| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Interpretacje i orzecznictwo > Sposób ewidencji na kasie fiskalnej

Sposób ewidencji na kasie fiskalnej

W jaki sposób wprowadzić na kasę fiskalną wpłaty poprzez przelewy bankowe w dni wolne od pracy (sobota, niedziela, święta) i sporządzić raporty dzienne i miesięczne? W jaki sposób wprowadzić na kasę fiskalną i wykonać raporty dzienne i miesięczne wpłaty poprzez przelewy bankowe w okresie urlopów (3–4 tygodnie na przełomie miesięcy)?

Ponadto, stosownie do § 7 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2, są obowiązani, między innymi:

1) dokonywać ewidencji każdej sprzedaży oraz wydruku paragonu fiskalnego lub faktury VAT z każdej sprzedaży, jak również wydawać oryginał wydrukowanego dokumentu nabywcy;

2) sporządzać raport fiskalny dobowy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym oraz sporządzać raport fiskalny za okres miesięczny po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu (...)

W myśl § 2 pkt 20 rozporządzenia przez sprzedaż rozumie się czynności, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy. Stosownie do treści art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż należy rozumieć odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Biorąc powyższe pod uwagę, obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej dotyczy czynności sprzedaży w rozumieniu ww. przepisu i jest nierozerwalnie związany z powstaniem obowiązku podatkowego.

Z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Należy mieć jednak na uwadze to, iż ewidencjonowanie obrotu w terminie innym niż moment powstania obowiązku podatkowego prowadziłoby do niezgodności prowadzonej ewidencji z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczych. Trzeba bowiem zauważyć, iż celem ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej było nie tylko rzetelne dokumentowanie osiąganych przez podatników czynnych obrotów i podatku należnego, ale również stworzenie dokładnego mechanizmu kontroli obrotów podatników zwolnionych od podatku z tytułu sprzedaży dokonywanej na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, czyli na rzecz podmiotów niezainteresowanych uzyskaniem potwierdzenia dokonanej transakcji.

Ze złożonego wniosku wynika, że z tytułu świadczenia usług ortodontycznych (stomatologicznych) płatności są dokonywane na (...) rachunek bankowy - w systemie ratalnym, według harmonogramu spłaty rat za leczenie ortodontyczne na podstawie zawartych umów, lub w formie gotówkowej w kasie w gabinecie. Należy nadmienić, iż z wniosku nie wynika, aby dokonywane przez usługobiorców na rachunek bankowy spłaty rat za leczenie dotyczyły zaliczek na poczet przyszłych świadczeń.

Należy wskazać, iż kasa rejestrująca, jako forma ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, ma na celu prawidłowy zapis przebiegu dokonywanych transakcji. Ma zatem odzwierciedlać datę oraz wartość (kwotę obrotu, podatek należny) wykonanego świadczenia. Termin dokonywanych po wykonaniu usługi wpłat przez usługobiorców kwot należnych z tytułu wykonanych świadczeń nie ma w tym przypadku znaczenia determinującego moment zaewidencjonowania świadczenia przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Odnosząc się do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, w świetle obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, należy stwierdzić, iż świadczone usługi ortodontyczne (stomatologiczne) winny być ewidencjonowane przy zastosowaniu kasy rejestrującej z chwilą powstania obowiązku podatkowego, tj. w momencie wykonania usługi, a nie z chwilą przyjęcia kolejnych rat za spłatę należności za te usługi. Stąd też stanowisko (...) co do każdorazowego ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej częściowych wpłat - rat wpłacanych przez klientów zgodnie z wynikającym z umowy harmonogramem płatności, uznano za nieprawidłowe.

(...) Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. (...)

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK