| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Dochody zagraniczne > Konwencja MLI - wpływ na umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Konwencja MLI - wpływ na umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Ministerstwo Finansów przygotowało opracowanie zawierające podstawowe informacje o Konwencji MLI, zasadach jej działania i wpływie na polskie umowy podatkowe. Konwencja MLI - Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzona w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., podpisana w Paryżu dnia 7 czerwca 2017 r. (dalej: „Konwencja MLI” lub „MLI”), ang. Multilateral convention to implement tax treaty-related measures to prevent base erosion and profit shifting.

4. Stanowisko Polski w zakresie przyjęcia Konwencji MLI

Polska zakłada dość szerokie przyjęcie Konwencji MLI. Do objęcia MLI zostało zgłoszonych 78 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Obecnie zakładane jest nieobejmowanie Konwencją MLI UPO zawartych z 11 jurysdykcjami: Algierią, Czarnogórą, Gruzją, Guernsey, Jersey, Niemcami, Nigerią, Urugwajem, USA, Wyspą Man i Zambią.

Ostateczna liczba polskich UPO, do których będzie stosowany MLI zależy od liczby sygnatariuszy MLI, która systematycznie wzrasta. Obecnie zakładane jest, że MLI będzie objętych ponad 50 polskich UPO.

Podejście Polski w odniesieniu do zakresu przyjmowanych postanowień MLI jest również dość szerokie - oprócz regulacji, które stanowią minimalny standard, Polska wyraziła chęć przyjęcia regulacji MLI w zakresie:

  • zasad opodatkowania podmiotów transparentnych podatkowo, nakierowanych na ograniczanie wykorzystania niezgodności hybrydowych [hybrid mismatches] (art. 3);
  • ustalania rezydencji podatkowej podmiotów o podwójnej siedzibie [dual resident entities] (art. 4);
  • uszczelnienia metod unikania podwójnego opodatkowania - zmiana metody wyłączenia (zwolnienia) z progresją na metodę zaliczenia (kredytu) - opcja C (art. 5 ust. 6)
  • uszczelnienia poboru podatku u źródła od wypłat dywidend (art. 8);
  • klauzuli nieruchomościowej (art. 9);
  • zastrzeżenia prawa do opodatkowania własnych rezydentów [savings clause] (art. 11);
  • współpracy państw w zakresie korekty zysków podmiotów powiązanych (art. 17).

Stanowisko MLI Polski zostało opublikowane:

Ministerstwo Finansów wydało również komunikat o wpływie zmiany metody unikania podwójnego opodatkowania na rozliczenia podatkowe w Polsce osób fizycznych, które osiągają dochody za granicą.

W komunikacie tym znajduje się m.in. tabela przedstawiająca wpływ zmiany UPO na zasady opodatkowania w Polsce wybranych kategorii dochodów osób fizycznych pracujących w UK

Status podmiotu/

rodzaj dochodów

Sytuacja obecna

Sytuacja po wejściu w życie MLI

Rezydent

podatkowy UK

Ocena rezydencji podatkowej osoby fizycznej wymaga każdorazowo indywidulanej szczegółowej analizy całokształtu okoliczności dotyczących jej związków z danym państwem.

Zasadniczo jednak, osoby, które cały rok pracują w UK i tam mieszkają wraz z rodziną, mogą być uznane za rezydentów podatkowych UK i nie są rezydentami podatkowymi w PL.

opodatkowanie w Polsce tylko dochodów osiąganych na terytorium Polski – brak polskiej rezydencji podatkowej oznacza brak opodatkowania w Polsce dochodów z UK

BEZ ZMIAN

opodatkowanie w Polsce tylko dochodów osiąganych na terytorium Polski – brak polskiej rezydencji podatkowej oznacza brak opodatkowania w Polsce dochodów z UK

Rezydent

podatkowy Polski

Ocena rezydencji podatkowej osoby fizycznej wymaga każdorazowo indywidulanej szczegółowej analizy całokształtu okoliczności dotyczących jej związków z danym państwem.

Czasowy wyjazd do pracy w UK nie powoduje automatycznie utraty polskiej rezydencji podatkowej, w szczególności, jeśli w Polsce mieszka rodzina (małżonek, dzieci) podatnika.

BEZ ZMIAN

Ocena rezydencji podatkowej osoby fizycznej wymaga każdorazowo indywidulanej szczegółowej analizy całokształtu okoliczności dotyczących jej związków z danym państwem.

Czasowy wyjazd do pracy w UK nie powoduje automatycznie utraty polskiej rezydencji podatkowej, w szczególności, jeśli w Polsce mieszka rodzina (małżonek, dzieci) podatnika.

Rezydent

podatkowy Polski

1) zasady opodatkowania w Polsce dochodów z czasowej pracy w UK

zwolnione z opodatkowania w Polsce z uwagi na zastosowanie metody wyłączenia z progresją

ZMIANA, ALE NIEKONIECZNIE POWODUJĄCA WZROST WYSOKOŚCI PODATKU:

opodatkowane w Polsce, ale zastosowanie ulgi abolicyjnej sprawia, że ostateczna wysokość podatku płaconego w Polsce od tych dochodów będzie taka, jakby zastosowano metodę wyłączenia z progresją

jeśli podatnik nie uzyskuje w Polsce innych dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych (np. z pracy, umów zlecenia/o dzieło) – brak obowiązku składania zeznania rocznego

ZMIANA:

obowiązek złożenia zeznania również w odniesieniu do samych dochodów z pracy z UK (sam fakt złożenia zeznania nie oznacza obowiązku zapłaty podatku w Polsce) – ten problem MF rozwiąże.

brak obowiązku zapłaty zaliczek na podatek od dochodów z pracy w UK

ZMIANA:

w razie powrotu do kraju, obowiązek zapłaty zaliczek na podatek od dochodów z pracy w UK (w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik wrócił do kraju) – ten problem MF rozwiąże

2) zasady dotyczące opodatkowania innych dochodów osiąganych w Polsce, opodatkowanych wg skali (np. z pracy, umów zlecenia/ o dzieło) – w przypadku ich osiągania równolegle z dochodami z pracy w UK

opodatkowane na zasadach ogólnych, łącznie z dochodami zagranicznymi, ale podatek jest obliczany od sumy dochodów wg stopy procentowej (przy kalkulowaniu której uwzględnia się dochody z pracy w UK)

ZMIANA:

opodatkowane  na zasadach ogólnych,

zastosowanie ulgi abolicyjnej sprawia, że ostateczna wysokość podatku płaconego w Polsce od tych dochodów będzie taka, jakby zastosowano metodę wyłączenia z progresją

3) zasady opodatkowania odsetek z banku w Polsce

podatek pobierany przez bank,

brak obowiązku składania zeznania

BEZ ZMIAN:

podatek pobierany przez bank,

brak obowiązku składania zeznania

4) dochody z programu Rodzina 500+

brak podatku – dochód zwolniony

BEZ ZMIAN:

brak podatku – dochód zwolniony

5. Źródła (linki otwierają nowe okna/pliki w innych serwisach)

Tekst Konwencji MLI:

Oświadczenie rządowe w sprawie mocy obowiązującej MLI, opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2018 r. poz. 1370

Aktualna lista sygnatariuszy MLI, złożonych instrumentów ratyfikacji i dat wejścia w życie MLI oraz Stanowisk MLI (PDF 161 KB)

Baza Stanowisk MLI [Matching Database]

Informacje o Konwencji MLI na stronie OECD

Materiały opracowane przez OECD o mechanizmie działania MLI (1), PDF 81 KB

Materiały opracowane przez OECD o mechanizmie działania MLI (2), PPS 547 KB

Wyjaśnienia OECD dot. Konwencji MLI [Explanatory statement], PDF 555 KB

Raport podsumowujący działanie nr 15 Projektu BEPS

Informacje o Projekcie BEPS

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Godyń

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »