| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Pracownik > Kiedy pracownik uzyskuje przychód z imprezy firmowej?

Kiedy pracownik uzyskuje przychód z imprezy firmowej?

Zdaniem Ministra Finansów pracownik uzyskuje opodatkowany PIT przychód ze stosunku pracy, gdy uczestniczył w imprezie firmowej – nawet jeżeli nic nie skonsumował. Gdy pracodawca płaci za imprezę ryczałtowo, przychód pracowników powinien ustalić dzieląc łączne koszty przez liczbę pracowników uczestniczących w imprezie. Sądy administracyjne długo były innego zdania ale od uchwały NSA w sprawie pakietów medycznych z 24 października 2011 r. już podzielają stanowisko Ministra Finansów, co do możliwości arytmetycznego ustalenia przychodu poszczególnych pracowników.

Minister przyznał też, że jego wykładnia opiera się na tezach uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2010 r. (sygn. akt II FPS 1/10) wydanej w zakresie opodatkowania abonamentów medycznych. Jego zdaniem otrzymywane przez pracowników abonamenty medyczne są, podobnie jak uczestnictwo w imprezach integracyjnych, rodzajem świadczenia nieodpłatnego otrzymywanego od pracodawcy.

Pakiety medyczne od pracodawcy są przychodem pracownika

Minister zaznaczył jednocześnie, iż rozstrzygnięcie dokonane w tej uchwale NSA nie usunęło wszystkich wątpliwości interpretacyjnych wśród składów orzekających sądów administracyjnych, dotyczących opodatkowania abonamentów medycznych. Świadczy o tym ponowne skierowanie przez Naczelny Sąd Administracyjny pytania do siedmioosobowego składu sędziowskiego w dniu 5 października 2010 r. w sprawie rozstrzygnięcia kwestii prawnopodatkowej związanej 5 z finansowaniem pracownikom przez pracodawców abonamentów medycznych (sygn. akt II FSK 541/09).
Jednakże na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2011 r. skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego podjął uchwałę (sygn. akt II FPS 7/10) o zwróceniu się do pełnego składu Izby Finansowej tego sądu o podjęcie uchwały w sprawie.

Pakiety medyczne dla pracowników – uzasadnienie uchwały NSA i zdania odrębne

Zdaniem Ministra Finansów rozstrzygnięcie pełnego składu Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego będzie miało wpływ na działania resortu finansów w tym zakresie.

Warto zauważyć, że w tym stanowisku Minister Finansów uznał, że przychód mogą uzyskać tylko uczestnicy imprezy integracyjnej. A przecież dotąd można było się spotkać z interpretacjami, że dla opodatkowania wystarczy tylko uprawnienie podatnika do uczestnictwa w imprezie.

Czy imprezy integracyjne są przychodem pracownika … nawet nieobecnego?

Sądy administracyjne: w przypadku świadczeń nieodpłatnych opodatkowaniu może podlegać tylko przychód rzeczywiście otrzymany

Tak jak przyznał Minister Finansów uchwała NSA z maja 2010 r. w sprawie abonamentów medycznych wywołała wiele kontrowersji także wśród innych składów orzekających sądów administracyjnych.

Korzystne dla pracowników uczestniczących w imprezach integracyjnych wyroki wydawały m.in.
NSA w wyroku z 11 stycznia 2011 r. - sygn. akt II FSK 1531/09,
WSA w Warszawie (wyrok z 3 marca 2011 r. - sygn. akt III SA/Wa 1154/10, wyrok z 27 kwietnia 2010 r. - sygn. akt III SA/Wa 2039/09),
WSA we Wrocławiu (wyrok z 20 stycznia 2011 r., sygn. akt I SA/Wr 1284/10),
WSA w Poznaniu (wyrok z 9 grudnia 2010 r., sygn. akt I SA/Po 718/10) oraz
WSA w Szczecinie (wyrok z 20 stycznia 2011 r., sygn. akt I SA/Sz 862/09).

Prześledźmy argumentację Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – wyrok z 3 marca 2011 r. (sygn. III SA/Wa 1154/10).

Zdaniem WSA istota problemu tkwi w sposobie ustalenia podstawy opodatkowania (czyli przychodu) nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych w ramach imprez firmowych (integracyjnych), z których pracownik może ale nie musi korzystać np. koszty zakupionych posiłków i napojów oraz oddanych do dyspozycji pracowników innych świadczeń związanych z imprezą integracyjną.

Sąd nie zgodził się ze stanowiskiem Ministra Finansów, że gdy nie wiadomo jaka była wartość świadczeń otrzymanych przez pracowników - nieodpłatne świadczenie dla pracownika winno być obliczone w wysokości proporcjonalnych kosztów organizacji imprezy przypadających na jednego uczestnika.

W opinii WSA jeśli nie jest możliwe obliczenie wartości świadczenia według metod określonych przepisami art. 11 i art. 12 ustawy o PIT - nie można pracownikowi przypisać przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Zdaniem WSA w Warszawie z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT wynika, że aby pieniądze i wartości pieniężne mogły być traktowane jako przychód, wystarczy, by były one postawione do dyspozycji podatnika, natomiast świadczenia w naturze i inne nieodpłatne świadczenia mogą być uznane za przychód jedynie po otrzymaniu tych świadczeń przez podatnika.
Czyli w przypadku świadczeń nieodpłatnych opodatkowaniu może podlegać tylko przychód rzeczywiście otrzymany, a nie możliwy do otrzymania.

Gdy pracodawca zakupuje towary i usługi, jednak nie jest w stanie wskazać w jakim rozmiarze poszczególni uczestnicy imprezy z zakupionych usług i towarów korzystają – wtedy zakupione towary i usługi są tylko postawione do dyspozycji pracowników.

Jeżeli nie można ustalić, czy dany pracownik skorzystał z tych świadczeń i w jakim zakresie, to nie można ustalić konkretnego przychodu, a zatem nie można opodatkować tych świadczeń PIT.

Zdaniem WSA w Warszawie: „W przypadku zatem, gdy wartości świadczeń nie można przyporządkować do świadczeń uzyskiwanych przez konkretnego pracownika (jak to ma miejsce w rozpoznawanej sprawie), gdzie wysokość ponoszonych wydatków nie może być przypisana do konkretnego pracownika bez względu na to, czy skorzystał on z poczęstunku czy też nie (ewentualnie w jakim zakresie to nastąpiło), brak jest podstaw do ustalenia przychodu z tytułu świadczeń nieodpłatnych w związku z organizacją przez pracodawcę imprez integracyjnych. Nie sposób bowiem stwierdzić, czy pracownik rzeczywiście otrzymał owe świadczenie i jaka jest jego wartość.”

Również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 11 stycznia 2011 r. (sygn. akt II FSK 1531/09) uznał m.in., że

Dla opodatkowania istotne jest natomiast to, czy danemu pracownikowi można przypisać konkretny, a nie statystyczny przychód. Nie można bowiem ustalać przychodu w drodze arytmetycznego działania polegającego na podzieleniu kosztów imprezy integracyjnej przez liczbę pracowników biorących w niej udział. Przepisy u.p.d.o.f. nie dają podstaw do wykonania takiego działania.

Skoro w stanie faktycznym ujętym we wniosku nie jest możliwe obliczenie wartości świadczenia według metod określonych przepisami tej ustawy, wobec tego nie można pracownikowi przypisać przychodu podlegającego opodatkowaniu. Ponadto podkreślić należy, że otrzymanie nieodpłatnego świadczenia musi dotyczyć konkretnego pracownika, gdyż zgodnie z art. 3 ust. 1 u.p.d.o.f. podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych jest osoba fizyczna, a nie grupa osób
."

Jednak argumentacja zawarta w uzasadnieniu uchwały z 24 października 2011 r. pełnego składu Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego przyznała de facto rację fiskusowi w tym sporze.

W sentencji tej uchwały (która, w odróżnieniu od uzasadnienia, jest wiążąca dla składów orzekających sądów administracyjnych) nie było mowy o sposobie wyliczania przychodu pracownika w sytuacji, gdy koszty pracodawca pokrywa ryczałtowo. Ale mimo to aktualnie sądy nie mają raczej wątpliwości, że wartość nieodpłatnego świadczenia danego pracownika można określić dzieląc wartość faktury otrzymanej od podmiotu przygotowującego imprezę przez ilość osób w niej uczestniczących.

Przykładami takiego stanowiska są wyroki NSA: z  2 grudnia 2011 r (sygn. II FSK 1017/10), czy z 17 stycznia 2012 r. (sygn. II FSK 2740/11).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Ekspert we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK