| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > KPiR > Najczęstsze problemy > Zapisy w pkpir na podstawie zestawienia miesięcznego

Zapisy w pkpir na podstawie zestawienia miesięcznego

Czy można dokonywać zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (pkpir) na koniec miesiąca łączną kwotą wynikającą z miesięcznego zestawienia sporządzonego na podstawie danych wynikających z ewidencji?

Kwota wynikająca z miesięcznego zestawienia w pkpir

Zdaniem podatnika, w § 21 ust. l rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz. 1475 ze zm.), przewidziana jest możliwość dokonywania zapisów w księdze dotyczących przychodów ze sprzedaży towarów i usług na koniec miesiąca łączną kwotą wynikającą z miesięcznego zestawienia sporządzonego na podstawie danych wynikających z ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 1 lub 3 ustawy o VAT. Zgodnie z § 21 ust. 2 rozporządzenia zestawienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać, co najmniej następujące dane: datę i kolejny numer zestawienia, sumę przychodów ze sprzedaży pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług oraz o wartość towarów i usług niestanowiącą przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym i powiększoną o przychody nieobjęte obowiązkiem ewidencjonowania dla celów podatku od towarów i usług. Prowadzona przez podatnika ewidencja jest ewidencją, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy VAT. Sposób jej prowadzenia pozwala na sporządzenie zestawienia zawierającego wskazane w § 21 ust. 2 ww. Rozporządzenia dane. Wobec powyższego podatnik jest zdania, że zachodzą okoliczności pozwalające na dokonywanie zapisów w księdze dotyczących przychodów ze sprzedaży towarów i usług na koniec miesiąca łączną kwota wynikającą z miesięcznego zestawienia.

Dokumentowanie i ewidencjonowanie kosztów w pkpir

Prowadzenie PKPiR powierzyć biuru rachunkowemu?

Przejście z pkpir na pełną księgowość

Izba skarbowa zgodził się ze stanowiskiem podatnika, uznając takie działanie za prawidłowe. Podkreślając jednocześnie, że stanowisko podatnika uznaje się za prawidłowe o ile w świetle odrębnych przepisów (nie będących przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej), tj. przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, podatnik zawierając wskazane we wniosku umowy, świadczy usługi, w wyniku których uzyskuje obrót ewidencjonowany w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 tej ustawy. W takim bowiem przypadku w oparciu o dane wynikające z tej ewidencji może dokonywać zapisów w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów, stosownie do treści § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz. 1475 ze zm.).

Zapraszamy na forum PIT i PKPiR


oprac. Adam Kuchta

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »