| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > PIT > Koszty uzyskania przychodu z tytułu umowy o pracę i umów cywilno-prawnych

Koszty uzyskania przychodu z tytułu umowy o pracę i umów cywilno-prawnych

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych określono dokładne informacje odnośnie tego, jakie koszty mogą być rozliczane dla poszczególnych podatników. W tym artykule omówimy je biorąc pod uwagę dane źródło przychodu.

Umowa o pracę

Dla pracowników ustawodawca w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  przewidział koszty uzyskania przychodu w wysokości :

 • 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy:
  • nie więcej niż 1.335 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku pracy,
  • nie mogą przekroczyć łącznie 2.002 zł 05 gr., w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku pracy,
 • 139 zł 06 gr miesięcznie, a za rok podatkowy:
  • łącznie nie więcej niż 1.668 zł 72 gr, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę,
  • nie mogą przekroczyć łącznie 2.502 zł 56 gr, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku pracy, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Warto też pamiętać, że jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów, o których mowa była wyżej, są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi. Określone zostało to w art. 22 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Większość podatników nie wie o tym, że z tego tytułu mogą być także stosowane 50% koszty uzyskania przychodu. Może mieć to miejsce w sytuacji, gdy przychód określony jest :

 1. z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego,
 2. z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną,
 3. z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

W pierwszych dwóch przypadkach 50% koszty liczymy od uzyskanego przychodu, a w trzeciej sytuacji koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika (pracodawcę) w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe (przychód - 13.71%). Co więcej kwota tych kosztów w roku podatkowym nie może przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli 42.764 zł.  Po przekroczeniu tych kosztów, twórcy nie przysługują już żadne koszty. Stanowisko to zostało potwierdzone między innymi w :

 • interpretacji z 14 sierpnia 2013 r. Izba Skarbowa w Katowicach (IBPBII/1/415-548/13/MK),
 • wyroku WSA w Warszawie z 11 lipca 2014 r. (III SA/Wa 39/14),
 • wyroku WSA we Wrocławiu z 30 kwietnia 2014 r. (I SA/Wr 298/14).

W sytuacji zastosowania 50% kosztów z umowy o pracę (lub innego dokumentu) musi wynikać, jaka część wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenie autorskie z tytułu korzystania przez pracownika z praw autorskich, a jaka dotyczy wynagrodzenia ściśle związanego z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.

W ustawie o podatku dochodowym nie mamy podanej definicji prawa autorskiego, ale dla właściwego zrozumienia przepisu należy ją znać, zatem warto odnieść się do art. 1 ust. 1 ustawy z dnia  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych który mówi, że przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Dodatkowo ust. 2 doprecyzowuje, że w szczególności są to utwory:

 1. wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe),
 2. plastyczne,
 3. fotograficzne,
 4. lutnicze,
 5. wzornictwa przemysłowego,
 6. architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne,
 7. muzyczne i słowno-muzyczne,
 8. sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne,
 9. audiowizualne (w tym filmowe).

Polecamy: PIT 2018. Komentarz

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK