reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Ulgi i odliczenia > Odliczanie darowizn w rocznym zeznaniu podatkowym PIT [PODCAST]

Odliczanie darowizn w rocznym zeznaniu podatkowym PIT [PODCAST]

Prawo podatkowe sprzyja podatnikom, którzy przekazują darowizny na szczytne cele. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym także przedsiębiorcy) opodatkowani według skali podatkowej, mogą w rocznym zeznaniu podatkowym (konkretnie w PIT-37 i PIT-36) odliczyć od dochodu (przed opodatkowaniem) udzielone przez siebie darowizny na cele pożytku publicznego, kultu religijnego lub z tytułu honorowego krwiodawstwa. Prawo do odliczania darowizn na te cele mają także przedsiębiorcy płacący zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych (tzw. ryczałt ewidencjonowany) – rozliczający się na formularzu PIT-28. W przypadku ryczałtowców darowizny odlicza się oczywiście od przychodu. Zapraszamy do odsłuchania podcastu.

Pozostałe szczegółowe zasady i warunki odliczania darowizn w PIT

Darowizny na cele pożytku publicznego

Odliczyć od dochodu można darowizny przekazane tylko na cele pożytku publicznego wskazane w art. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i tylko na rzecz podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy.

Chodzi tu o

- polskie organizacje pozarządowe (np. fundacje i stowarzyszenia), które nie są jednostkami sektora finansów publicznych i nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz m.in. kościoły, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego czy spółdzielnie socjalne

lub

- równoważne organizacje określone w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, które obowiązują w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Islandia, Liechtenstein, Norwegia), które prowadzą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych i realizują cele wskazane w art. 4 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na pewno więc można przekazać taką darowiznę organizacjom pożytku publicznego wskazanym w Wykazie OPP, uprawnionych do otrzymania 1% PIT. Ale też nie jest konieczne przekazanie darowizny, którą chcemy odliczyć - organizacji pożytku publicznego widniejącej w tym Wykazie. Można przekazać darowiznę innej organizacji, która spełnia warunki wskazane w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i realizuje cele pożytku publicznego wskazane w art. 4 tej ustawy.

Natomiast na pewno nie uprawniają do odliczenia darowizny przekazane na rzecz:

- partii politycznych,
- związków zawodowych i organizacji pracodawców,
- samorządów zawodowych,
- fundacji utworzonych przez partie polityczne,
- osób fizycznych,
- osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą, która polega na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Ministerstwo Finansów (w broszurze informacyjnej) wyjaśnia, że darowizny na rzecz osób fizycznych (np. na leczenie dziecka pracownika) nie podlegają odliczeniu. Jednakże odliczeniu podlega darowizna z poleceniem, np. darowizna dokonana na rzecz fundacji ze wskazaniem na konkretną osobę fizyczną. Jeżeli darczyńca ofiarował określoną sumę pieniężną fundacji (osobie prawnej) i polecił przeznaczenie tej sumy na sfinansowanie leczenia wskazanego przez siebie dziecka, nie dochodzi zmiany po stronie obdarowanego. Jest nim nadal fundacja wymieniona w umowie i tylko ona ma prawo do rozporządzenia przedmiotem darowizny. Kwoty darowizn przekazane na rzecz takich osób prawnych podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania, mimo że darczyńca wskazał (w formie polecenia) cel i osobę trzecią, na której rzecz przedmiot darowizny ma być przeznaczony.

W przypadku darowizny na rzecz organizacji określonej w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego w innym kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prawo do odliczenia przysługuje pod warunkiem:

1) udokumentowania przez podatnika oświadczeniem tej organizacji, że na dzień przekazania darowizny była ona równoważną organizacją do organizacji, działających na podstawie polskich przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizującą wcześniej wskazane cele

oraz

2) istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja posiada siedzibę.

Darowizny na cele kultu religijnego

Pojęcie „cele kultu religijnego” nie zostało zdefiniowane ustawowo. Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów i organy podatkowe - darowizny na cele kultu religijnego to m.in. darowizny przekazywane kościołom, związkom religijnym i kościelnym osobom prawnym (np. parafiom, zakonom) na budowę, remont, wyposażenie budynku kościoła, kaplicy czy innych budynków sakralnych, zakup przedmiotów liturgicznych, np. monstrancji. Przekazaną na cele kultu religijnego będzie też darowizna na organizację praktyk, obrzędów i uroczystości religijnych.

Za darowiznę na cele kultu religijnego może zostać uznana taka darowizna, której adresatem są w szczególności: kościoły, związki religijne i kościelne osoby prawne (zakony, parafie, itp.) i która służyć będzie sfinansowaniu działań, odnoszących się do praktyk, obrzędów i uroczystości religijnych, jak też dotyczących obiektów sakralnych i związanej z nimi infrastruktury. Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 11 maja 2016 r. (sygn. IBPB-2-1/4511-180/16/MK).

Darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych

Od darowizn na cele kultu religijnego (których odliczanie jest limitowane kwotą 6% rocznego dochodu) trzeba koniecznie odróżniać darowizny przekazane na cele charytatywno-opiekuńcze kościelnym osobom prawnym – odliczanie tych darowizn jest nielimitowane. Różnica tkwi właśnie w tym celu, bo działalność charytatywna i opiekuńcza (dla osób w niedostatku, czy niepełnosprawnych) jest czymś odmiennym od działań podejmowanych w celu realizacji praktyk, obrzędów i uroczystości religijnych.

Podstawą do bezlimitowego odliczenia darowizn kościelnym osobom prawnym na działalność charytatywno-opiekuńczą są ustawy regulujące stosunki Państwa do poszczególnych 11 kościołów działających w Polsce. Każda z tych ustaw wskazuje, które podmioty mają status kościelnej osoby prawnej. Są to z reguły parafie, diecezje, archidiecezje, zakony, seminaria duchowne, czy podmioty powołane do działalności charytatywnej.

Darowizny przekazane na kształcenie zawodowe podlegają odliczeniu jeżeli ich przedmiotem są materiały dydaktyczne lub środki trwałe, z wyjątkiem materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, które nie są kompletne, zdatne do użytku lub są starsze niż 12 lat.

Ustalenie wartości i limitu darowizny podlegającej odliczeniu – przykład z broszury Ministerstwa Finansów

Podatnik osiągnął przychody opodatkowane w kwocie 50.000 zł oraz koszty ich uzyskania w kwocie 25.000 zł i dokonał w roku podatkowym darowizn w łącznej wysokości 35 % dochodu:
- na rzecz OPP w wysokości 2.500 zł (10% dochodu),
- na cele kultu religijnego w wysokości 1.250 zł (5% dochodu),
- na cele charytatywno-opiekuńcze w wysokości 5.000 zł (20% dochodu).

Łączna kwota odliczeń z tytułu dokonanych darowizn na rzecz OPP oraz na cele kultu religijnego nie może przekroczyć 6% dochodu. Dlatego podatnik nie może odliczyć pełnej kwoty dokonanych na te cele darowizn – może dokonać odliczenia od dochodu jedynie do wysokości 6%, czyli do kwoty 1.500 zł (6% z 25.000 zł).

Natomiast darowiznę przekazaną na cele charytatywno-opiekuńcze podatnik może odliczyć w pełnej wysokości, bez ograniczenia jakimkolwiek limitem.

Podstawa prawna:

- art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1387 ze zm.).

- art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz. U z 2019 r., poz.43 ze zm.).

- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki, prawo

Tarcza antykryzysowa 3.0 – przewodnik po zmianach

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Gurbała

Specjalista z zakresu szkoleń i rozwoju pracowników, właściciel firmy Nowe Modele Biznesowe – outsourcingu działu szkoleń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama