| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki na wsi > Obowiązki podatkowe przy zakupie gospodarstwa rolnego

Obowiązki podatkowe przy zakupie gospodarstwa rolnego

Nabycie na własność gospodarstwa rolnego rodzi skutki, które sprecyzowane są przez polskie przepisy podatkowe. Z jakimi kosztami powinny się liczyć strony umowy? Jakie obowiązki spoczywać będą na nabywcy?

Podatek rolny

Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza na gruncie polskich przepisów podatkowych podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym.

Do jego zapłaty obowiązani są właściciele gruntów, a także ich posiadacze samoistni, użytkownicy wieczyści, dzierżawcy gruntów, o ile dzierżawa ta odbywa się na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych, a także w niektórych przypadkach posiadacze gruntów, które stanowią własność Skarbu Państwa, bądź też jednostek samorządu terytorialnego.

Obowiązek podatkowy powstaje w tym przypadku wraz z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do gruntów lub nastąpiło objęcie gruntów w posiadanie i trwa do ostatniego dnia miesiąca, w którym tytuł przestał istnieć lub odstąpiono od posiadania gruntów.

W związku z podatkiem rolnym na podatniku spoczywają liczne obowiązki. Należą do nich między innymi zobowiązania do przekazywania właściwemu organowi informacji o gruntach, którą przekazać należy w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły okoliczności, które uzasadniają powstanie bądź też wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania. Ponadto nabywca nieruchomości powinien w ciągu 14. dni od powyższych zdarzeń złożyć deklarację na podatek rolny. Obowiązek ten dotyczy także tych podmiotów, które podlegają zwolnieniu z opodatkowania.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zgodnie z brzmieniem obowiązujących przepisów sprzedaż własności gruntów podlega zwolnieniu z podatku od czynności cywilnoprawnych. Chodzi o sprzedaż gruntów, które stanowią gospodarstwo rolne zgodnie z przepisami ustawy o podatku rolnym wraz z będącymi ich częścią składową drzewami i innymi roślinami, pod warunkiem że w wyniku dokonania czynności zostanie utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne, a powierzchnia gospodarstwa rolnego utworzonego lub powstałego w wyniku powiększenia będzie nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha oraz gospodarstwo to będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia.

Zwolnienie to stanowi pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, która jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Nie jest to jednak zwolnienie bezwarunkowe. By podatnik miał możliwość skorzystania z omawianej ulgi, w sposób kumulatywny spełnić musi następujące warunki:

- w rozumieniu ustawy o podatku rolnym w chwili dokonania czynności posiada już grunty rolne, czyli użytki rolne;

- nabywany grunt będzie stanowił gospodarstwo rolne;

- a w wyniku dokonania czynności zostanie utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne, którego powierzchnia będzie nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha

- gospodarstwo to będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia.

Ponadto podatnik spełnić powinien warunki, które są konieczne do uzyskania de minimis. Chodzi o mieszczenie się w kwocie zwolnienia w przysługującym podatnikowi limicie pomocy de minimis w rolnictwie.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK