| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatnik w urzędzie > Po co człowiekowi interpretacja podatkowa

Po co człowiekowi interpretacja podatkowa

Podatnicy zainteresowani zastosowaniem się do interpretacji wydanych na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, mogą skorzystać z interpretacji ogólnych lub indywidualnych. W przewodniku przedstawiamy zasady uzyskania interpretacji indywidualnej oraz korzyści, jakie ona daje podatnikowi.

Kto wydaje interpretacje indywidualne

Przed 1 lipca 2007 r. interpretacje co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach wydawali w formie postanowienia naczelnicy urzędów skarbowych albo naczelnicy urzędów celnych.

Dodatkowo organy odwoławcze w drodze decyzji zmieniały albo uchylały to postanowienie, jeżeli uznały, że zażalenie wniesione przez podatnika, płatnika lub inkasenta zasługuje na uwzględnienie. Mogły je zmieniać z urzędu, jeżeli postanowienie rażąco naruszało prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także w przypadku gdy ta rażąca niezgodność z prawem była wynikiem zmiany przepisów.

W zakresie podatków będących dochodem jednostek samorządowych interpretacje wydawali wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast), starostowie albo marszałkowie województw. Minister Finansów wydawał interpretacje w indywidualnych sprawach wyłącznie w zakresie postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innych ratyfikowanych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej.

Od 1 lipca 2007 r. Minister przejął od organów podatkowych kompetencję do wydawania interpretacji w indywidualnych sprawach. Obecnie w zakresie interpretacji indywidualnych dotyczących podatków pozostających w gestii jednostek samorządu terytorialnego interpretacje wydaje tak jak przed 1 lipca 2007 r. wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa właściwy do pobrania danego podatku, którego dotyczy pytanie.

Minister Finansów nie rozpatruje bezpośrednio wniosków o interpretacje indywidualne. Upoważnił w tym zakresie 4 dyrektorów izb skarbowych. Są to: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu i Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Każdy z wymienionych dyrektorów rozpatruje wnioski z określonych przez Ministra Finansów województw.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu rozpatruje wnioski z województw: dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zajmuje się wnioskami z województwa mazowieckiego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach rozpatruje wnioski z województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi rozpatruje wnioski z województw: lubelskiego, łódzkiego, opolskiego i świętokrzyskiego.

Do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy trafiają wnioski z województw: kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodnio-pomorskiego.

Tak więc dla ustalenia, który z wymienionych dyrektorów jest właściwy do rozpatrzenia wniosku, decydujące znaczenie ma jedno z dwóch kryteriów:

  • miejsce zamieszkania (w przypadku osób fizycznych)
  • adres siedziby (w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej). Dla podatkowych grup kapitałowych decydujący jest adres siedziby spółki reprezentującej taką grupę, wskazanej w umowie o jej utworzeniu.

W sytuacjach, kiedy wnioskodawca jednego z tych dwóch kryteriów nie spełnia, wniosek powinien trafić do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (np. gdy wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Podatnicy popełniają błędy w zakresie poprawnego zaadresowania wniosku o wydanie interpretacji.

Pierwszy błąd, jaki można tu popełnić, to skierowanie wniosku do dyrektora izby skarbowej, której podlega wnioskodawca w zakresie bieżących rozliczeń podatkowych (np. mieszkaniec Rzeszowa kieruje ORD-IN do Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie).

Drugi to skierowanie wniosku do właściwego dyrektora, ale wysłanie go bezpośrednio do danej izby skarbowej. Właściwym adresem dla danej izby skarbowej jest jeden z punktów .Krajowej Informacji Podatkowej. Co prawda na druku ORD-IN są podane adresy korespondencyjne do wysłania wniosku, ale w praktyce może się zdarzyć, że mimo to wnioskodawcy będą popełniać opisane wyżej błędy.

W sytuacji błędnego zaadresowania wniosku ORD-IN stosuje się art. 170 i art. 171 Ordynacji podatkowej. Art. 170 § 1 Ordynacji podatkowej stanowi, że w przypadku gdy organ podatkowy, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, powinien niezwłocznie przekazać je organowi właściwemu, zawiadamiając o tym wnoszącego podanie.

Dodatkowo podanie wniesione do organu niewłaściwego przed upływem terminu określonego przepisami prawa uważa się za wniesione z zachowaniem terminu.

Artykuł 171 Ordynacji podatkowej określa prawidłowe postępowanie w sytuacji, gdy wniosek dotyczy kilku spraw podlegających załatwieniu przez różne organy (np. wniosek w zakresie podatku VAT podlega Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie, a podatek dochodowy Dyrektorowi Izby Skarbowej w Bydgoszczy).

Równocześnie zawiadamia wnoszącego podanie, że w innych sprawach powinien wnieść odrębne podanie do właściwego organu. Jeżeli wniosek wniesiono do organu niewłaściwego, a organu właściwego nie można ustalić na podstawie danych zawartych we wniosku, albo gdy wynika z niego, że właściwym w sprawie jest sąd, organ podatkowy zwraca podanie osobie, która je wniosła, z odpowiednim pouczeniem. Zwrot wniosku następuje w formie postanowienia, na które służy zażalenie.

Właściwość organów podatkowych upoważnionych do rozpatrywania wniosków ORD-IN
Organ sporządzający interpretację indywidualną Właściwość Adres korespondencyjny
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Organ właściwy dla wnioskodawcy mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: kujawsko-pomorskim, podlaskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim. Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. św. Jakuba 20, 87-100 Toruń
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Organ właściwy dla wnioskodawcy mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: małopolskim, podkarpackim, śląskim, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Organ właściwy dla wnioskodawcy mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Organ właściwy dla wnioskodawcy mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie mazowieckim oraz wnioskodawcy, który ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Organ właściwy dla wnioskodawcy mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: lubelskim, łódzkim, opolskim i świętokrzyskim. Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Pilarz-Herzyk

www.mamaprawniczka.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »