| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatnik w urzędzie > KONTROLA PODATKOWA - nie daj się zaskoczyć i znaj swoje prawa

KONTROLA PODATKOWA - nie daj się zaskoczyć i znaj swoje prawa

Kontrola podatkowa to coś co może spotkać każdego podatnika. Fiskus ma prawo skontrolować, czy prawidłowo płacimy podatki. Ale my też mamy swoje prawa podczas kontroli. Ważne byśmy je znali.

Dokumenty zebrane po zakończeniu czasu kontroli są stanowią dowodu


Jeżeli z jakiś względów pracownicy urzędu prowadzą u Ciebie kontrolę, pomimo iż upłynął czas wskazany w upoważnieniu, zebrany materiał dowodowy nie będzie stanowił dowodu w postępowaniu podatkowym. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy organ kontroli wskazał Ci nowy termin zakończenia kontroli.


Kontrola w jednym czasie przez dwa organy – tego już za wiele


Masz prawo omówić rozpoczęcia czynności kontrolnych, jeżeli w Twojej firmie prowadzona jest już kontrola przez inny organ. Wyjątkiem od powyższej sytuacji jest m.in. kontrola zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed dokonaniem tego zwrotu lub kontrola zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług na podstawie przepisów o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Pamiętaj o książce kontroli


Kontrole w Twojej firmie zapisywane są w książce kontroli, którą masz obowiązek prowadzić i przechowywać, a także udostępniać ją na żądanie organu kontroli.

Książka kontroli może być prowadzona także w formie elektronicznej, lecz nie zwalnia Cię to z prowadzenia książki w formie papierowej (stanowisko Departamentu Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Gospodarki z dnia 11 lutego 2009 r.). 

Jeżeli prowadzisz książkę kontroli w formie elektronicznej, dokonujesz w niej wpisów oraz aktualizacji danych zawartych w papierowej książce kontroli.

Książka kontroli zawiera wpisy dokonywane przez organ kontroli. Wpisy obejmują:

1) oznaczenie organu kontroli,

2) oznaczenie upoważnienia do kontroli,

3) zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli,

4) daty podjęcia i zakończenia kontroli,

5) zalecenia pokontrolne oraz określenie zastosowanych środków pokontrolnych.

Wzór książki kontroli

Wpis informujący o wykonaniu zaleceń pokontrolnych bądź wpis o ich uchyleniu przez organ kontroli lub jego organ nadrzędny albo sąd administracyjny należy do Twoich obowiązków.

Musisz przyjąć kontrolujących


Zasadą jest, że czynności kontrolne prowadzone są w:

1) Twojej siedzibie,

2) innym miejscu przechowywania dokumentacji,

3) miejscach związanych z prowadzoną przez Ciebie działalnością,

4) lokalu mieszkalnym (wówczas, gdy prowadzisz w nim działalność).


Jeżeli księgi podatkowe są prowadzone lub przechowywane poza Twoją siedzibą masz obowiązek, na żądanie pracownika urzędu zapewnić mu dostęp do nich w Twojej siedzibie. Ewentualnie w miejscu prowadzenia lub przechowywania ksiąg, jeżeli udostępnienie ich w siedzibie może w znacznym stopniu utrudnić prowadzenie Twojej bieżącej działalności.

Kontrola lub poszczególne czynności kontrolne mogą być za Twoją zgodą przeprowadzane również w siedzibie organu podatkowego, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli lub kontrolowany zrezygnował z uczestniczenia w czynnościach kontrolnych.


Oświadczenie o stanie majątkowym – niekonieczne


Jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że nie ujawniłeś wszystkich obrotów lub przychodów mających znaczenie dla wysokości zobowiązania podatkowego, pracownik urzędu może zwrócić się do Ciebie o złożenie oświadczenia o stanie majątkowym na określony dzień.

W ustawie (art. 285a § 3 Ordynacji podatkowej) użyty jest termin „kontrolujący może zwrócić się”, co wskazuje, że naruszenie tego obowiązku, w postaci niezłożenia oświadczenia, nie pozwala na Ciebie nałożyć sankcji, ani w postaci kary porządkowej, ani kary za przestępstwo lub wykroczenie karne skarbowe.

Poznaj uprawnienia pracownika urzędu


W zakresie wynikającym z upoważnienia kontrolujący jest uprawniony do:

1) wstępu na Twój grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń,

2) wstępu do lokalu mieszkalnego, ale wyłącznie w celu zweryfikowania zgodności stanu faktycznego z danymi wynikającymi ze złożonej przez Ciebie deklaracji oraz z innych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na cele mieszkaniowe,

3) żądania okazania majątku podlegającego kontroli oraz do dokonania jego oględzin,

4) żądania udostępniania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz do sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w formie elektronicznej,

5) zbierania innych niezbędnych materiałów w zakresie objętym kontrolą,

6) zabezpieczania zebranych dowodów,

7) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli,

8) żądania przeprowadzenia spisu z natury,

9) przesłuchiwania świadków, Ciebie oraz innych osób np. Twoich pracowników,

10) zasięgania opinii biegłych.

Zakres Twoich obowiązków i uprawnień jest wskazany na 2 stronie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

Nie utrudniaj czynności kontrolnych


Jeżeli będziesz udaremniał lub utrudniał wykonanie czynności kontrolnych pracownik urzędu może wezwać do pomocy Policję, Straż Graniczną lub straż miejską.


Twoje obowiązki podczas kontroli


Masz obowiązek udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli w wyznaczonym przez pracownika urzędu terminie, dostarczać kontrolującemu żądane dokumenty oraz zapewnić kontrolującemu warunki do pracy, a w tym w miarę możliwości udostępnić samodzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów.

Twoi pracownicy również mają obowiązek udzielić wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli, w zakresie wynikającym z wykonywanych przez nich czynności lub zadań.


Masz prawo brać udział w przeprowadzanych dowodach


Pracownik urzędu ma obowiązek zawiadomić Cię (lub osobę przez Ciebie wskazaną) o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków, opinii biegłych przynajmniej na 3 dni przed terminem ich przeprowadzenia, a dowodu z oględzin nie później niż bezpośrednio przed podjęciem tej czynności.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Renata Urowska i Wspólnicy sp.k.

Obsługa podmiotów gospodarczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK