| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatek od spadków i darowizn > Darowizna na leczenie żony pracownika – skutki podatkowe

Darowizna na leczenie żony pracownika – skutki podatkowe

Kwestią kluczową jest ustalenie podstawy prawnej opodatkowania darowizny przekazywanej na rzecz pracownika. Zasadniczo możliwe jest opodatkowanie otrzymywanych kwot podatkiem od spadków i darowizn lub podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Inne formy wsparcia pracownika

Pracodawca może również zdecydować się na wypłatę środków na rzecz pracownika zarówno ze środków obrotowych, jak i ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), na zasadach wskazanych w ustawie o ZFŚS i regulaminie ZFŚS w formie zapomogi.

Zapomoga taka korzystać będzie ze zwolnienia z PSD a także z podatku dochodowego od osób fizycznych. W myśl bowiem art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł, z zastrzeżeniem pkt 40 (świadczenia dla osób uczących się) i pkt 79 (świadczenia z pomocy społecznej).

Warto mieć na uwadze, że powyższy przepis nie ogranicza zakresu zwolnienia do zdarzeń losowych dotyczących określonego kręgu adresatów (np. pracowników), jak i do określonych źródeł finansowania zapomóg (np. tylko zapomogi wypłacane ze środków ZFŚS).

W efekcie należy uznać, że zwolnieniem takim będą objęte także zapomogi wypłacone pracownikom z uwagi na zdarzenia losowe, długotrwałą chorobę osób bliskich pracownika i to niezależnie, czy finansowanie następuje ze środków ZFŚS, czy ze środków obrotowych pracodawcy, jednakże do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

Tak więc zapomoga do kwoty 2280 zł w roku podatkowym objęta jest zwolnieniem z PIT i PSD, w pozostałej zaś wysokości podlega opodatkowaniu PIT jako przychód ze stosunku pracy.

Skutki podatkowe dla darczyńcy

W zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy darowizny po stronie darczyńcy, należy mieć na uwadze, że kwota darowizny nie stanowi dla Spółki kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (PDOP).

Zgodnie z tym przepisem nie uważa się za koszty uzyskania przychodów darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem dokonywanych między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową, a także wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej. Ale są kosztem uzyskania przychodów koszty wytworzenia lub cena nabycia produktów spożywczych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług, przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.

Również udzielona przez pracodawcę zapomoga podlegać będzie wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie bowiem z przepisem art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Jednakże jeżeli środki zostaną wypłacone z ZFŚS wcześniej dokonane odpisy na ZFŚS będą stanowiły koszty uzyskania przychodu.

Podsumowując, darowizna dokonana przez pracodawcę na rzecz pracownika z poleceniem przekazania żonie lub bezpośrednio na rzecz żony pracownika, jeżeli mieści się w kwocie wolnej od PSD (4902 zł w przypadku gdy darczyńca i obdarowany nie są rodziną), nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem ani podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zapomoga na rzecz pracownika podlega zwolnieniu z opodatkowania do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł. Po stronie pracodawcy kwota wypłacona tytułem darowizny lub zapomogi nie stanowi kosztów uzyskania przychodów.

Joanna Litwińska,

ECDDP Spółka Doradztwa Podatkowego

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »