Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016/2017 - wyjaśnienia MF

Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016/2017 - wyjaśnienia MF
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016/2017 - wyjaśnienia MF
Eksperci Ministerstwa Finansów udzielili odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości z zakresu kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Koszty uzyskania przychodów - praca u różnych pracodawców

Pytanie podatnika: Rozliczam roczny PIT-37 za 2016 r. Otrzymałem od dwóch różnych pracodawców PIT-11. U jednego pracodawcy pracowałem od 01.11.2015 do 14.01.2016 a u drugiego od 18.01.2016 do 31.12.2016. U pierwszego pracodawcy mam koszty uzyskania przychodu w wysokości 222,50 (za 2 miesiące bo wynagrodzenie było wypłacane na 10 po danym miesiącu). Drugi pracodawca zastosował koszty uzyskania przychodu za 11 miesięcy czyli 1223,75 (wynagrodzenie też było wypłacane na 10 po danym miesiącu).
Jaki koszt uzyskania przychodu wykazuję w PIT-37? Sumę tych dwóch PIT-ów 11 czyli 1446,25 zł czy 1335,00 zł (Praca była w miejscu zamieszkania). Umowy nie nakładają się na siebie a zarówno jeden jak i drugi pracodawca przy wynagrodzeniu za styczeń zastosował koszty uzyskania przychodu w kwocie 111,25zł.

Odpowiedź ekspertów Ministerstwa Finansów:

Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy wynoszą:

 • miesięcznie 111,25 zł, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.335 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku pracy,
 • miesięcznie 139,06 zł, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1.668,72 zł, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę,
 • nie mogą przekroczyć łącznie 2002,05 zł za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku pracy,
 • nie mogą przekroczyć łącznie 2502,56 zł za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku pracy, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Koszty uzyskania przychodu może Pan zastosować za każdy miesiąc, w którym Pan pracował bądź w którym był uzyskiwany przez Pana przychód ze stosunku pracy. Z przedstawionych przez Pana informacji wynika, że m-cu lutym uzyskał Pan równocześnie przychody od dwóch pracodawców. W związku z tym z pierwszego stosunku pracy rozliczy Pan koszty uzyskania przychodów za 2 miesiące (2 x 111,25 zł), a z drugiego stosunku pracy uwzględni Pan koszty uzyskania przychodów za 12 miesięcy (12 x 111,25 zł). 

Podstawa prawna: art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.).

Polecamy: PIT-y i ulgi podatkowe 2016

Pytanie podatnika: W 2016r byłam zatrudniona tylko u 1 pracodawcy, ale w 2016r wpłynęła mi jeszcze 13-stka od poprzedniego pracodawcy (u którego pracowałam do końca 2015 r.). Korzystam z kreatora deklaracji i pojawiło się zapytanie czy mam prawo do kosztów z jednego stosunku pracy czy więcej. Co powinnam w takiej sytuacji wpisać?

Odpowiedź ekspertów Ministerstwa Finansów: Odpowiadając na pytanie informujemy, że jeżeli przez cały 2016 rok pozostawała Pani w jednym stosunku pracy i dodatkowo otrzymała Pani wynagrodzenie od poprzedniego pracodawcy to ma Pani prawo do kosztów z więcej niż jednego stosunku pracy (w roku podatkowym otrzymała Pani przychody - w jednym miesiącu - z dwóch stosunków pracy).

W powyższym zakresie pomocne będą wyjaśnienia zawarte w broszurze informacyjnej do zeznania PIT-37 (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

Podstawa prawna: art.45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.).

Pytanie podatnika: Jakie koszty uzyskania przychodów powinienem wykazać w zeznaniu PIT-37 z tytułu dwóch umów o pracę, jeżeli przez cały rok byłem zatrudniony w tej samej miejscowości, w której znajdowały się zakłady pracy? Każdy z pracodawców wystawiając informację PIT-11 wykazał kwotę kosztów w wysokości 1 335 zł.

Odpowiedź ekspertów Ministerstwa Finansów: W zeznaniu powinien Pan wykazać koszty uzyskania przychodów w wysokości 2 002 zł 05 gr.

Podstawa prawna: art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, ze zm.).

Pytanie podatnika: Jakie koszty uzyskania przychodów powinienem wykazać w zeznaniu podatkowym z tytułu umowy o pracę, gdy byłem zatrudniony poza miejscem zamieszkania na podstawie dwóch umów o pracę - jednej trwającej cały rok 2016 i drugiej od 1.05.2016 r. do 31.12.2016 r.

Odpowiedź ekspertów Ministerstwa Finansów: W zeznaniu powinien Pan wykazać koszty uzyskania przychodów w wysokości 2 502 zł 56 gr.

Podstawa prawna: art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, ze zm.).

Podwyższone koszty uzyskania przychodów

Pytanie podatnika: Czy rozliczając PIT-37 mogę sama podwyższyć sobie koszty uzyskania przychodu, jeśli dojeżdżam do pracy z innej miejscowości niż ta, w której znajduje się zakład pracy? (rozumiem, że chodzi tu o inną gminę). Podwyższenie kosztów jest dla mnie korzystne bo uzyskam większy zwrot podatku. Czy muszę zgłosić pracodawcy ten fakt? I czy mogę zrobić korekty zeznań rocznych z lat ubiegłych?

Odpowiedź ekspertów Ministerstwa Finansów:

Może Pani samodzielnie podwyższyć koszty uzyskania przychodu w rozliczeniu rocznym PIT składanym do urzędu skarbowego. W związku z powyższym za poprzednie lata może Pani dokonać w tym zakresie korekty złożonych deklaracji podatkowych. Fakt zamieszkiwania w innej miejscowości (nie gminie) niż zakład pracy należy zgłosić pracodawcy. Wówczas pracodawca będzie rozliczał wyższe koszty uzyskania przychodu w ujęciu miesięcznym.

Podstawa prawna:

 • art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, ze zm.),
 • art. 81 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.).

Koszty dojazdów do pracy

Pytanie podatnika: Mieszkam w Pruszkowie, dojeżdżam do pracy do Warszawy. Kupuję w tym celu: WKD (Pruszków-Opacz) oraz 90-dniową kartę miejską. Ostatnie w roku 2016 kupiłam 28.11.2016 (karta) oraz 30.11.2016 (bilet WKD). Czy w kosztach uzyskania przychodu za rok 2016 powinnam uwzględnić koszt całkowity obu biletów czy obliczyć proporcjonalnie za okres do 31 grudnia 2016 r., a pozostałą część zaliczyć na poczet kosztów uzyskania przychodu w roku 2017?

Odpowiedź ekspertów Ministerstwa Finansów: Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy, określone kwotowo w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, są niższe od wydatków na dojazd do zakładu pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego lub komunikacji miejskiej,  w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Jeżeli  zakupiony w dniu 30.11.2016 r. bilet WKD oraz  zakupiona w dniu 28.11.2016 karta miejska zawierają następujące dane:

 • określenie osoby korzystającej (są to bilety imienne),
 • są wystawione na pewien okres czasu,
 • z dokumentów tych wynika cena biletu (doładowanie karty miejskiej potwierdzone jest paragonem, fakturą lub innym dokumentem),

to na tej podstawie podatnik ma  prawo do zastosowania kosztów faktycznie poniesionych.

Przy uwzględnianiu tych kosztów ważny jest moment poniesienia wydatku - a nie okres jakiego bilet dotyczy. Zatem jeżeli zakupione w listopadzie 2016 r. bilet WKD i karta miejska zawierają ww. dane to może je Pani uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów za 2016 r. w całości.

Podstawa prawna: art. 22 ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032).

Pytanie podatnika: Witam. Pytanie dotyczy odliczenia kosztów dojazdu do pracy od podatku. Czy bilety muszą być imienne i z całego roku? Czy mogą być np. z 3 miesięcy a pracowałam cały rok?

Odpowiedź ekspertów Ministerstwa Finansów: Odpowiadając na pytanie informujemy, że  jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy są niższeod wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w zeznaniu rocznym koszty te mogą być przyjęte w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Za cały rok stosuje się albo koszty zryczałtowane, albo faktycznie poniesione (nie można wykazać sumy kwot: kosztów zryczałtowanych np. za 9 miesięcy i kosztów faktycznie poniesionych za 3miesiące). Przy czym jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów są niższe od wydatków, które poniosła Pani przez okres 3 miesięcy na dojazdy do zakładu pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu może Pani przyjąć koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Koszty dojazdu do pracy nie podlegają odliczeniu od podatku.

Podstawa prawna:
art. 22 ust. 2, ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, ze zm.).


Bilety imienne kodowane na karcie

Pytanie podatnika: Dojeżdżam do pracy w innej miejscowości koleją na podstawie biletów okresowych imiennych. Kodowane są one na bilecie elektronicznym. Jak mam wykazać prawo do odliczenia tych biletów od kosztów uzyskania przychodu?

Odpowiedź ekspertów Ministerstwa Finansów: Odpowiadając na pytanie informujemy, że jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy, określone kwotowo w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, są niższe od wydatków na dojazd do zakładu pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego lub komunikacji miejskiej,  w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Jeżeli zakupiony bilet imienny zawiera następujące dane:

 • określenie osoby korzystającej (są to bilety imienne),
 • są wystawione na pewien okres czasu,
 • z dokumentów tych wynika cena biletu (doładowanie biletu elektronicznego potwierdzone jest paragonem, fakturą lub innym dokumentem),

to na tej podstawie podatnik ma prawo do zastosowania kosztów faktycznie poniesionych.

Zatem jeżeli posiadane bilety okresowe spełniają ww. wymagania, do rozliczenia kosztów uzyskania przychodów może Pan przyjąć sumę kwot wynikającą z posiadanych przez Pana dokumentów.

Podstawa prawna:
art. 22 ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032)

Źródło: szybkipit.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Skala podatkowa, ryczałt czy podatek liniowy – jaką formę opodatkowania wybrać w 2022 r. (PDF)
Skala podatkowa, ryczałt czy podatek liniowy – jaką formę opodatkowania wybrać w 2022 r. (PDF)
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek od spadków i darowizn
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
  spadku
  darowizny
  odpłatnego zniesienia współwłasności
  zasiedzenia
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Polski Ład 2.0 – wszystko o zmianach w podatkach od 1 lipca 2022
  Zapraszamy na szkolenie "Polski Ład 2.0 – wszystko o zmianach w podatkach od 1 lipca 2022", które odbędzie się 14 czerwca 2022 roku.
  Piotr Duda: Zrobimy wszystko, aby wyrzucić rosyjskie związki zawodowe ze światowej federacji
  Zrobimy wszystko, aby ze Światowej Federacji Związków Zawodowych wyrzucić Federację Niezależnych Związków Zawodowych Rosji. Jeżeli tak się nie stanie, To zastanowimy się nad opuszczeniem międzynarodowych struktur przez „Solidarność” – Piotr Duda.
  Webinarium „Kto powinien zmienić formę opodatkowania w ramach Polskiego Ładu 2.0 – poradnik dla przedsiębiorców i biur rachunkowych” + certyfikat gwarantowany
  Zapraszamy na praktyczne webinarium „Kto powinien zmienić formę opodatkowania w ramach Polskiego Ładu 2.0 – poradnik dla przedsiębiorców i biur rachunkowych” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 2 czerwca 2022 roku. Polecamy!
  Jak stosować reguły podwójnego zapisu?
  Czy dokonując korekty na kontach syntetycznych czerwono czarnym zapisem po stronie WN np. - 501 na konto +505 powinno się również zaksięgować po stronie Ma na koncie technicznym pozostałe rozrachunki? Czy przy tej korekcie powinno się zachować zasadę podwójnego zapisu? Do tej pory nie było konta technicznego. Księgowano korekty czerwono czarnym zapisem. Wskazano błąd z uwagi na niezachowanie zasady podwójnego zapisu. Czy korekta zapisów na kontach syntetycznych jest operacją gospodarczą?
  Prezydent podpisał nowelę ustawy o VAT wydłużającą pierwszą tarczę antyinflacyjną
  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o VAT, w której zawarto przedłużenie tzw. pierwszej tarczy antyinflacyjnej do 31 lipca br. - poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta RP. Chodzi m.in o zwolnienie sprzedaży paliw z podatku handlowego
  Ile zapłacą banki za wakacje kredytowe kredytobiorców? ZBP chce ograniczenia kręgu uprawnionych do wakacji kredytowych
  Jeśli z wakacji kredytowych skorzystałoby 80 proc. uprawnionych kredytobiorców spłacających kredyty złotowe na nieruchomości niekomercyjne łączny koszt dla sektora bankowego wyniósłby 13,1-16,4 mld zł w 2022 roku oraz 21,3-27,9 mld zł w okresie 2022-2023 - ocenia Związek Banków Polskich. Jednocześnie bankowcy proponują, by wakacje kredytowe były ograniczone do osób, które faktycznie tego potrzebują i chcą wprowadzenia kryterium powierzchni nieruchomości. Według ZBP kluczowe jest również wyłączenie z zakresu zastosowania umów kredytu o stałej stopie oprocentowania.
  PIT po 1 lipca 2022 r. - wyższe zaliczki na podatek od pracowników i zleceniobiorców, niższe wynagrodzenia netto
  Od początku lipca 2022 r. istotna część (większość?) pracowników i zleceniobiorców otrzyma mniejsze wynagrodzenia netto niż w czerwcu i poprzednich miesiącach tego roku, mimo formalnej obniżki stawki w pierwszym przedziale skali z 17% na 12% - pisze prof. Witold Modzelewski.
  Ryczałt od najmu w działalności gospodarczej - przychód z refakturowanych kosztów mediów
  Opłaty za media w przypadku ich refakturowania przy najmie opodatkowanym zryczałtowanym podatkiem dochodowym w ramach działalności gospodarczej, stanowią przychód z działalności gospodarczej. Przedsiębiorca ma obowiązek odprowadzić od tego przychodu ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Tak zinterpretował przepisy Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji podatkowej z 26 maja 2022 r.
  Badanie: prawie co trzecia firma jest zainteresowana dostępem do usługi ratalnej
  30 proc. firm jest zainteresowana dostępem do usługi ratalnej. Najczęściej zainteresowanie deklarują firmy budowlane i przemysłowe – wynika z najnowszego badania firmy faktoringowej NFG „Finansowanie zakupów firmowych”
  Naruszanie uniinych sankcji (środków zabezpieczających) będzie przestępstwem zagrożonym m.in. konfiskatą mienia
  25 maja 2022 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt przepisów, zgodnie z którymi naruszanie unijnych środków ograniczających (sankcji) zostanie dopisane do wykazu przestępstw unijnych. Komisja proponuje również nowe, zaostrzone przepisy dotyczące odzyskiwania i konfiskaty mienia, co również pomoże we wdrażaniu unijnych środków ograniczających. W obliczu trwającej agresji Rosji na Ukrainę niezwykle istotne jest, aby unijne środki ograniczające były w pełni wdrażane. Ich naruszanie nie może się nikomu opłacać. Celem tych wniosków legislacyjnych jest zapewnienie w przyszłości skutecznej konfiskaty aktywów osób fizycznych i podmiotów, które naruszają środki ograniczające.
  Polski Ład - 10 istotnych zmian
  Polski Ład to pakiet zmian legislacyjnych, które w założeniu mają pomóc odbudować gospodarkę, która uległa nadwyrężeniu z powodu pandemii Covid-19. Pojawiają się jednak opinie krytyczne – zbyt wiele zmian jednocześnie, błędy legislacyjne, nieprecyzyjne przepisy. Niektóre rozwiązania, z pozoru dobre dla wszystkich, mają również negatywne następstwa. Przykładowo, podwyższenie kwoty wolnej od podatku może powodować komplikacje po stronie organizacji pozarządowych, które traktowały tzw. 1% podatku jako stałe źródło dochodu.
  Nowe detaliczne obligacje skarbowe – czy uchronią przed inflacją?
  Obligacje detaliczne, które będziemy mogli kupić w czerwcu 2022 roku zostały poddane liftingowi. Rząd kusi nas wyższym oprocentowaniem w pierwszym roku oszczędzania, a do oferty dołączają też papiery oprocentowane tym lepiej im wyższe będą w Polsce stopy procentowe.
  Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w e-Urzędzie Skarbowym - jak wypełnić i złożyć
  Ministerstwo Finansów poinformowało 26 maja 2022 r. o udostępnieniu w serwisie e-Urząd Skarbowy (e-US) wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku. Wniosek ten może złożyć podatnik, u którego wystąpiła nadpłata podatku lub który kwestionuje zasadność albo wysokość pobranego podatku. W imieniu podatnika wniosek może złożyć pełnomocnik posiadający aktywne pełnomocnictwo ogólne (PPO-1).
  Podatki 2022. Problemy z Polskim Ładem a odpowiedzialność członków zarządu spółek
  Z uwagi na problemy związane z wejściem w życie Polskiego Ładu, w tym planowanych zmian podatkowych od lipca ze skutkiem wstecz od stycznia 2022 r., wśród wielu przedsiębiorców coraz częściej pojawia się pytanie: kto poniesie za to odpowiedzialność. Jak odpowiadają członkowie zarządów spółek za podatki?
  Sprawozdanie finansowe w spółce z o.o. za 2021 rok (sporządzenie, zatwierdzenie i złożenie do KRS) - terminy w 2022 roku
  Terminy na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2021 r. w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością zostały wydłużone o 3 miesiące. Do kiedy trzeba sporządzić i zatwierdzić sprawozdanie finansowe w spółce z o.o. oraz złożyć to sprawozdanie do KRS w 2022 roku?
  KRD: branża leasingowa rośnie, ale przybywa też jej dłużników
  2021 r. był najlepszy w historii leasingu w Polsce i rdr przyniósł ok. 5-proc. wzrost wartości portfela branży, ale jednocześnie zaległości klientów przekroczyły 988 mln zł - informuje Krajowy Rejestr Długów. Dodano, że w leasing najczęściej brano auta osobowe, a rzadziej maszyny, pojazdy ciężarowe.
  Składki ZUS od wszystkich umów zlecenia i umów o dzieło?
  Polska zobowiązała się wobec Brukseli, że w pełni oskładkuje (składkami ZUS) umowy cywilnoprawne. Nadal jednak chce negocjować termin tego ozusowania – informuje 26 maja 2022 r. "Dziennik Gazeta Prawna”. Ma to być jeden z tzw. kamieni milowych, czyli polskich zobowiązań wobec UE, od których zależy akceptacja Komisji Europejskiej dla Krajowego Planu Odbudowy w Polsce i uruchomienie pieniędzy unijnych na ten cel.
  Dorabianie do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego - informacja do ZUS o przychodach do 31 maja
  Do końca maja osoby, które dorabiają do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, muszą poinformować ZUS o swoich przychodach za dany rok rozliczeniowy. W tym roku jest to okres od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r. - przypomina rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.
  Wakacje kredytowe przy kredycie hipotecznym - kto i ile skorzysta
  Stale i szybko rosnące stopy procentowe sprawiają, że coraz więcej kredytobiorców ma problem ze spłacaniem kredytów mieszkaniowych (hipotecznych). Rząd zapowiedział pomoc, która powinna załatwić problemy większości zadłużonych. Idący w miliardy koszt pakietu wsparcia może się jednak okazać niedoszacowany. Jakie korzyści dla kredytobiorców przyniesie likwidacja WIBOR-u? Kto skorzysta na wakacjach kredytowych?
  Oszczędnościowe obligacje skarbowe - czerwiec 2022 r. Oprocentowanie w oparciu o stopę referencyjną NBP
  Od czerwca 2022 r. oferta Ministerstwa Finansów zostaje rozszerzona o nowe obligacje, których oprocentowanie będzie oparte o stopę referencyjną NBP. Odsetki będą wypłacane co miesiąc. Jak oprocentowane będą te obligacje? Ponadto Ministerstwo Finansów podnosi oprocentowanie obligacji oszczędnościowych o okresie zapadalności od 3 miesięcy do 12 lat.
  Składka zdrowotna – zmiany od 1 lipca 2022 r.
  Od 1 lipca 2022 roku zmienią się przepisy dot. składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zmiany te wynikają z rządowego projektu nowelizacji ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład 2.0), który został 12 maja uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie. Jakie zmiany w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie składki zdrowotnej wprowadzi ta nowelizacja? Co zmieni się od 1 lipca 2022 r. w przepisach dot. składki zdrowotnej?
  Obligacje skarbowe - oprocentowanie 2022/2023
  W odpowiedzi na interpelację poselską Sebastian Skuza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (w imieniu Ministra Finansów) udzielił 13 maja 2022 r. wyjaśnień odnośnie oprocentowania obligacji detalicznych Skarbu Państwa. Jakie odsetki dają obligacje skarbowe? Ile można zarobić na obligacjach? Jak kupić obligacje skarbowe?
  Kwota wolna od podatku. Jaka wysokość w 2022 r.
  Jedną ze zmian ustanowionych przez Polski Ład jest podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł. Osoby składające deklarację w podatku PIT za 2022 r. uzyskają dzięki temu możliwość oszczędności w rozliczeniu z fiskusem. Wspomniany przywilej nie dotyczy jednak wszystkich.
  Praca zdalna i kontrola trzeźwości pracowników - nowelizacja kodeksu pracy przyjęta przez Radę Ministrów. Co się zmieni?
  24 maja 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej. Rząd chce na stałe wprowadzić do Kodeksu pracy możliwość wykonywania pracy zdalnej. Będzie to bardziej elastyczna forma wykonywania pracy od obecnie funkcjonującej telepracy. Rozwiązanie to powinno poprawić możliwości zatrudnienia osób znajdujących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym rodziców małych dzieci oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci. Ponadto, pracodawcy będą mogli wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników lub kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia.
  E-paragony, kasy fiskalne online, połączenie kas fiskalnych i terminali płatniczych - obowiązki
  Postępująca reforma elektroniczna administracji jest realizowana wprost proporcjonalnie do reformy komunikacji na linii przedsiębiorca – urzędy, w tym urzędy skarbowe. Co roku podatnicy dowiadują się o nowych rozwiązaniach i wprowadzanych innowacjach. Jednym z dość energicznie nowelizowanych obszarów są kwestie związane z kasami fiskalnymi i paragonami.