Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

PIT 2022 – skala podatkowa, progi podatkowe, kwota wolna od podatku

 e-file sp. z o.o.
Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami
PIT 2022 – skala podatkowa, progi podatkowe, kwota wolna od podatku dochodowego; PIT 2021/2022
PIT 2022 – skala podatkowa, progi podatkowe, kwota wolna od podatku dochodowego; PIT 2021/2022
PIT 2022 – skala podatkowa, progi podatkowe, kwota wolna od podatku. Od 1 stycznia 2022 zaszły ogromne zmiany wynikające z rządowego programu reform zwanego Polski Ład (lub Nowy Ład). Nowelizacja ustaw podatkowych została przyjęta jako Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (zwana dalej „Nowy Ład”). Nowy Ład wpływa bezpośrednio na podstawy obecnie obowiązujących zasad podatkowych. W tym między innymi dotyczy skali podatkowej, progów podatkowych, a także ulg i odliczeń w PIT.
rozwiń >

Skala podatkowa PIT - dla kogo

Czym jest skala podatkowa? Kto rozlicza podatek dochodowy PIT według skali podatkowej?

Skala podatkowa” nie ma jednej oficjalnej definicji prawnej, dzięki której można by wprost wskazać czym jest. Można jednak stwierdzić, że skala podatkowa jest zasadą, to jest wzorem na podstawie, którego określa się wysokość podatku dla podatników. Skala podatkowa funkcjonuje w ramach tak zwanych ogólnych zasad opodatkowania. Jest to forma dostępna generalnie dla wszystkich podatników - zarówno tych prowadzących działalność gospodarczą, jak i pracujących w ramach umowy o pracę czy umów cywilnoprawnych. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli podatnik nie wybierze innej formy opodatkowania, to właśnie zasady ogólne będą miały zastosowanie jako podstawowe (w rozumieniu domyślnych). Jest to nadal najczęściej stosowana przez przedsiębiorców forma opodatkowania, która w szczególności pozwala uwzględniać koszty uzyskania przychodu. Podatek dochodowy na zasadach ogólnych rozlicza się i opłaca (zaliczki) w systemie miesięcznym, ale w określonych przypadkach może być również rozliczany w systemie kwartalnym.

Czym jest progresja podatkowa?

Obowiązująca w Polsce skala podatkowa ma charakter progresywny. Oznacza to, że po przekroczeniu określonych poziomów (zwanych progami), należy wyliczać większy podatek od nadwyżki. Progresja w Polsce polega na określeniu przez ustawodawcę kolejnych szczebli (przedziałów). Podstawą opodatkowania jest zasadniczo dochód i szczeble dochodowe. Aktualnie istnieją podstawowe dwa przedziały podatkowe. Linią (progiem) obecnie była kwota podstawy obliczenia podatku w złotych „do” oraz „ponad” kwotę 85 528 złotych. To zmieni się w ramach Nowego Ładu.

Uwaga! [Aktualizacja maj 2022 r.]
W Sejmie i Senacie trwają aktualnie (maj 2022 r.) prace legislacyjne nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2186), który ma m.in. zastąpić stawkę 17% w ww. skali – stawką 12%. Jest to nowelizacja korygująca podatkowy Polski Ład, zwana potocznie Polski Ład 2.0 - a przez Ministerstwo Finansów i rząd także jest używany hashtag #NiskiePodatki).
Większość przepisów omawianej nowelizacji ma (w założeniu) wejść w życie 1 lipca 2022 roku. Ale nowa skala podatkowa PIT (ze stawką 12% zamiast stawki 17%) wprowadzana tą nowelizacją ma być stosowana do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r.
Więcej na ten temat: Skala podatkowa PIT 2022 - zmiany od 1 lipca

Kalkulatory (Polski Ład 2.0)

Polecamy nowe kalkulatory, uwzględniające zasady, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2022 r.:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kalkulator wynagrodzeń Niskie Podatki

Kalkulator umów zlecenia Niskie Podatki

Kalkulator umów o dzieło Niskie Podatki

Podstawy prawne i stawki skali (rok 2021). Jak obliczyć podatek dochodowy dla dochodów osiągniętych w 2021 roku?

Postawy skali podatkowej zostały określone w art. 27 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą o PIT”. Zgodnie z aktualnymi do końca 2021 r. zasadami w przypadku podstawy obliczenia podatku do 85 528 złotych podatek wynosi 17% minus kwota zmniejszająca podatek dochodowy, natomiast przy podstawie obliczenia podatku w złotych ponad 85 528 złotych podatek wynosi 14 539 zł 76 gr +32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek.

Zasady te obrazuje tabela wskazana w art. 27 ustawy o PIT (obowiązuje dla dochodów osiągniętych w 2021 roku):

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

85 528

17%

Minus kwota zmniejszająca podatek

85 528

14 539 zł 76 gr +32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Kwota wolna od podatku 2021

Kwota zmniejszająca podatek dochodowy obecnie jest przez ustawodawcę opisana w kolejnych ustępach tego artykułu i zależy obecnie od zaszeregowania podatnika to jednej z grup (zależnych od podstawy obliczenia podatku.

Wyciąg z przepisów:

(ustawa o PIT - wersja obowiązująca do końca 2021 roku)

1a. Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7, lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, wynosi:

1) 1360 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;

2) 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;

3) 525 zł 12 gr - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

4) 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Polecamy: Komplet PODATKI 2022

Jaka skala podatkowa PIT i progi podatkowe w 2022 roku?

Jakie progi podatkowe będą obowiązywać w PIT w 2022 roku?

Jedna ze zmian wprowadzanych reformą Nowego Ładu jest reforma w ramach skali podatkowej. Po pierwsze ustawodawca zdecydował, że następuje przesunięcie progu podatkowego. Obecnie obowiązująca granica na poziomie 85 528 złotych zostaje przesunięta do poziomu 120 000 zł.

Jak będzie wyglądać skala podatkowa w 2022 roku?

Zgodnie z ustawą Nowy Ład zmienia się art. 27 ustawy o PIT, a w ustępie 1 tego przepisu skala otrzymuje nowe brzmienie (w nowej tabeli) o następującej treści:

Skala podatkowa PIT w 2022 roku

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

120 000

17% minus kwota zmniejszająca podatek 5100 zł

120 000

15 300 zł + 32 % nadwyżki ponad 120 000 zł

Kwota wolna od podatku (kwota zmniejszająca podatek dochodowy) w 2022 roku

Jak widać z powyższej tabeli zmieniają się również zasady dotyczące kwoty zmniejszającej podatek dochodowy, ustalone uprzednio w kolejnych ustępach. Zgodnie z Ustawą Nowy Ład uchyla się ust. 1a i 1b. Jest ona wskazana bezpośrednio w tabeli skali podatkowej.

W tym zakresie dodatkowo ustawodawca w ramach reformy zdecydował, że:

Wyciąg z przepisów:

ust. 1c i 1d otrzymują brzmienie:

1c. Wysokość kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w ust. 1, podlega weryfikacji przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

1d. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przedkłada Radzie Ministrów, w terminie do 15 września danego roku propozycję zmiany kwoty zmniejszającej podatek na rok następny, w przypadku, gdy kwota minimum egzystencji dla jednoosobowego gospodarstwa ustalonego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych jest wyższa od 1/12 ilorazu kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w ust. 1.

Progi podatkowe 2022

Pierwszym progiem podatkowym jest tak naprawdę kwota wolna od podatku (30 tys. zł). Dochody do 30 tys. zł rocznie nie są opodatkowane PIT. Po przekroczeniu tego progu, dochody powyżej 30 tys. zł rocznie są opodatkowane podatkiem dochodowym PIT wg stawki 17%.

Drugi próg podatkowy wyznacza kwota 120 tys. zł. Dochody powyżej 120 tys. zł rocznie (nadwyżka ponad tą kwotę) są opodatkowane wg stawki 32% PIT.

Danina solidarnościowa - trzeci próg podatkowy. Trzecim progiem podatkowym jest nazywana tzw. danina solidarnościowa. Płacą ją podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, których dochody roczne przekroczyły 1 mln zł. Stawka daniny solidarnościowej wynosi 4%. A więc dochody powyżej progu 1 mln zł rocznych dochodów są opodatkowane zarówno stawką 32% PIT jak i 4% stawką daniny solidarnościowej.

Jak obliczyć podatek dochodowy według skali podatkowej w 2022 roku? [Przykład]

W celu zrozumienia działania skali podatkowej warto przeprowadzić uproszoną kalkulację na podstawie przykładu. Należy jednak pamiętać, że jest to symulacja nie uwzględniająca indywidualnych ulg i zwolnień. Ten sam przykład zostanie przeprowadzony przez zasady starej i nowej skali podatkowej.

Stan faktyczny: Pani Maria w roku 2021 uzyskała dochód (w rozumieniu podstawy opodatkowania) na poziomie 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) opodatkowany wg skali podatkowej. Jaki podatek dochodowy powinna zapłacić za rok 2021? Jaki podatek dochodowy będzie się należał w przypadku, jeżeli taki sam dochód osiągnie w 2022 roku?

Dochód 10 tys. zł w 2021 roku. Obliczenie podatku wg skali podatkowej

Jeżeli podstawa obliczenia podatku nie przekroczyła progu 85 528 złotych na obecnych zasadach zastosować należy niższą stawkę podatku w wysokości 17%.

Obliczenie wyglądać powinno o następująco: 10 000 x 17% = 1700 zł.

Następnie od tej kwoty należy odliczyć kwotę zmniejszającą podatek. W tym miejscu należy zastosować kwotę wolną od podatku dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł.

W takim wypadku zastosowanie znajdzie wzór: 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł.

W ten sposób kwota zmniejszająca podatek powinna wynieść 1 360 - 834,88 x (10 000 - 8 000) ÷ 5 000 = 1 360 - 333,96 = 1 026,04 zł

W ten sposób po odjęciu od kwoty 1700 zł kwoty obliczonej wolnej od podatku 1 026,04 wynik równania wynosi 673,96 to jest w zaokrągleniu 674 złotych.

Podatek Pani Marii za 2021 rok wyniesie 674 złotych.

Dochód 10 tys. zł w 2022 roku. Obliczenie podatku wg skali podatkowej (z uwzględnieniem zmian wynikających z Nowego/Polskiego Ładu)

Zasady obowiązujące od 2022 roku przewidują inny sposób rozliczenia. W przypadku, jeżeli podstawa obliczenia podatku nie przekroczyła progu 120 000 złotych zastosować ponownie można niższą stawkę podatku w wysokości 17%.

W tym początkowym etapie obliczenia nie będą się różnić i wskażą: 10 000 x 17% = 1700 zł.

Następnie należy zastosować kwotę wolną od podatku. Zgodnie z nową tabelą skali podatkowej wynosi ona 5100 zł.  Czyli więcej niż wyliczony podatek.

Jak widać w tym przykładzie podatku do zapłaty nie będzie.

Od 2022 roku nastąpiło bowiem podniesienie kwoty wolnej od podatku dochodowego do 30 000 zł.

Zaliczki na PIT w 2022 roku

W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych (skalą podatkową) podatnicy są zobowiązani do odprowadzania zaliczek na podatek w ciągu roku podatkowego. Zasadniczo obowiązek ten realizowany jest miesięcznie lub kwartalnie (po spełnieniu określonych wymogów).

W przypadku przedsiębiorców robią to oni samodzielnie jednak w przypadku osób fizycznych pracujących w ramach umowy o pracę czy zlecenie mogą oni liczyć na pomoc swoich zakładów pracy. Zasada ta obowiązuje obecnie i ma również zastosowanie po 1 stycznia 2021 roku. Zgodnie z art. 31 Ustawy o PIT zakłady pracy (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) mają obowiązek obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy jako płatnicy, od tych osób, które otrzymują od zakładów pracy przychody ze stosunków służbowych, stosunków pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych wypłacanych przez zakłady pracy, a w sytuacji spółdzielni pracy wypłaty z tytułu udziałów w nadwyżce bilansowej.

Wysokość zaliczki w określonych miesiącach

Zasady pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zostały określone w art. 32 ustawy o PIT. Zgodnie z jej pierwszym ustępem wynoszą one odpowiednio za miesiące od stycznia do grudnia:

 • za miesiące, w których dochód podatnika (uzyskany od początku roku w zakładzie pracy) nie przekroczył kwoty górnej granicy przedziału skali (pierwszego) – 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu;
 • za miesiąc, w którym dochód podatnika (uzyskany od początku roku w zakładzie pracy) przekroczył kwotę górnej granicy przedziału skali – 17% od dochodu za część, która nie przekroczyła tej kwoty, oraz 32% od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali’
 • za kolejne miesiące (po przekroczeniu skali) 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Zaliczki, a opodatkowanie wspólnie z małżonkiem

Od tej zasady podstawowej obliczania i pobierania zaliczek zastosowanie mają pewne wyjątki. Między innymi w sytuacji, jeżeli podatnik zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem (na zasadach określonych w art. 6 ust. 4) i podatnik złoży stosowne oświadczenie (że za dany rok zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem), możliwe są inne zasady opodatkowania.

wyciąg z przepisów:

(ustawa o PIT - wersja obowiązująca w 2022 roku)

1) dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej - zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1;

2) dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali, zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Zgodnie ze zmianami podatkowymi Nowego Ładu artykuł 32 ust. 1 ustawy o PIT otrzymał (od 1 stycznia 2022 r.) brzmienie:

wyciąg z przepisów

1) dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, a małżonek nie uzyskuje żadnych dochodów – zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej;

2) dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, a małżonek nie uzyskuje żadnych dochodów lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali podatkowej, zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Zaliczki oblicza się i odprowadza w określonych terminach. W przypadku zaliczek miesięcznych generalnie należy opłacać je do 20. dnia miesiąca następującego po danym miesiącu podatkowym. W przypadku zaliczek kwartalnych do dnia 20. następującego po zakończeniu kwartału. Terminy te wskazane zostały w art. 44 ustawy o PIT.

Jakie ulgi i odliczenia przysługują podatnikom rozliczającym się wg skali podatkowej?

Jedną z wskazywanych największych zalet rozliczenia na zasadach ogólnych skali podatkowej jest możliwość i prawo do skorzystania z ulg i odliczeń podatkowych. Warto więc zweryfikować najbardziej popularne ulgi i odliczenia, które można zastosować. Zastosowanie ulg zmniejsza wysokość podstawy opodatkowania albo sam podatek dochodowy - w obu przypadkach zmniejsza się podatek dochodowy, którzy trzeba zapłacić do urzędu skarbowego.

W ramach odliczeń od podatku do najważniejszych w roku podatkowym 2021 zaliczyć można było:

 • ulgę prorodzinną (czyli ulgę na dzieci),
 • odliczenie składki zdrowotnej,
 • ulgę abolicyjną (za pracę za granicą).

W zakresie odliczeń od dochodu zalicza się:

 • ulgę termomodernizacyjną,
 • IKZE (czyli odliczenia na konto emerytalne),
 • ulgę na badanie i rozwój (B+R),
 • odliczenia składki ZUS,
 • odliczenia zwrotu nienależnych świadczeń,
 • ulgę na leki,
 • ulgę na sprzęt rehabilitacyjny,
 • ulgę na samochód,
 • odliczenie darowizn na cele charytatywna opiekuńcze, na kościół, na organizacje pożytku publicznego,
 • ulgę dla krwiodawców oraz osocze,
 • odliczenia w zakresie darowizn na cele edukacji zawodowej, na cele walki z COVID-19, odliczenia dotyczące darowizn tabletów i laptopów na rzecz jednostek oświatowych,
 • ulgę na internet,
 • odliczenia strat podatkowych,
 • ulgę na złe długi.

Zasady funkcjonowania każdej z ulg lub zwolnień mogą stanowić przedmiot oddzielnego opracowania i w jednym miejscu nie ma możliwości ich szczegółowego opisu. Jednak z pewnością warto zwrócić uwagę, że część z zasad dotyczących ulg i zwolnień zmienia się w ramach reformy tzw. Polskiego Ładu. Do największych z tych zmian należy zauważyć zmiany w zakresie ulg na dzieci oraz ulgi zdrowotnej. Jeżeli nie zostaną prowadzone zmiany to z obecnego brzmienia przepisów należy wnioskować, że ulga prorodzinna zostanie ograniczona, a w zakresie odliczania składek ZUS wprowadza się brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej.

Zmiana sposobu opodatkowania. Jak zmienić skalę podatkową – na ryczałt, podatek liniowy, kartę podatkową?

Podstawową formą opodatkowania zgodnie z art. 9a są zasady ogólne (skala podatkowa określona w art. 27 ustawy o PIT). Dopiero jeżeli podatnik złoży odpowiedni wniosek, na piśmie, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego albo oświadczenie o zastosowaniu specjalnych form opodatkowania może zmienić swoje opodatkowanie z zasad ogólnych do innych. Decyzja dotycząca sposobu opodatkowania na zasadach ogólnych skali podatkowej nie musi być więc decyzją ostateczną. Podatnik, jeżeli spełni wymogi ustawowe, może w kolejnych latach zmieniać obowiązujące go zasady opodatkowania.

W celu zmiany na podatek liniowy lub ryczałt należy złożyć w określonym terminie, oświadczenie o wyborze tego sposobu opodatkowania. Ustawodawca zdecydował, że należy dokonać tego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

W przypadku karty podatkowej złożenie oświadczenia wymagane jest przed rozpoczęciem działalności albo w terminie do 20 stycznia. Oświadczenie można złożyć również na podstawie przepisów ustawy o CEIDG i taki wybór opodatkowania zasadniczo dotyczy również lat następnych. Od 1 stycznia 2022 zmiana formy opodatkowania na kartę podatkową nie będzie już możliwy. Od 2022 roku będą mogli płacić kartę podatkową tylko ci podatnicy, którzy płacili ją w 2021 roku.

Podstawa prawna:

Polecamy: Pakiet czterech poradników kadrowo-płacowy: Wynagrodzenia 2022, Czas pracy 2022, Zatrudnianie i zwalnianie pracowników, Uprawnienia rodziców w pracy

Polecamy: Umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2022 r.

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(22)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • okradziony
  2022-01-01 13:57:12
  Komentarz jest prosty. Ci co się uczyli , podnosili potem swoją wiedzę i doświadczenie i są motorem napędowym gospodarki i jej rozwoju , przepracowali po 30-40 lat pracując ciężko żeby osiągnąć wyższe płace będą utrzymywać nierobów i patologię. Ulga dla klasy średniej to lody dawane przez szybę. Diabeł tkwi w szczegółach. W sumie rzecz biorąc klasa średnia straci ale przecież ktoś musi sfinansować te wszystkie 500+ , trzynastki i czternastki dla emerytów i wszystkie pozostałe obietnice. Ustalenie sztywnej granicy przychodu warunkującej przyznanie ulgi dla tzw. klasy średniej to wielko s-syństwo. Wspólne rozliczanie się z małżonkiem też g-ówno da bo cwaniaczki zapisały w ustawie, ze ulgi przyznaje się osobno każdemu małżonkowi przy ich osobnym rozliczeniu. Żona nie pracuje, bo jej firmę zlikwidowali a dla 56 letniej kobiety pracy nie znajdziesz, wiec ulgi żadnej mieć nie będzie a ja ciężko pracując przez 39 lat , praktycznie na 1,5 etatu też jej nie dostanę . Gdzie tu sprawiedliwość.???
  18
  pokażodpowiedzi (5)
 • Okradziony przez pis
  2022-01-08 08:00:01
  Faszyści z PiS zrobili sobie z budżetu państwa swoją prywatną kasę i fundusz do kupowania głosów nierobów i patologii. Obalmy ten złodziejski rząd w następnych wyborach!
  18
  pokażodpowiedzi (2)
 • jasnowidz
  2022-01-04 20:51:54
  Od pierwszej złotówki każdy zapłaci 9% podatku po przekroczeniu 30000 PLN 26 % to jest zmiana podatku według PIS
  14
 • antyład
  2022-01-05 23:41:31
  26 % podatku to nowy ład wg pis, skandal !!!
  9
 • wku.ona
  2022-01-10 15:49:39
  właśnie porównałam wynagrodzenie według starej i nowej zasady i zapłacę dwa razy więcej podatku. 800 zeta mniej co miesiąc. bo? bo się uczyłam, bo się staram, bo mam dobrą prace i jestem samotną matką. nic tylko olać robotę i zrobić kilka dzieciaków więcej i będzie super. taki to polski ład i dobra zmiana.
  7
 • jerzyjw
  2022-01-05 14:38:13
  Dlaczego nie ma informacji o kwotach netto czy brutto to powinno być wyraźnie napisane
  3
 • Kuba
  2022-01-10 22:46:33
  ***** ***
  3
 • Mój Nick
  2022-01-13 16:03:34
  A gdzie w tych obliczeniach zniknęła kwota na ubezpieczenie (zdrowotne/emerytalne/rentowe)? Z tego co znalezłem w sieci to poprzednio było 9% ... ale odliczano 7,75% ... a teraz zostało tylko 9%?
  1
 • ewa
  2022-01-05 23:40:10
  jak nie będą oporni
  2
 • ewa
  2022-01-05 23:39:45
  jeszcze innych nauczę
  4
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zwrot niemieckiego podatku jest niższy niż spodziewany. Co można zrobić?

Składając roczne rozliczenie podatku dochodowego, podatnicy mają nadzieję na otrzymanie jak najwyższego zwrotu podatku. Zdarza się, że decyzja wydana przez niemiecki urząd skarbowy (Finanzamt) przynosi rozczarowanie, gdy wysokość zwrotu w danym roku jest niższa niż spodziewana lub gdy odbiega od kwot uzyskiwanych w latach poprzednich. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?

Zapłata podatku kartą płatniczą w każdym urzędzie skarbowym

Ministerstwo Finansów poinformowało 31 marca 2023 r., że można już płacić podatki w urzędzie skarbowym za pośrednictwem terminala płatniczego. Płatności kartą przyjmują też organy egzekucyjne – w urzędzie i w miejscu zamieszkania zobowiązanego.

KSeF obowiązkowy od 1 lipca 2024 r. Kary od 2025 r. Jak uniknąć błędów?

Od 1 lipca 2024 r. polscy podatnicy będą zobowiązani do wystawiania faktur przy użyciu Krajowego Systemu eFaktur (KSeF). Dla wielu firm wiązać się to będzie z poważnymi zmianami w procesie płatności, a niedopełnienie obowiązków może wiązać się z otrzymaniem kary finansowej. Przesyłanie dokumentów w formie cyfrowej co prawda zmniejsza ryzyko popełnienia błędu w fakturowaniu, jednak całkowicie go nie wyklucza. Na co zwracać uwagę, żeby spełnić wymogi KSeF i uniknąć niespodziewanych sankcji?

Niedziela 2 kwietnia 2023 r. Czy sklepy będą otwarte?

W niedzielę, 2 kwietnia sklepy będą otwarte. Jest to niedziela handlowa przed Wielkanocą. Następna niedziela handlowa przypada 30 kwietnia 2023 r.

Likwidacja podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie pierwszego mieszkania na rynku wtórnym

Rząd zamierza zlikwidować podatek od czynności cywilno-prawnych przy zakupie pierwszego mieszkania na rynku wtórnym - poinformował 31 marca 2023 r. minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Przy hurtowych zakupach mieszkań PCC wyniesie 6% od od szóstego i kolejnych mieszkań kupowanych w danej inwestycji (budynku).

Oszczędzanie w walutach zyskuje na popularności

Rosnąca inflacja, sytuacja gospodarcza na świecie oraz kolejne doniesienia ekonomiczne ze świata sprawiają, że coraz więcej osób zaczyna się interesować oszczędzaniem i inwestycjami w waluty obce. Optymizmem nie napawa też pozycja polskiej złotówki, która w ostatnim czasie nie ma zbyt wielu impulsów do umocnienia. Czy inwestycja w waluty obce się opłaca? Z jakim ryzykiem musimy się liczyć oraz czym kierować się podczas wyboru odpowiedniej waluty? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w tekście, jednak nie jest on zachętą do inwestowania, tylko pakietem informacji o zakupie waluty obcej. 

Jak można (było) zostać milionerem w 2023 roku? Wystarczyło 2-3 tys. zł inwestować miesięcznie przez 15 lat

Aby w 2023 roku stać się milionerem wystarczyło przez ostatnich 15 lat inwestować trochę ponad 2-3 tys. zł miesięcznie – sugerują szacunki HRE Investment Trust. I wcale nie trzeba było w tym czasie kupować bitcoinów. Wystarczyły nieruchomości, złoto, obligacje lub szkockie trunki. Najtrudniej w ostatnich latach było budować majątek z pomocą lokat i akcji największych giełdowych spółek. 

Odwrotne obciążenie VAT - zmiany od 1 kwietnia 2023 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że odwrotne obciążenie VAT będzie stosowane do giełdowych transakcji dotyczących gazu, energii i uprawnień do emisji CO2. Nowe przepisy w tym zakresie mają charakter przepisów epizodycznych i będą obowiązywać od 1 kwietnia 2023 r. do 28 lutego 2025 r.

Ukraińcy z numerem PESEL ze statusem UKR mogą ubiegać się o zezwolenia na pobyt czasowy

Od 31 marca 2023 r. obywatele Ukrainy, którzy posiadają numer PESEL ze statusem UKR, mogą ubiegać się o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy w celu podejmowania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej - poinformował rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak.

Uchwała NSA - zawieszenie terminów w administracji w trakcie pandemii

27 marca Naczelny Sąd Administracyjny zajął się bardzo istotną sprawą, która dotyczyła regulacji zagadnienia zawieszenia terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych na gruncie tzw. ustawy covidowej. Należy wskazać, iż powyższy temat pozostawał obiektem sporu między podatnikami a fiskusem i znaczna część spraw z tym związana oczekuje nadal na rozstrzygnięcie przez sądy administracyjne.

Podwyżka wynagrodzeń pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wstecznie od 1 stycznia 2023 r. Ile zarabia się w KPRM?

Wstecznie – od 1 stycznia 2023 r. - wzrosły „widełki” (czyli minimalne i maksymalne stawki) wynagrodzeń zasadniczych pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na poszczególnych stanowiskach. Tak wynika z opublikowanego 30 marca 2023 r. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Dz. U. 2023, poz. 609). Rozporządzenie to zostało podpisane przez premiera Morawieckiego i opublikowane w Dzienniku Ustaw tego samego dnia, w którym projekt tego rozporządzenia został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Kredyt z WIBOR-em. Czy można go podważyć, tak jak kredyt frankowy? KNF: zarzuty wobec WIBOR są instrumentalne

"Przy kredytach opartych o wskaźnik WIBOR wszyscy powinniśmy wyciągnąć wnioski ze sprawy frankowej, że jeśli nie będzie odpowiednio wczesnej i stanowczej reakcji instytucji, które mają stać na straży stabilności sektora finansowego, sytuacja może się wymknąć spod kontroli” – powiedział PAP Biznes Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. 

Bezrobocie w Polsce 2023. Ile wynosi? Będzie spadać, czy rosnąć?

Z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że stopa bezrobocia w Polsce w styczniu 2023 roku wyniosła 5,5%. Oznacza to, że na 1,2 mln osób w wieku produkcyjnym, 64,1 tysiące było bezrobotnych. Każdego miesiąca sytuacja się poprawia.

Zmiana sposobu wykorzystania leasingowanego samochodu. Czy trzeba korygować odliczony VAT?

Zmiana przeznaczenia pojazdu samochodowego na wykorzystywany również do celów innych niż działalność gospodarcza wymaga korekty podatku naliczonego odliczonego przy jego nabyciu. Obniżenia kwoty podatku naliczonego dokonuje się wówczas w wartości proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Podatnicy mają jednak wątpliwości, czy zasady te znajdują również odpowiednie zastosowanie do pojazdów użytkowanych na podstawie umów leasingu.

Opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy a VAT

Uiszczana przez abonenta kwota pieniężna, określana jako roszczenie z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, stanowi w istocie wynagrodzenie za świadczenie usług. Dlatego jej zapłata powinna być rozliczona w VAT. Takie stanowisko zajął w styczniu 2023 r. Szef KAS, zmieniając kilka interpretacji na ten temat uznających to dotychczas świadczenie za odszkodowanie niepodlegające VAT.

ZUS zwróci nadpłatę składki zdrowotnej. Warunek to wypełnienie wniosku

Po dokonaniu rocznego rozliczenia składki zdrowotnej przedsiębiorca może dodatkowo złożyć wniosek o zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Uwaga: może być na to tylko kilka dni, w zależności od dnia złożenia rozliczenia rocznego.

Emerytury 2023 - od 1 kwietnia emerytury obliczane przez ZUS będą niższe

Jak informuje prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - od 1 kwietnia 2023 roku ZUS będzie korzystał z nowej tablicy średniego dalszego trwania życia opublikowanej przez Główny Urząd Statystyczny. wskutek tego emerytury obliczane po 1 kwietnia 2023 roku będą niższe o ponad 6 proc. Zmiana nie dotyczy osób, które już przeszły na emeryturę.

2 mld zł z na inwestycje w produkcję amunicji w Polsce. Narodowy Program Amunicyjny

Zobowiązaliśmy się w najbliższym czasie przeznaczyć do 2 mld zł ze środków publicznych na Narodowy Program Amunicyjny; to zobowiązanie, które zwiększy potencjał do pozyskania arsenału amunicyjnego i jego produkcji w Polsce - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki 29 marca 2023 r..

Ulga CSR (sponsoringowa) - kryterium niezarobkowej działalności

Niezarobkowa działalność podmiotu sponsorowanego jest głównym kryterium dla zastosowania ulgi dla wspierających sport, kulturę i edukację (ulga sponsoringowa, ulga CSR). Jak trzeba oceniać charakter działalności podmiotu sponsorowanego?

Wydatki promocyjne a odliczenie VAT. Jak to jest w gminie?

Gmina nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki z tytułu zakupu materiałów reklamowych i informacyjnych oraz prezentów małej wartości, a także wydatki poniesione w związku z organizacją jarmarku i zamieszczeniem życzeń świątecznych w gazecie lokalnej.

Wynagrodzenia kadry kierowniczej mogą stanowić koszt kwalifikowany w uldze B+R

Spółki chcące w pełni wykorzystać potencjał ulgi B+R często spotykają się z nieuzasadnionym oporem ze strony organów podatkowych wydających interpretacje indywidualne. Przykładem takiej postawy może być kwestionowanie przez Dyrektora KIS możliwości uwzględnienia w kosztach kwalifikowanych wynagrodzeń kadry kierowniczej nadzorującej prace B+R. Przynajmniej w teorii wątpliwości te powinien rozwiać wyrok NSA z 23 marca 2023 r. (sygn. II FSK 2217/20), w którym potwierdzono pozytywne dla podatników stanowisko.

Stopy procentowe NBP 2023/2024. Kiedy zaczną spadać?

Rada Polityki Pieniężnej obniży stopę referencyjną o 50 pb. w listopadzie 2023 r. i będzie to początek cyklu redukcji stóp procentowych w Polsce - prognozują ekonomiści Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Ich zdaniem, w 2024 r. Rada zetnie stopy o kolejne 150 pb., w efekcie czego na koniec przyszłego roku stopa referencyjna wyniesie 4,75 proc.

Których ulg podatkowych nie uwzględnia automatycznie Twój e-PIT? Rozliczenie PIT za 2022 rok w 2023 roku.

Sezon PIT-owy 2023 mija półmetek. Zostało już niewiele ponad miesiąc do 2 maja, który to dzień jest ostatecznym terminem złożenia PIT-a za 2022 rok. Ministerstwo Finansów radzi, by sprawdzić swoje dane i rozliczenie dostępne w usłudze Twój e-PIT. Warto też wiedzieć, których ulg podatkowych Twój e-PIT automatycznie nie uzupełnia oraz na jakie pułapki uważać, żeby nie stracić zmianach podatkowych, które zaszły w zeszłym roku.

e-Doręczenia - od kiedy? Usługi zaufania najpóźniej od 1 stycznia 2024 r.

W lutym 2023 roku rząd podjął decyzję o przesunięciu terminu wejścia w życie przepisów zobowiązujących firmy do wdrożenia usługi e-Doręczeń. Zresztą nie pierwszy raz. Według aktualnych informacji elektroniczna komunikacja z urzędami ruszy nie później niż z początkiem stycznia 2024 r. Ponadto komunikat wskazujący konkretną datę implementacji odpowiednich systemów zostanie opublikowany w dzienniku ustaw z przynajmniej 90-dniowym wyprzedzeniem, a organizacje figurujące w KRS będą zmuszone dostosować się do zmian legislacyjnych w ciągu 30 dni. 

Dwie duże nowelizacje kodeksu pracy w 2023 roku. Kiedy wejdą w życie liczne zmiany w prawie pracy? Najważniejsze nowości dla pracowników i pracodawców (lista)

Na wejście w życie oczekują dwie duże nowelizacje kodeksu pracy – jedna dotyczy pracy zdalnej i badania trzeźwości pracowników a druga wdraża do kodeksu pracy dwie unijne dyrektywy (m.in. zmiany w umowie na okres próbny, umowach na czas określony, nowy urlop opiekuńczy, dłuższe przerwy w pracy, zmiany dot. zasiłku macierzyńskiego i wiele innych). Od kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy kodeksu pracy? Które z tych zmian są najważniejsze dla pracowników i pracodawców?