| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatnik w urzędzie > Jak wypełnić wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej

Jak wypełnić wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej

Od 2012 roku mamy nowy wzór wniosku ORD-IN i ORD-IN/A.

Rubryka: 35. Organy podatkowe właściwe dla wnioskodawcy ze względu na sprawę będącą przedmiotem interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 14i § 2 Ordynacji podatkowej interpretacje indywidualne wraz z informacją o dacie doręczenia są niezwłocznie przekazywane organom podatkowym właściwym ze względu na zakres spraw będących przedmiotem interpretacji oraz właściwemu organowi kontroli skarbowej. Dlatego w ORD-IN należy wskazać organy podatkowe właściwe dla wnioskodawcy ze względu na sprawę będącą przedmiotem interpretacji indywidualnej. W rubryce 34 ORD-IN wnioskodawca powinien wskazać organy podatkowe tam wymienione, czyli naczelnika urzędu skarbowego lub celnego. Naczelnik ten otrzyma interpretację indywidualną po jej doręczeniu wnioskodawcy.

Jest tu pewna niekonsekwencja w stosunku do art. 14i § 2 Ordynacji podatkowej. Konstrukcja ORD-IN nie zawiera wymogu umieszczania w rubryce 35 informacji o właściwym dla wnioskodawcy dyrektorze urzędu kontroli skarbowej. I to pomimo tego, że dyrektor ten otrzyma indywidualną interpretację.

Ze względów ostrożnościowych można w rubryce 35 wskazać zarówno naczelnika urzędu skarbowego lub celnego, jak i dyrektora urzędu kontroli skarbowej właściwych dla sprawy będącej przedmiotem interpretacji indywidualnej. Informacje o właściwości terytorialnej poszczególnych dyrektorów UKS można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Finansów z 7 grudnia 1998 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów kontroli skarbowej – Dz.U. z 1998 r. Nr 153, poz. 995.

Wzór wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego (ORD-IN i ORD-IN/A) od 1 stycznia 2012 r.

Rubryka: 36–48 Dane pełnomocnika do doręczeń lub przedstawiciela

Te rubryki należy wypełnić tylko wówczas, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub przedstawiciela, o którym mowa w art. 145 ustawy – Ordynacja podatkowa (np. opiekuna prawnego, kuratora).

Rubryka: 49-52 Przedmiot wniosku

W ORD-IN określenie przedmiotu wniosku nie polega na opisaniu problemu intepretacyjnego, jaki wnioskodawca ma z zastosowaniem przepisów. W tej części ORD-IN należy jedynie wskazać, czy problem dotyczy stanu faktycznego, który zaistniał przed złożeniem wniosku czy też zdarzenia, które dopiero wystąpi w przyszłości. Wskazanie odbywa się poprzez zaznaczenie właściwego kwadratu. Jest możliwe, że jeden wniosek będzie dotyczył zarówno zdarzenia z przeszłości, jak i zdarzenia przyszłego. W takiej sytuacji zaznacza się zarówno kwadrat „zaistniały stan faktyczny” jak i kwadrat „zdarzenie przyszłe

Następnie określa się liczbę opisanych przez wnioskodawcę zaistniałych stanów faktycznych (rubryka 51) oraz liczbę zdarzeń przyszłych (rubryka 52). Jeśli jednak wniosek ORD-IN dotyczy tylko jednego rodzaju zdarzeń, to w rubryce, której wniosek nie dotyczy, warto dodatkowo zaznaczyć zero. Informacje te są bowiem podstawą do wyliczenia wartości opłaty. Uiszczenie opłaty jest jednym z warunków otrzymania interpretacji, dlatego bardzo ważne jest dochowanie należytej staranności w tym zakresie.

Rubryka: 53–60. Rodzaj sprawy

W tej części ORD-IN wnioskodawca wskazuje rodzaje podatków, o które pyta. Podobnie jak poprzednio, wyboru należy dokonać poprzez zaznaczenie odpowiednich kwadratów. Można wybierać spośród następujących kategorii:

  • podatek dochodowy od osób prawnych
  • podatek dochodowy od osób fizycznych
  • podatek od towarów i usług
  • podatek akcyzowy
  • podatek od czynności cywilnoprawnych
  • podatek od spadków i darowizn
  • ordynacja podatkowa
  • inne

Jeden wniosek o interpretację indywidualną może obejmować szereg pytań dotyczących różnych podatków. Mimo, że zgodnie z przepisami opłata za wydanie interpretacji indywidualnej nie jest uzależniona od tego, ilu podatków dotyczy, a od liczby stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych, to jednak Minister Finansów uważa inaczej.

Jego zdaniem (pismo nr MB8/0553/120/07/887 z 7 listopada 2007 r.) określenie liczby stanów faktycznych powinno być odnoszone do ilości regulacji, które są przedmiotem wydanej interpretacji, czyli np.: jeżeli przywołana została ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o podatku od towarów i usług, będą to dwa stany faktyczne.

Z uwagi na to, że kwota za wydanie interpretacji nie jest zbyt wysoka wielu wnioskodawców godzi się z tą niekorzystną i bezprawną interpretacją i dopłaca. Jednak trzeba wiedzieć, że takie obliczanie opłaty za wniosek (mnożenie 40 zł przez liczbę podatków a nawet liczbę pytań nie ma podstawy prawnej. Stronę podatników trzymają sądy administracyjne (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 11 lutego 2011 r., sygn. IIl SA/Wa 1549/10).

Można też zapłacić żądaną przez fiskusa opłatę, a potem dochodzić zwrotu jej części (por. wyrok WSA w Warszawie z 14 października 2008 r. - sygn. II SA/Wa 1024/08).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Prometeia

Grupa doradczo-inwestycyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »