Kategorie

PIT-16A w 2021 r. – jak wypełnić, jak i do kiedy złożyć?

Patrycja Majzner
Ekspert z zakresu rachunkowości i podatków
PIT-16A w 2021 r. – jak wypełnić, jak i do kiedy złożyć?
PIT-16A za 2020 rok trzeba złożyć najpóźniej 1 lutego 2021 roku. Wyjaśniamy czym jest PIT-16A, kto i do kiedy składa tą deklarację. Co to jest karta podatkowa i kto może się w tej formie rozliczać? W jakiej formie składana jest deklaracja PIT-16A? Jak wypełnić PIT-16A?

Deklaracja PIT-16A - czym jest, kto i do kiedy ją składa?

Pierwszy kwartał każdego roku jest niesamowicie pracowity dla wszystkich księgowych. Liczne deklaracje i sprawozdania spędzają sen z powiek. Jako pierwszy w nowym roku, podlega złożeniu PIT-16A. PIT-16A to deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego. Deklarację PIT-16A ma obowiązek złożyć osoba fizyczna (przedsiębiorca) osiągająca przychody objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej.

Co do zasady PIT-16A trzeba złożyć do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym. W 2021 roku ostatni dzień stycznia to niedziela, a w takim przypadku termin złożenia PIT-16A za 2020 rok przesuwa się (zgodnie z art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej) na poniedziałek 1 lutego 2021 r.

Co to jest karta podatkowa i kto może się w tej formie rozliczać?

Reklama

Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania. Przedsiębiorcy nie muszą prowadzić księgowości a wysokość podatku jest z góry ustalona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego na podstawie rodzaju, zakresu prowadzonej działalności gospodarczej, liczby zatrudnionych pracowników oraz liczbą mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność.

Podatnicy, którzy mogą skorzystać z karty podatkowej zostali wyszczególnieni art. 23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, możliwe jest płacenie podatku dochodowego w postaci karty podatkowej.  Zwolnieni są z prowadzenia księgowości, wpłacania zaliczek na podatek dochodowy oraz składania zeznań podatkowych.

Obowiązani są jednak złożyć druk PIT-16, który jest wnioskiem o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie:
- do dnia 20 stycznia roku podatkowego, od którego ma być zastosowane opodatkowanie w formie karty podatkowej,
- w przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem tej działalności,
- w przypadku utraty przez podatnika będącego przedsiębiorstwem w spadku prawa do zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej w sytuacji, o której mowa w art. 24 ust. 5 ustawy, należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia zajścia zmian powodujących utratę takiego prawa.

Natomiast do 31 stycznia każdego roku są obowiązani złożyć właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowemu druk PIT-16A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, która została zapłacona i odliczona od karty podatkowej w roku podatkowym.

Właściwy Naczelnik Urzędu Skarbowego

Podatnicy powinni w pierwszej kolejności ustalić właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, do którego będzie skierowana deklaracja PIT-16A. Ustalany jest zgodnie z poniższymi regułami:

 • według miejsca położenia zorganizowanego zakładu,
 • jeżeli podatnik nie dopełnił obowiązku zgłoszenia działalności do ewidencji lub gdy działalność jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego zakładu deklarację składa się w urzędzie według miejsca zamieszkania podatnika lub siedziby spółki, a jeżeli nie można ustalić siedziby spółki – według miejsca zamieszkania jednego ze wspólników,
 • jeżeli działalność jest prowadzona w kilku zorganizowanych zakładach na terenie objętym właściwością miejscową kilku urzędów, właściwość ustala się według miejsca wskazanego przez podatnika jako siedziba działalności.

W jakiej formie składana jest deklaracja PIT-16A?

Podatnicy mogą wybrać formę tradycyjną – papierową lub formę elektroniczną. Forma elektroniczna dopuszczalna jest poprzez Portal Podatkowy na stronie https://ppuslugi.mf.gov.pl/ W przypadku wyboru formy elektronicznej wymagane jest poprawne podanie pięciu danych potwierdzających autentyczność: imię, nazwisko, data urodzenia, numer NIP, kwota przychodu za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania deklaracji albo wartość „0” jeśli za ten rok podatkowy nie złożono żadnego zeznania lub obliczenia podatkowego.

W przypadku formularzy składanych od 1 stycznia 2021 r. właściwa jest wersja 11 formularza PIT-16A(11).

Jak wypełnić PIT-16A?

Pozycja nr 1

Należy podać NIP podatnika bez kresek

Pozycja 2 i 3

Pozostają puste – zostaną wypełnione przez pracowników Urzędu Skarbowego

Pozycja 4

Należy wpisać rok, z który składamy deklarację. Obecnie będzie to 2020

Pozycja 5

Wpisujemy właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego

Pozycja 6

Należy wybrać cel złożenia deklaracji, czyli określić czy jest to pierwsze złożenie druku czy też korekta ze względu na wcześniejsze pomyłki lub błędy

Pozycja nr 7 i 8

Wpisujemy nazwisko i imię osoby składającej deklarację

Pozycja 9

Obejmuje datę urodzenia w formacie DD/MM/RRRR

Blok C

Reklama

W tym miejscu należy wpisać składki na ubezpieczenie zdrowotne, które w danym roku (w obecnym przypadku 2020 roku) zostały po pierwsze zapłacone (pozycje 10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32) a po drugie odliczone od kwoty karty podatkowej (pozycje 11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33).

Wpłacone składki stanowią wartość, która została przekazana za dany miesiąc do ZUS przez podatnika. Ujmujemy zatem  nie te składki, które są wykazane w deklaracji ZUS, ale te, które zostały faktycznie przekazane na indywidualny rachunek składkowy. Podstawą do zaliczenia podatnika do składek zapłaconych będzie potwierdzenie przelewu lub dowód wpłaty na konto ZUS.

Przykład:

W dniu 10.01.2020 r. podatnik dokonał przelewu składki zdrowotnej za miesiąc grudzień 2019 roku w kwocie 342,32 zł.

W dniu 08.02.2020 r. dokonał przelewu składki zdrowotnej za styczeń 2020 w kwocie 362,34 zł.

Zatem w pozycji numer 10 ujmie kwotę 342,32 zł. natomiast w pozycji 12 kwotę 362,34 zł.

Składki odliczone należy wykazać w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy wymiaru jej naliczenia za dany miesiąc. Pozostała część składki zdrowotnej nie podlega odliczeniu od karty. Może również wystąpić sytuacja, że podatnik na mocy decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego ma dokonywać wpłat niższych niż kwota do odliczenia. Wówczas wykazać należy kwotę, która podlega faktycznemu odliczeniu.

Przykład:

Posłużymy się danymi z poprzedniego przykładu.

Podatnik na mocy decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego ma dokonywać miesięcznych wpłat z tytułu karty podatkowej w wysokości 273,00 zł. Wypełniając PIT-16A za miesiąc styczeń wykaże:
- w pozycji 10 składka zapłacona za 12.2019 w dniu 10.01.2020 r. w wysokości 342,32 zł.
- w pozycji 11 składka odliczona (342,32*7,75%) / 9% = 294,78 zł. – składka do odliczenia. Jednak ze względu na fakt, że wpłata została określona na wysokość 273,00 zł. podatnik mógł tylko do tej wysokości dokonać obniżenia. Zatem w pozycji 11 wykaże kwotę 273,00 zł.
- pozostała część nieodliczona w wysokości 21,78 zł. nie przepada. Zostanie przeniesiona na miesiąc następny. UWAGA – przeniesienia można dokonywać wyłącznie w obrębie następnych miesięcy tego samego roku. Nie podlega przeniesieniu na kolejny rok podatkowy.


Podatnik na mocy decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego ma dokonywać miesięcznych wpłat z tytułu karty podatkowej w wysokości 451,00 zł. Wypełniając PIT-16A za miesiąc styczeń wykaże:
- w pozycji 10 składka zapłacona za 12.2019 w dniu 10.01.2020 r. w wysokości 342,32 zł.
- w pozycji 11 składka odliczona (342,32*7,75%) / 9% = 294,78 zł. Kwota karty wynosiła bowiem 451,00 zł. i została obniżona o całą wartość możliwą do odliczenia (294,78 zł.).


I takich obliczeń podatnik powinien dokonać za wszystkie 12 miesięcy danego roku i przenieść je do bloku C. W pozycji 34 należy zsumować składki odliczone w danym roku (pozycje 11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33).

Pozycja 35

W przypadku złożenia deklaracji w formie papierowej – podatnik podpisuje druk. Natomiast w przypadku formy elektronicznej – podpis zostanie zastąpiony danymi autoryzacyjnymi.

Pozycja 36

Zostaje uzupełniona wyłącznie w przypadku jeśli deklaracja jest składana przez pełnomocnika podatnika. Należy pamiętać, że pełnomocnictwo powinno zostać zgłoszone do Urzędu Skarbowego.

Patrycja Majzner

PIT-16A 2021

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  13 cze 2021
  Zakres dat:

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.

  ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

  Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

  Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

  Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?

  Blockchain w księgowości – przyszłość, która już zapukała do drzwi

  Blockchain w księgowości. Wiele wskazuje na to, że rachunkowość oparta o nowe technologie, w tym technologię blockchain to nieodległa przyszłość. Prowadzenie księgowości z wykorzystaniem rejestru rozproszonego i inteligentnych umów może pomóc przedsiębiorcom osiągać większe dochody szybciej i łatwiej. Jednocześnie, wprowadzanie nowych rozwiązań zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Czy wątpliwości branży księgowej związane z blockchainem są uzasadnione?

  Ulga na ekspansję - kto skorzysta i na jakich zasadach?

  Ulga na ekspansję, która została zaproponowana w ramach Polskiego Ładu, ma objąć przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie podmioty, które podejmują ekspansją na rynki zagraniczne. Na jakich warunkach będzie można korzystać z ulgi na ekspansję? Kiedy ulga wejdzie w życie?

  Dodatkowe prace a opodatkowanie VAT kar umownych

  VAT od kar umownych - dodatkowe prace. W trakcie realizacji projektu budowlanego mogą wystąpić nowe okoliczności, takie jak np. problemy z gruntem czy wady dokumentacji projektowej. Może to spowodować konieczność podjęcia dodatkowych prac, a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów przez wykonawcę, które powinny obciążać zamawiającego. Strony umowy budowlanej muszą ustalić, czy taka kara umowna podlega, czy nie podlega opodatkowaniu VAT.

  Jak postrzegamy księgowych? Sowa, mrówka czy leniwiec?

  Księgowi są nazywani zaufanymi doradcami i wysokiej klasy specjalistami. Chociaż te określenia brzmią poważnie, po pracy często rozwijają nietypowe zainteresowania, jak sporty ekstremalne, sztuki walki, żeglarstwo bądź śpiew w chórze. Sposób, w jaki ich odbieramy, pokazują też metafory. Księgowego można porównać do wielu zwierząt – mądrej sowy, walecznego tygrysa bądź pracowitej mrówki. Z okazji Dnia Księgowego postanowiliśmy przyjrzeć się wizerunkowi specjalistów od rachunkowości.

  Nowy podatek od elektroniki uderzy w twórców i konsumentów

  Opłata reprograficzna. Nowy podatek od elektroniki uderzy w kieszenie konsumentów i przedsiębiorców, nie pomoże twórcom - stwierdził Związek Cyfrowa Polska, wydając negatywną ocenę do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego w ramach konsultacji społecznych resortu kultury.

  Podatkowa grupa kapitałowa – rozliczenie straty

  Podatkowa grupa kapitałowa. Spośród pięciu spółek tworzących grupę jedna przyniosła stratę, a cztery dochody. Spółka dominująca pomniejszyła o tę stratę podatek dochodowy wykazany i zaliczkowany przez cztery rentowne spółki, zachowując powstałą na plus różnicę zaliczek CIT, a następnie rozdysponowując ją pomiędzy siebie i spółkę przynoszącą straty. Była pewna, że to działanie będzie obojętne podatkowo, ale fiskus stwierdził, że jest to przysporzenie majątku tych spółek i musi zostać opodatkowane jak zwykły przychód. Spór między przedsiębiorcą a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął sąd, stwierdzając, że: „Stanowisko KIS jest nie tylko nieprawidłowe, ale także nielogiczne i sprzeczne wewnętrznie. Jest również wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa”.

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku - jakie korzyści dla firm?

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku. Ministerstwo Finansów proponuje przedsiębiorcom program Podatnik Bezgotówkowy. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Uzyskanie takiego statusu „Klienta Premium” będzie możliwe od 2022 roku. Firma, która go uzyska, skorzysta z najszybszego zwrotu VAT w Europie. Pieniądze znajdą się na ich kontach w maksymalnie 15 dni.

  Jaka stawka ryczałtu dla usług gastronomicznych?

  Stawka ryczałtu - usługi gastronomiczne. Czy sprzedaż usług gastronomicznych (przygotowywanie gotowych posiłków na rzecz kontrahentów) można opodatkować na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%?