| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > Diety za podróż służbową wolne od podatku

Diety za podróż służbową wolne od podatku

Jeżeli pracownik odbywa podróż służbową i z tego tytułu pracodawca zwraca mu koszty, świadczenia te są wolne od podatku dochodowego, o ile nie przekroczą wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Opinia spółki została potwierdzona przez organy skarbowe. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wskazał na następujące przepisy, które uzasadniają tę decyzję.

Po pierwsze zaznaczono, że generalną zasadą jest powszechność opodatkowania podatkiem dochodowy wszelkiego rodzaju dochodów (oprócz tych od których zaniechano poboru podatku). Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) źródłami przychodów są: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta. Stosownie do art. 11 ust. 1 powołanej ustawy przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazano że za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Użycie przez ustawodawcę zwrotu „w szczególności” daje podstawę do stwierdzenia, że niniejszy przepis wskazuje jedynie przykłady przychodów, a nie ich zamknięty katalog. Za przychód ze stosunku pracy można więc uznać wszelkie świadczenia, skutkujące u podatnika przysporzeniem majątkowym, które są wypłacane w związku z łączącym strony stosunkiem pracy.

Wydatki na podróże służbowe kosztem uzyskania przychodu

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika – do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce strefy budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Tymi odrębnymi przepisami o których mowa w tym artykule, jest właśnie jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 167). Wskazano, w nim że jeżeli pracownik obywa podróż służbową ( w rozumienie art. 775 § 1 Kodeksu pracy), w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, może liczyć na dietę z tytułu wyjazdu służbowego oraz zwrot kosztów np. przejazdów czy noclegów. Wobec tego, jeżeli pracodawca postanowi wypłacać swoim pracownikom takie świadczenia na warunkach i wysokości określonej we wskazanym rozporządzeniu, będą one zwolnione z podatku dochodowego. Jeżeli wysokość świadczeń z tytułu podróży służbowej przekroczy limity określone w rozporządzeniu, to od nadwyżki płatnik będzie musiał odprowadzić podatek dochodowy. Pracodawcy powinni więc na bieżąco kontrolować kwoty wypłacanych świadczeń, aby nie popaść w zwłokę z zapłatą podatku

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »