek i przedsiębiorców) systemu korporacyjno – podatkowego Malty, procedurę i sposoby zawiązywania spółek holdingowych na Malcie, zasady działania i procedury rozliczeń podatkowych tych spółek przybliża Krzysztof Majczyk, ekonomista, prawnik i doradca podatkowy.

3. Korzyści ekonomiczne powołania maltańskich struktur holdingowych

Jak wyżej opisano, niewątpliwe korzyści finansowe wynikają z powołania i istnienia polskiej spółki komandytowej, w której wspólnikami będą dwie spółki kapitałowe, maltańska i polska. Jednak jeszcze większe korzyści w postaci swobodnego rozwoju struktury organizacyjno -prawnej swojego przedsiębiorstwa przynosi powołanie holdingu spółek kapitałowych w całości na Malcie. Główne korzyści z założenia spółki holdingowej na Malcie to w ogólności  swoboda planowania gospodarczego jak i w szczególności swoboda rozwoju holdingu, praktycznie stłamszone przez socjal liberalne administracje podatkowe większości państw europejskich. W przeciwieństwie do nich, w tym kraju, jak w niewielu innych, osobisty przychód podatkowy w PIT z tytułu zarobków prezesa zarządu spółki kapitałowej zaliczany jest na poczet przychodu spółki kapitałowej w CIT, w której zarobkuje prezes.

Dodatkowe korzyści dla rezydentów polskich, inwestujących na Malcie wynikają z korzystnych zapisów bilateralnej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę z Maltą, która pozwala na optymalizowanie podatku dochodowego na Malcie przy wykorzystaniu spółki osobowej czyli spółki komandytowej. Malta pozwala na jednokrotne opodatkowanie podatkiem dochodowym nie tylko zagranicznym strukturom organizacyjno- prawnym takim jak polska spółka Malta Ltd spółka komandytowa, ale także krajowym czyli maltańskim holdingom spółek kapitałowych.

Każdy inwestor, który powoła mini-holding dwóch maltańskich spółek LTD, w terminie kilku miesięcy od dnia jego rozliczenia może bez przeszkód uzyskać zwrot 6/7  podatku CIT. Jako efektywne opodatkowanie, państwu maltańskiemu wystarcza zaledwie 5% z CIT od przychodu  z holdingu dwóch spółek kapitałowych, nie ważne czyjego pochodzenia, założonego przez krajowców lub przez inwestorów zagranicznych, osoby fizyczne lub spółki.  Malta pozwala  nawet, w przypadku przychodów holdingu spółek maltańskich z obrotu prawami własności intelektualnej na efektywną stawkę  CIT w wysokości 0%.

Malta robi w ten sposób głęboki ukłon w stosunku do inwestorów, a jednocześnie, dzięki wysokiej stawce nominalnej rzędu 35% pozwala im na ominięcie restrykcyjnych reguł podatkowych dotyczących zagranicznych spółek kontrolowanych.        

3.1. Brak represyjnych podatkowych cen transferowych w maltańskim prawie podatkowym

Kiedy interes rozwija się, z reguły, w celu poprawienia finansów, kontroli, zarządzania, i skali działalności, wspólnicy spółki kapitałowej odczuwają naturalną potrzebę uczynienia pierwotnego przedsiębiorstwa spółką -matką z jednoczesnym wydzieleniem kilku funkcji z dotychczasowego przedsiębiorstwa między kilka przedsiębiorstw odrębnych organizacyjnie, a zatem w kierunku stworzenia spółki holdingowej.  Struktura holdingowa świetnie nadaje się także do poszerzania działalności biznesowej na nowe rynki, nowe kraje, czy do fuzji kapitałowych, a także do pozyskania kapitału i podział kapitału pomiędzy siebie a swoje swoje spółki zależne.

Z reguły istniejące powszechnie rozbudowane struktury administracyjne oraz działy prawa antymonopolowego albo podatkowego współczesnych demokracji socjal- liberalnych utrudniają lub stają firmom na przeszkodzie w swobodnym rozwoju działalności holdingowej. Otóż  podatkowy prawodawca maltański nie różnicuje między spółką holdingową a jakąkolwiek prostą spółką handlową.

3.2. Zasady działania i procedury rozliczeń podatkowych  maltańskich spółek holdingowych

Oczywiście, aby korzystać ze swobody, w tym ze swobody  podatkowej w zarządzaniu spółkami zależnymi, maltańska spółka holdingowa musi być "znaczącą" spółką holdingową, ale przecież takie wymogi są zgodne z interesami właścicieli spółek holdingowych. A zatem,  maltańska spółka holdingowa musi dysponować prawem  głosowania w spółkach zależnych, prawem do podziału zysków i / lub prawem do aktywów dostępnych w przypadku likwidacji spółki zależnej.

Jeżeli w/w podmiot spełnia w/w wymogi, to wspólnicy maltańskiej spółki holdingowej mogą czerpać wiele korzyści z założenia takiego holdingu.

Wspólnicy, nieważne czy są to rezydenci czy nierezydenci, nie płacą żadnego podatku dochodowego od wypłat dywidend z maltańskiej spółki holdingowej, czy też ze zwykłej spółki kapitałowej. Nierezydenci nie płacą podatku dochodowego od zysków kapitałowych pobieranych ze zbycia udziałów w maltańskiej spółce kapitałowej, zwykłej czy holdingowej.

Jeżeli w/w spółka jest zatem "znaczącą" spółką holdingową, to wszelkie nabycie przez nią udziałów w spółkach zależnych, czy to w drodze emisji uprawnień, czy transferów, nie skutkuje obowiązkiem zapłaty przez nią podatku dochodowego CIT. Maltańska spółka holdingowa jest także wyłączona z opodatkowania podatkiem CIT z tytułu pobierania przez nią dywidend jak i z osiągania zysków kapitałowych od spółki zależnej.

Spółka holdingowa musi spełniać również inne przesłanki, aby korzystać z innych ulg podatkowych. Są to głównie limity kwotowe lub limity procentowe wielkości udziałów posiadanych w spółce zależnej oraz określenia praw, które te akcje dają spółce holdingowej.

3.3.  Zwolnienie z podatku VAT czystych spółek holdingowych

Maltańska spółka kapitałowa, będąca spółką holdingową dla innych spółek maltańskich może zajmować się tylko zarządzaniem interesami, w tym własnością (majątkiem czyli udziałami) oraz dochodami z majątku (czyli dywidendami itp. zyskami kapitałowymi) w maltańskich i pozamaltańskich spółkach zależnych jako tzw. czysta spółka holdingowa, a zatem nie angażująca się w jakikolwiek obrót gospodarczy. Wówczas, czysta spółka holdingowa nie jest objęta maltańskim podatkiem VAT. Oczywiście, maltańska spółka holdingowa może zrezygnować z matkowania spółkom zależnym i  zajmować  się dodatkowo obrotem gospodarczym, wówczas podatek VAT może ją obowiązywać w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia usług podlegających zasadom odwrotnego obciążenia.

Pełny system zaliczenia korporacyjnego pdatku dochodowego na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych i zwrotu podatku dochodowego na Malcie, zwany remitance bassis, wraz z ryczałtem z tytułu zagranicznej ulgi podatkowej, wszelkie niezwolnione przychody lub zyski pochodzące od maltańskiego przedsiębiorstwa będą podlegały ogólnej efektywnej stawce podatkowej w wysokości od 0% do 6,25%.

3.4. Korzystna jurysdykcja podatkowa dla spółek holdingowych

Państwo Malta nie stworzyło określonego reżimu holdingowego, dlatego ogólnie dostępne są korzyści dla spółek maltańskich w ich działalności holdingowej. Zwiększeniu elastyczności i wartości maltańskiej struktury holdingowej służy to, że spółka holdingowa może również świadczyć dodatkowe usługi dla spółek zależnych, takie jak funkcje skarbowe  czy  finansowe, w tym outsouringu finansowego itp.

Ze względu na przyjazny holdingom system podatkowy Malty, maltańska spółka holdingowa może rozwinąć swoje międzynarodowe plany strukturalne. Spółka holdingowa uprawnia swoich właścicieli do zwrotu podatku, bez podatku od dywidend i bez podatku od zysków kapitałowych, które są utrapieniem wszystkich inwestorów na Kontynencie.

           

3.5. Minimalizacja opodatkowania w maltańskich spółkach holdingowych

Od czasu wprowadzenia systemu holdingowych zwolnień podatkowych Malta stała się preferowanym miejscem docelowym dla inwestorów zagranicznych chcących założyć spółki holdingowe. Maltańskie spółki holdingowe są najlepszym rozwiązaniem do utrzymywania aktywów i udziałów w innych spółkach na Malcie.

Maltańskie spółki holdingowe są doskonałymi instrumentami służącymi do minimalizacji podatków.

Wśród korzyści podatkowych wynikających z rejestracji spółek holdingowych na Malcie są:

- dywidendy otrzymane z uczestniczącego holdingu, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem CIT na Malcie, jeżeli spełnione są określone warunki,

- zyski uzyskane z dyspozycji udziałów, które nie są opodatkowane podatkiem CIT na Malcie,

- odsetki i tantiemy, które nie są opodatkowane podatkiem CIT na Malcie, gdy są dystrybuowane do zagranicznych akcjonariuszy.

Zwolnienie w podatkach dochodowych z tytułu uczestnictwa w maltańskich spółkach holdingowych może mieć również zastosowanie do holdingów nie tylko w maltańskich spółkach kapitałowych ale także w maltańskich spółkach komandytowych i w spółkach inwestycyjnych.

Ponadto, w oparciu o maltański system pełnego naliczania podatku dochodowego, udziałowcy w spółkach holdingowych mogą korzystać z różnych ulg podatkowych.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »