| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatnik w urzędzie > Po co człowiekowi interpretacja podatkowa

Po co człowiekowi interpretacja podatkowa

Podatnicy zainteresowani zastosowaniem się do interpretacji wydanych na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, mogą skorzystać z interpretacji ogólnych lub indywidualnych. W przewodniku przedstawiamy zasady uzyskania interpretacji indywidualnej oraz korzyści, jakie ona daje podatnikowi.

Koszty otrzymania interpretacji indywidualnej

Od 20 września 2008 r. opłata za wydanie interpretacji wynosi 40 zł od każdego opisanego we wniosku stanu faktycznego. Przypomnijmy, że od 1 lipca 2007 r. opłata wynosiła 75,- zł. A do końca 2006 r. złożenie wniosku o wydanie interpretacji prawa podatkowego wymagało zapłaty 5 zł opłaty skarbowej. Dodatkowo należało uiścić 50 groszy od każdego załącznika dołączonego do wniosku.

Opłata stanowi dochód budżetu (w przypadku interpretacji indywidualnych wydawanych przez MF) lub dochód budżetu jednostki samorządu terytorialnego (w przypadku interpretacji indywidualnych wydawanych przez organy samorządowe).

Opłata 40 zł pobierana jest od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego opisanego przez wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Natomiast na jej wysokość nie ma wpływu liczba zadanych pytań.

Wartość opłaty należy obliczyć samodzielnie. Wielce prawdopodobne jest, że niejednokrotnie wystąpi różnica zdań między wnioskodawcą a organem podatkowym co do liczby stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych. W takim przypadku należy się liczyć z negatywnymi skutkami odmiennej oceny organu podatkowego. Nieopłacenie wniosku w terminie 7 dnia od dnia jego złożenia sprawi bowiem, że zostanie on pozostawiony bez rozpatrzenia, i to bez uprzedniego wezwania do uiszczenia opłaty. W sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia zostanie wydane postanowienie, na które jednak służyć będzie zażalenie.

Zdaniem Ministerstwa Finansów (pismo nr MB8/0553/120/07/887 z 7 listopada 2007 r.) określenie liczby stanów faktycznych powinno być odnoszone do ilości regulacji, które są przedmiotem wydanej interpretacji, czyli np.: jeżeli przywołana została ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o podatku od towarów i usług, będą to dwa stany faktyczne.

Jak już wspominano wyżej jako, że kwota za wydanie interpretacji nie jest zbyt wysoka wielu wnioskodawców godzi się z tą niekorzystną i bezprawną interpretacją i dopłaca. Jednak trzeba wiedzieć, że takie obliczanie opłaty za wniosek (mnożenie 40 zł przez liczbę podatków a nawet liczbę pytań nie ma podstawy prawnej. Stronę podatników trzymają sądy administracyjne (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 11 lutego 2011 r., sygn. IIl SA/Wa 1549/10). Można też zapłacić żądaną przez fiskusa opłatę, a potem dochodzić zwrotu jej części (por. wyrok WSA w Warszawie z 14 października 2008 r. - sygn. II SA/Wa 1024/08).

Wzór wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego (ORD-IN i ORD-IN/A) od 1 stycznia 2012 r.

Jak wypełnić wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej

Należy podkreślić, że dopuszczalne jest złożenie nieopłaconego wniosku ORD-IN oraz uiszczenie z opóźnieniem opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej.

Za dzień opłacenia wniosku należy uznać dzień wpłaty gotówkowej lub obciążenia konta bankowego dyspozycją przelewu. Trzeba przy tym pamiętać, że opłacenie wniosku po jego złożeniu wymaga przekazania kserokopii dowodu dokonania zapłaty do organu rozpatrującego wniosek nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, zostanie skierowane do wnioskodawcy lub jego pełnomocnika wezwanie do uiszczenia opłaty, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku niezastosowania się do wezwania, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia. Na postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia przysługuje zażalenie.

Tabela: Numery kont organów podatkowych upoważnionych do rozpatrywania wniosków ORD-IN
Organ sporządzający interpretację indywidualną Numer konta bankowego
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 52 1010 1078 0040 6622 3100 0000
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 68 1010 1212 0010 3622 3100 0000
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 29 1010 1469 0032 6122 3100 0000
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 31 1010 1010 0166 4922 3100 0000
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi 87 1010 1371 0005 2122 3100 0000

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »