| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Interpretacje i orzecznictwo > Moment zaliczenia do kosztów opłaty faktoringowej

Moment zaliczenia do kosztów opłaty faktoringowej

Czy wydatki związane z zawarciem umowy faktoringu stanowią koszty bezpośrednio czy też pośrednio związane z uzyskaniem przychodu i czy można zaliczyć je w ciężar kosztów uzyskania przychodu 2006 r.?

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zebranego materiału dowodowego stwierdza, co następuje:

Zażalenie wniesione przez spółkę, w ocenie organu odwoławczego, nie zasługuje na uwzględnienie.

Przedmiotem sporu jest kwestia uznania, czy wydatki związane z zawarciem umowy faktoringu stanowią koszty bezpośrednio czy też pośrednio związane z uzyskaniem przychodu i czy można zaliczyć je w ciężar kosztów uzyskania przychodu 2006 r. (...)

W myśl art. 15 ust. 4b powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia:

1) sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo

2) złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego

- są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Zgodnie natomiast z art. 15 ust. 4c powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 4b pkt 1 albo pkt 2, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie.

(...) Natomiast w przypadku wydatków pośrednio związanych z uzyskiwanymi przez podatnika przychodami, o zaliczeniu ich w koszty podatkowe decyduje faktyczny moment ich poniesienia - przepis art. 15 ust. 4d przedmiotowej ustawy stanowi, że koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. (...)

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż podatnik obciążył bezpośrednie koszty podatkowe kwotą dotyczącą usługi faktoringowej, gdyż, zdaniem strony, miała ona bezpośredni związek z osiągniętym przez podatnika przychodem.

W opinii organu odwoławczego, w przedstawionych okolicznościach faktycznych, podatnik nie miał możliwości uznania opłaty faktoringowej za bezpośredni koszt uzyskania konkretnych przychodów. Umowa faktoringowa z bankiem była zawarta w celu spłacenia wcześniej zaciągniętych pożyczek, a nie, jak podkreśla strona, w celu uzyskania wyższej ceny sprzedaży nieruchomości.

Zdaniem organu odwoławczego, wydatek poniesiony w związku z zawartą przez podatnika umową faktoringową należy zaliczyć do kosztów pośrednich, gdyż nie pozostaje w związku z konkretnym przychodem podatnika, natomiast związany jest z całokształtem jego działalności. W tym też miejscu organ odwoławczy zauważa, że spółka ma rację stwierdzając, iż wydatek poniesiony 1 marca 2007 r., czyli przed sporządzeniem sprawozdania finansowego oraz przed złożeniem zeznania podatkowego za 2006 r., można rozpoznać jako koszt podatkowy 2006 r., ale należy dodać, że po spełnieniu pierwszego i podstawowego warunku, a mianowicie „bezpośredniego wpływu na wartość osiągniętych przychodów”, czego organ odwoławczy w przedmiotowej sprawie nie znajduje.

Dla powyższego rozstrzygnięcia bez znaczenia pozostaje, czy dana nieruchomość została zaliczona do środków trwałych spółki, czy stanowiła towar przeznaczony na sprzedaż. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku nie można uznać wynagrodzenia za usługę faktoringu za wydatek wpływający bezpośrednio na uzyskanie przychodów jej sprzedaży.

Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 sierpnia 2007 r. (nr 1401/BP-I/4210-52/07/MC) 

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK