reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Pracownik > Jak wypełnić PIT-11?

Jak wypełnić PIT-11?

PIT-11, czyli informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy powinna zostać sporządzona przez płatników i przesłana podatnikom oraz urzędom skarbowym właściwym dla tych podatników do końca lutego następnego roku podatkowego.

KOSZTY uzyskania przychodu ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

Pozycja 28

Tu trzeba zaznaczyć jeden z 4 kwadratów w zależności od tego ile umów o pracę ma podatnik i czy korzysta z podwyższonych kosztów.

Kwadrat nr 1 – z jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych) - art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT,

Kwadrat nr 2 – z więcej niż jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych) – art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT,

Kwadrat nr 3 – z jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych), podwyższone w związku z zamieszkiwaniem podatnika poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy – art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT,

Kwadrat nr 4 - z więcej niż jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych), podwyższone w związku z zamieszkiwaniem podatnika poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy – art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy o PIT.

Od kogo powinieneś dostać PIT-11

Przykładowe sytuacje:

1. Jeżeli podatnik jest związany z tym samym zakładem pracy dwoma stosunkami pracy – należy zaznaczyć kwadrat nr 2 (więcej niż jeden stosunek pracy),

2. Jeżeli podatnik ma stałe miejsce zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy, natomiast jego czasowe miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, ma prawo do podwyższonych kosztów (o ile nie otrzymuje dodatku za rozłąkę).

3. Jeżeli podatnik ma stałe miejsce zamieszkania poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, natomiast czasowe w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy, nie ma prawa do podwyższonych kosztów. W przypadku, gdy pracownik posiada miejsce zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy, ale z treści umowy o pracę wynika, że wykonuje pracę w innej miejscowości, stosujemy podwyższone koszty uzyskania przychodu, jeżeli pracownik faktycznie dojeżdża do miejsca wykonywania pracy i nie uzyskuje dodatku za rozłąkę oraz złożył płatnikowi oświadczenie, że jego miejsce stałego lub czasowego zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład.

4. Jeżeli podatnik ma więcej niż jeden stosunek pracy, a tylko w przypadku jednego z nich miejsce zamieszkania znajduje się poza miejscowością zakładu pracy (miejscem wykonywania pracy wynikającym z umowy o pracę) – należy zaznaczyć kwadrat nr 4, pod warunkiem, że pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę oraz złożył płatnikowi oświadczenie, że jego miejsce stałego lub czasowego zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład.

5. Jeżeli podatnik ma więcej niż jeden stosunek pracy i w przypadku każdego z nich miejsce zamieszkania znajduje się poza miejscowością zakładu pracy (miejscem wykonywania pracy wynikającym z umowy o pracę) a tylko w przypadku jednego zakładu pracy nie dostaje dodatku za rozłąkę, to tenże zakład pracy winien zaznaczyć kwadrat nr 3, pod warunkiem, że otrzyma oświadczenie pracownika, z którego wynika, iż jego miejsce stałego lub czasowego zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład.

KOSZTY - pozycja 30

1. W sytuacji, gdy płatnik przy obliczaniu miesięcznej zaliczki nie potrąci pełnych kosztów uzyskania w związku z niską kwotą przychodu (ustawowe koszty są wyższe niż kwota otrzymanego przychodu) - w wystawianym PIT-11 może wykazać tylko taką kwotę kosztów jaką faktycznie potrącił. W zeznaniu rocznym podatnik sam uwzględni ustawową (pełną) kwotę kosztów. Takiego samego uwzględnienia winien dokonać płatnik, który będzie sporządzał roczne obliczenie podatku, mimo, że w trakcie roku potrącił niższą kwotę kosztów (PIT- 40). Nie wykazujemy straty w PIT-11.

2. Jeżeli stosunek pracy ustał, a zakład pracy wypłaca zaległe wynagrodzenie lub jakieś inne należne świadczenie powstałe z tytułu byłego stosunku pracy (13. pensja, premia, wyrównanie) - koszty uzyskania również przysługują.

3. W sytuacji, gdy pracownik ma należność za pracę płaconą z dołu - np. umowa o pracę obejmuje okres od stycznia do marca, a wynagrodzenie płacone jest w okresie luty-kwiecień – płatnik w PIT–11 winien wykazać koszty uzyskania przychodu tylko za trzy miesiące. Nie ma bowiem podstaw do zastosowania kosztów uzyskania przychodu za okres od miesiąca zatrudnienia do miesiąca włącznie, w którym wypłacane jest świadczenie za ostatni miesiąc (czyli w tym przypadku nie ma prawa do kosztów uzyskania przychodu za 4 miesiące).

4. Jeżeli pracodawca nie wypłacał wynagrodzenia na bieżąco (np. z powodu kłopotów płatniczych, zmiany terminu wypłat), to kumulując wynagrodzenie w jednym miesiącu, przy obliczaniu zaliczki może potrącić tylko kup za jeden miesiąc (pracodawca może w ciągu roku uwzględnić koszty tylko w tym miesiącu, w którym wypłacał wynagrodzenie).

Jednakże w związku z tym, że koszty należne są za ten okres, kiedy pracownik wykonywał pracę (koszty uzyskania są bowiem związane bezpośrednio ze świadczeniem pracy przez pracownika wynikającym z umowy), to przy obliczaniu podatku za cały rok podatkowy zakład pracy powinien uwzględnić przysługujące pracownikowi koszty uzyskania również za te miesiące, w których pracownik świadczył pracę (mimo, iż nie otrzymywał wynagrodzenia). Również podatnik, który sam będzie dokonywał rocznego rozliczenia, ma prawo w zeznaniu rocznym uwzględnić pełne – ustawowe koszty.

5. Jako, że za czas niezdolności pracownika do pracy w związku z chorobą, trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracodawca wypłaca wynagrodzenie ze stosunku pracy (art. 92 kodeksu pracy), to przy obliczaniu zaliczki winien zastosować koszty uzyskania przychodu.

Kosztów takich nie ma prawa potrącić za miesiąc, w którym wypłaca tylko zasiłek chorobowy (należny za czas niezdolności do pracy trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego).

KOSZTY - pozycja 35

Jeżeli pracownikowi wypłacane jest wynagrodzenie w związku z korzystaniem z przysługujących mu praw autorskich – to prócz kosztów wykazanych w poz. 30 należy również wskazać 50% koszty uzyskania przychodów (art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT). Dotyczyć to może np. wykładowców na uczelniach, informatyków, dziennikarzy.

DOCHÓD ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych - pozycja 31

Jest to różnica między przychodami oraz kosztami uzyskania. W części tej wykazuje się także dochody, od których podatnik nie pobrał zaliczek, np. ze względu na decyzję urzędu skarbowego o zaniechaniu poboru zaliczek.

DOCHÓD zwolniony od podatku - pozycja 32

W kolumnie e należy wykazać dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

W kwocie przychodów w części E, nie uwzględnia się przychodów wolnych od podatku na podstawie przepisów ustawy oraz przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku;

W kolumnie e zostanie wykazany dochód w sytuacji gdy, zakład pracy wypłaca wynagrodzenie pracownikowi, którego oddelegował do pracy za granicą, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zwalnia taki dochód z opodatkowania w Polsce.

ZALICZKA pobrana przez płatnika - pozycja 33

Przepisy nałożyły na zakłady pracy, jako płatników obowiązek obliczania i pobierania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy od osób, które uzyskują w tych zakładach przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej (art. 31 ustawy o PIT) obliczone zgodnie z art. 32 ustawy o PIT, a ponadto:

1. Jeżeli pracodawca wypłaca zaległe wynagrodzenie po ustaniu stosunku pracy, to przy obliczaniu zaliczki ma prawo potrącić 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (tzw. kwoty wolnej), o ile pracownik nie zmienił oświadczenia co do potrącania kwoty wolnej. Wypłacane świadczenie to należność związana ze stosunkiem pracy więc zachowuje tutaj moc oświadczenie złożone przez pracownika.

2. Tak samo pracodawca potrąca 1/12 kwoty wolnej przy wypłacie – po ustaniu stosunku pracy – jakiejkolwiek należności ze stosunku pracy.

3. W sytuacji, gdy pracodawca wypłaca pracownikowi tylko świadczenie w naturze, winien uprzednio pobrać od podatnika środki pieniężne na należną zaliczkę (mimo braku wyraźnego uregulowania w ustawy o PIT), bowiem obowiązek poboru zaliczki istnieje nadal.

4. Zaliczka winna być wykazana w kwocie pomniejszonej o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej przez płatnika (z uwzględnieniem limitu przysługującego odliczenia – art. 27b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o PIT).

UMOWA ZLECENIA (O DZIEŁO) - pozycja 49

Pracodawca winien wykazać przychody własnego pracownika uzyskane od pracodawcy m.in. w związku z zawartymi z nim umowami zlecenia czy o dzieło, jak również przychody osób nie będących pracownikami w związku z zawartymi z nimi w/w umowami.

W poz. tej należy wykazać przychody do których nie ma zastosowania przepis art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki, prawo

Tarcza antykryzysowa 3.0 – przewodnik po zmianach

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny i wspólnik zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama