| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Pracownik > Pakiety medyczne dla pracowników – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Pakiety medyczne dla pracowników – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów z satysfakcją przyjęło podjęcie przez Izbę Finansową Naczelnego Sądu Administracyjnego uchwały z 24 października 2011 r. (sygn. II FPS 7/10) w sprawie pakietów medycznych. Ministerstwo i organy podatkowe od dawna bowiem traktowały takie pakiety za nieodpłatne świadczenia opodatkowane PIT i oskładkowane, jak inne przychody ze stosunku pracy. Odpowiadając na pytanie naszej redakcji rzecznik resortu finansów zapewnił też, że w przypadku imprez integracyjnych nie osiągają przychodu ci pracownicy, którzy nie wzięli udziału w imprezie.

Wartość tych świadczeń powinna zostać odzwierciedlona w przychodach ze stosunku pracy w informacji PIT-11 o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za rok podatkowy, sporządzanej przez płatnika i przekazywanej podatnikowi i właściwemu dla jego miejsca zamieszkania urzędowi skarbowemu. Jeśli płatnik nie uwzględnił w informacjach PIT-11 za lata ubiegłe wartości świadczeń nieodpłatnych, winien sporządzić korekty tych informacji. Posłużą one podatnikom do sporządzenia korekt zeznań podatkowych za te lata.

Fakt „hurtowego” nabycia pakietów medycznych dla pracowników nie oznacza, że pracodawca nie ma wiedzy dla kogo je wykupił. Stąd też, fluktuacja kadr w firmie pozostaje bez wpływu na możliwość zidentyfikowania pracowników otrzymujących świadczenia nieodpłatne. Podkreślenia natomiast wymaga, iż w przypadku imprez integracyjnych otrzymanie świadczenia nieodpłatnego następuje poprzez uczestnictwo pracownika w takiej imprezie. Jeśli zatem część pracowników nie wzięła udziału w imprezie, to nie ma mowy o powstaniu po ich stronie przychodu.

Skoro ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zwalnia od podatku wartości świadczenia nieodpłatnego, np. z tytułu otrzymania pakietu medycznego lub uczestnictwa pracownika w imprezie integracyjnej, spółka jako płatnik winna dołożyć wszelkich starań, aby wywiązać się z obowiązków płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od przedmiotowych świadczeń.

Zbieżne stanowisko zajął WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 23 marca 2009 r., sygn. akt I SA/Gl 1123/08 dotyczącym nieodpłatnych świadczeń z tytułu finansowania przez pracodawcę bezpłatnego dowozu pracowników do i z pracy, w którym stwierdził, iż „skoro organy podatkowe były w stanie ustalić ogólny koszt przewozów w danym miesiącu oraz dokładną ilość pracowników dojeżdżających do pracy w danym okresie rozliczeniowym, to za niewiarygodne należało uznać twierdzenie skarżącej spółki, jakoby nie miała ona możliwości prowadzenia ewidencji pozwalającej na określenie przychodu pracowników korzystających ze świadczeń przewozu.”

Z kolei, Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 17 czerwca 2010 r., sygn. akt  II FSK 1460/09, który oddalił skargę kasacyjną od ww. wyroku WSA w Gliwicach przyznając rację temu sądowi, stwierdził natomiast, iż „(…)obowiązek ponoszenia przez spółkę kosztów dojazdu do pracy pracowników nie wynikał wprost z przepisów innych ustaw. Już zatem tylko wskazana okoliczność powinna była skłonić skarżącą spółkę do stworzenia takiego systemu ewidencji przychodów pracowników z tytułu pokrywania zwrotu części lub całości kosztów dojazdu do pracy, który umożliwiłby jednoznacznie precyzyjne określenie tych przychodów do opodatkowania w 2005 r.
Powoływanie się obecnie na braki w ewidencjonowaniu tych przychodów, co jak wynika z akt sprawy jest tylko częściowo uzasadnione, nie może zwolnić skarżącej spółki od obowiązków obciążających ją jako płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od przedmiotowych świadczeń na rzecz pracowników spółki, w świetle art. 30 § 1 i 3 Ordynacji podatkowej w związku z art. 8 tej ustawy. Przerzucanie obowiązków w tym zakresie na organy podatkowe nie znajduje jakiegokolwiek uzasadnienia.”

Treść uchwały Izby Finansowej NSA z 24 października 2011 r. - sygn. II FPS 7/10

Czy ryczałtowo opłacane pakiety medyczne powodują powstanie przychodu w PIT?

Komentarz eksperta z PwC do uchwały NSA - skutki dla pracowników i firm

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Forum Doradców Podatkowych

Praktyczne publikacje dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i kandydatów na doradców podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK