| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatnik w urzędzie > Po co człowiekowi interpretacja podatkowa

Po co człowiekowi interpretacja podatkowa

Podatnicy zainteresowani zastosowaniem się do interpretacji wydanych na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, mogą skorzystać z interpretacji ogólnych lub indywidualnych. W przewodniku przedstawiamy zasady uzyskania interpretacji indywidualnej oraz korzyści, jakie ona daje podatnikowi.

Kto wydaje interpretacje indywidualne

Przed 1 lipca 2007 r. interpretacje co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach wydawali w formie postanowienia naczelnicy urzędów skarbowych albo naczelnicy urzędów celnych.

Dodatkowo organy odwoławcze w drodze decyzji zmieniały albo uchylały to postanowienie, jeżeli uznały, że zażalenie wniesione przez podatnika, płatnika lub inkasenta zasługuje na uwzględnienie. Mogły je zmieniać z urzędu, jeżeli postanowienie rażąco naruszało prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także w przypadku gdy ta rażąca niezgodność z prawem była wynikiem zmiany przepisów.

W zakresie podatków będących dochodem jednostek samorządowych interpretacje wydawali wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast), starostowie albo marszałkowie województw. Minister Finansów wydawał interpretacje w indywidualnych sprawach wyłącznie w zakresie postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innych ratyfikowanych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej.

Od 1 lipca 2007 r. Minister przejął od organów podatkowych kompetencję do wydawania interpretacji w indywidualnych sprawach. Obecnie w zakresie interpretacji indywidualnych dotyczących podatków pozostających w gestii jednostek samorządu terytorialnego interpretacje wydaje tak jak przed 1 lipca 2007 r. wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa właściwy do pobrania danego podatku, którego dotyczy pytanie.

Minister Finansów nie rozpatruje bezpośrednio wniosków o interpretacje indywidualne. Upoważnił w tym zakresie 4 dyrektorów izb skarbowych. Są to: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu i Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Każdy z wymienionych dyrektorów rozpatruje wnioski z określonych przez Ministra Finansów województw.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu rozpatruje wnioski z województw: dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zajmuje się wnioskami z województwa mazowieckiego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach rozpatruje wnioski z województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi rozpatruje wnioski z województw: lubelskiego, łódzkiego, opolskiego i świętokrzyskiego.

Do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy trafiają wnioski z województw: kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodnio-pomorskiego.

Tak więc dla ustalenia, który z wymienionych dyrektorów jest właściwy do rozpatrzenia wniosku, decydujące znaczenie ma jedno z dwóch kryteriów:

  • miejsce zamieszkania (w przypadku osób fizycznych)
  • adres siedziby (w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej). Dla podatkowych grup kapitałowych decydujący jest adres siedziby spółki reprezentującej taką grupę, wskazanej w umowie o jej utworzeniu.

W sytuacjach, kiedy wnioskodawca jednego z tych dwóch kryteriów nie spełnia, wniosek powinien trafić do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (np. gdy wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Podatnicy popełniają błędy w zakresie poprawnego zaadresowania wniosku o wydanie interpretacji.

Pierwszy błąd, jaki można tu popełnić, to skierowanie wniosku do dyrektora izby skarbowej, której podlega wnioskodawca w zakresie bieżących rozliczeń podatkowych (np. mieszkaniec Rzeszowa kieruje ORD-IN do Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie).

Drugi to skierowanie wniosku do właściwego dyrektora, ale wysłanie go bezpośrednio do danej izby skarbowej. Właściwym adresem dla danej izby skarbowej jest jeden z punktów .Krajowej Informacji Podatkowej. Co prawda na druku ORD-IN są podane adresy korespondencyjne do wysłania wniosku, ale w praktyce może się zdarzyć, że mimo to wnioskodawcy będą popełniać opisane wyżej błędy.

W sytuacji błędnego zaadresowania wniosku ORD-IN stosuje się art. 170 i art. 171 Ordynacji podatkowej. Art. 170 § 1 Ordynacji podatkowej stanowi, że w przypadku gdy organ podatkowy, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, powinien niezwłocznie przekazać je organowi właściwemu, zawiadamiając o tym wnoszącego podanie.

Dodatkowo podanie wniesione do organu niewłaściwego przed upływem terminu określonego przepisami prawa uważa się za wniesione z zachowaniem terminu.

Artykuł 171 Ordynacji podatkowej określa prawidłowe postępowanie w sytuacji, gdy wniosek dotyczy kilku spraw podlegających załatwieniu przez różne organy (np. wniosek w zakresie podatku VAT podlega Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie, a podatek dochodowy Dyrektorowi Izby Skarbowej w Bydgoszczy).

Równocześnie zawiadamia wnoszącego podanie, że w innych sprawach powinien wnieść odrębne podanie do właściwego organu. Jeżeli wniosek wniesiono do organu niewłaściwego, a organu właściwego nie można ustalić na podstawie danych zawartych we wniosku, albo gdy wynika z niego, że właściwym w sprawie jest sąd, organ podatkowy zwraca podanie osobie, która je wniosła, z odpowiednim pouczeniem. Zwrot wniosku następuje w formie postanowienia, na które służy zażalenie.

Właściwość organów podatkowych upoważnionych do rozpatrywania wniosków ORD-IN
Organ sporządzający interpretację indywidualną Właściwość Adres korespondencyjny
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Organ właściwy dla wnioskodawcy mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: kujawsko-pomorskim, podlaskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim. Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. św. Jakuba 20, 87-100 Toruń
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Organ właściwy dla wnioskodawcy mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: małopolskim, podkarpackim, śląskim, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Organ właściwy dla wnioskodawcy mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Organ właściwy dla wnioskodawcy mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie mazowieckim oraz wnioskodawcy, który ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Organ właściwy dla wnioskodawcy mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: lubelskim, łódzkim, opolskim i świętokrzyskim. Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK