Kategorie

PIT złożony po terminie - zasady, skutki, ulgi, odsetki, czynny żal

PIT złożony po terminie - skutki, odsetki, czynny żal
PIT złożony po terminie. Na podstawie ustawy o PIT podatnicy są obowiązani składać zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (w tym PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39), w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w 15 lutego roku następującego po roku podatkowym. Wyjątkami są tu deklaracja PIT-16A i deklaracja PIT-19A (składane do końca stycznia - a w 2021 roku wyjątkowo do 1 lutego) oraz zeznanie ryczałtowców PIT-28 (składanie od 15 lutego do końca tego miesiąca - w 2021 r. wyjątkowo do 1 marca 2021 r.).

Nie złożyłeś PIT-a w terminie? Nadal masz obowiązek jego złożenia

Ministerstwo Finansów podkreśla, że upływ terminu na złożenie zeznania podatkowego PIT nie oznacza oczywiście, że obowiązek jego złożenia minął. Zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym powinno być złożone także po upływie ustawowego terminu, z wyjątkiem sytuacji, gdy doszło do przedawnienia zobowiązania podatkowego w rozumieniu przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.

PIT-37 i PIT-38 składane automatycznie

Wyjątkiem od tej zasady są także zeznania PIT-37 i PIT-38, bo w ich przypadku 30 kwietnia 2021 roku nastąpiło automatyczne złożenie w formie i treści przygotowanej przez administrację podatkową w ramach usługi Twój e-PIT.

W PIT-37 wykazywane są w szczególności przychody z takich źródeł jak: stosunek pracy, emerytury i renty, działalność wykonywana osobiście (np. z umów zlecenia czy o dzieło), prawa autorskie i prawa pokrewne. Zeznanie to przeznaczone jest dla podatników, którzy nie prowadzili działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Natomiast PIT-38 składają podatnicy, którzy uzyskali przychody ze zbycia udziałów i instrumentów finansowych (w tym m.in. papierów wartościowych, udziałów w spółkach albo udziałów w spółdzielni).

W przypadku tych dochodów bowiem organy podatkowe dysponują danymi o dochodach uzyskanych przez podatników. Pochodzą one z imiennych informacji podatkowych sporządzanych przez płatników lub innych podmiotów obowiązanych do sporządzenia imiennej informacji o wysokości dochodów (przychodów). Obowiązek ich sporządzenia i przekazania właściwemu urzędowi skarbowemu i podatnikowi określa ustawa PIT.

Instrukcję złożenia zeznania PIT-37 lub PIT-38, z wykorzystaniem usługi Twój e- PIT, można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/twoj-e-pit-jak-go-zlozyc-krok-po-kroku/
. Warto podkreślić, że w przypadku PIT-37 i PIT-38 przygotowanych przez administrację podatkową, podatnik może (przed 30 kwietnia):
- zaakceptować zeznanie;

- zmodyfikować treść zeznania (np. zmienić dane ulgi na dzieci, dodać inną ulgę, zmienić organizację pożytku publicznego, zmienić sposób rozliczenia na wspólny z małżonkiem albo samotnie wychowywanym dzieckiem);
- odrzucić PIT przygotowany w usłudze Twój e-PIT i samodzielnie przygotować i wypełnić formularz zeznania (zarówno w usłudze Twój e-PIT, jak i w innej formie;
- nie zrobić nic - wtedy 30 kwietnia zeznanie przygotowane przez administrację podatkową zostanie automatycznie złożone (uznane formalnie za złożone).

Niezłożenia PIT-a w terminie - konieczny czynny żal

Uchybienie terminu w złożeniu zeznania PIT stanowi czyn zabroniony na gruncie Kodeksu karnego skarbowego. W takim przypadku sprawca może skorzystać z instytucji czynnego żalu, poprzez złożenie zawiadomienia do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Czynny żal musi spełniać warunki określone w art. 16 kodeksu karnego skarbowego, w tym m.in. zostać złożony przez sprawcę czynu zabronionego i być przez niego podpisany.

Odsetki

Podatek niezapłacony w terminie płatności (czyli w przypadku większości zeznań PIT - 30 kwietnia) jest zaległością podatkową, od której nalicza się odsetki za zwłokę. Podatnik powinien naliczyć odsetki za zwłokę od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku PIT, tj. od 1 maja 2021 r., do dnia zapłaty podatku, włącznie z tym dniem. Stawka odsetek za zwłokę do zaległości podatkowych wynosi 8% (w stosunku rocznym).
Odsetki za zwłokę zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Nie są naliczane odsetki w sytuacji, gdy ich wysokość nie przekroczyłaby 8,70 zł. Zaległość podatkowa z tytułu podatku PIT wraz z odsetkami za zwłokę powinna zostać wpłacona niezwłocznie, przy użyciu mikrorachunku podatkowego.

Nadpłata

Nadpłata wykazana w zeznaniu PIT złożonym za pomocą środków komunikacji elektronicznej podlega zwrotowi w terminie 45 dni od dnia jego złożenia, a w pozostałych przypadkach – w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania.

Ulgi i preferencje podatkowe

Reklama

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że korzystanie z preferencji podatkowych w postaci wspólnego opodatkowania dochodów małżonków albo opodatkowania dochodów jako osoba samotnie wychowująca dzieci, czy z ulg podatkowych przewidzianych w ustawie PIT, nie jest uzależnione od terminowego złożenia zeznania podatkowego przez podatnika. Innymi słowy, uchybienie terminu złożenia zeznania za dany rok, nie powoduje, że podatnik traci prawo do preferencyjnego opodatkowania dochodów czy skorzystania z przysługujących mu ulg.

Tylko w przypadku przekazania przez naczelnika urzędu skarbowego na rzecz OPP kwoty w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego, zwanej dalej „kwotą 1%”, jest uwarunkowane złożeniem zeznania podatkowego w terminie. Kwota ta może być też przekazana, jeśli podatek należny wynika z korekty zeznania złożonego w terminie, o ile korektę tę złożono w ciągu miesiąca od upływu terminu na złożenie zeznania. Z kolei w przypadku emerytów i rencistów, którzy otrzymali od organu rentowego roczne obliczenie podatku (PIT-40A) termin na złożenie wniosku o przekazanie kwoty 1%, w oświadczeniu PIT-OP, upływa z dniem 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Zatem złożenie zeznania podatkowego albo jego korekty, a także oświadczenia PIT-OP po terminie (w przypadku korekty zeznania po upływie maja) w zasadzie wyklucza przekazanie kwoty 1% na rzecz wybranej przez podatnika OPP.

Szczególne zasady przekazania 1% dla OPP w czasie epidemii

Jednakże Ministerstwo Finansów podkreśla, że obecnie obowiązują nieco odmienne zasady dotyczące przekazania 1%. Szczególne rozwiązania zostały wprowadzone na skutek trwającego stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Z dodanego art. 52va w ustawie PIT wynika, że 1% na rzecz OPP zostanie również przekazany w przypadku, gdy wniosek w tej sprawie zostanie złożony po terminie do jego złożenia.
Ale złożenie tego wniosku nie może nastąpić później niż do końca maja 2021 r. w przypadku zeznania podatkowego i oświadczenia PIT-OP, albo do końca czerwca 2021 r. w przypadku korekty tego zeznania.

Jeśli jednak emeryt lub rencista, który otrzymał od organu rentowego PIT-40A, nie złożył w terminie oświadczenia PIT-OP naczelnik urzędu skarbowego przekaże kwotę 1% OPP wskazanej przez podatnika we wniosku zawartym w złożonym zeznaniu, jego korekcie albo w złożonym oświadczeniu PIT-OP, za ubiegły rok podatkowy. W takim przypadku przekazanie kwoty 1% następuje na podstawie wniosku zawartego w oświadczeniu PIT-OP sporządzonego przez organ podatkowy za pośrednictwem portalu podatkowego Opisane powyżej szczególne rozwiązania w zakresie 1% będą obowiązywały w kolejnych latach podatkowych, jeżeli do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upływa termin do złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy, nie zostanie odwołany stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.

oprac. Paweł Huczko

Źródło: Odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytania redakcji portalu infor.pl

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  21 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.