| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Ryczałt > Działalność gospodarcza > Formularze podatkowe PWS-1 i PWS-2

Formularze podatkowe PWS-1 i PWS-2

W dniu 24 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie, które wprowadziło do systemu podatkowego dwa nowe formularze - PWS-1 i PWS-2. Mają one zastosowanie w przypadku przedsiębiorstw z branży okrętowej, które zdecydują się skorzystać z możliwości opodatkowania zryczałtowanym podatkiem w wysokości 1 proc.

Podstawa opodatkowania

Jeżeli chodzi o podstawą opodatkowania zryczałtowanym podatkiem, to jest nią przychód należny ze sprzedaży statku lub przebudowy statku osiągnięty w roku podatkowym, z wyłączeniem podatku VAT.

Za dzień powstania przychodu należnego uważa się dzień wydania rzeczy lub wykonania usługi, nie później jednak niż dzień:

- wystawienia faktury albo

- uregulowania płatności w całości.

Przychodu należnego przedsiębiorcy okrętowego nie łączy się z innymi przychodami tego przedsiębiorcy podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie odrębnych ustaw.

Ważne!

Wysokość zryczałtowany podatek wynosi 1 proc. podstawy opodatkowania.

Przedsiębiorca okrętowy ustala wysokość przychodu należnego na podstawie ksiąg podatkowych prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami. Przy czym przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg podatkowych, ani nie jest obowiązana do prowadzenia tych ksiąg spółka, w której jest wspólnikiem, ustala wysokość przychodu należnego na podstawie prowadzonej odrębnie za każdy rok podatkowy ewidencji przychodów zawierającej co najmniej numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu należnego oraz jego wysokość.

W przypadku natomiast prowadzenia przez przedsiębiorcę okrętowego działalności w formie spółki cywilnej albo spółki jawnej obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów dotyczy tej spółki.

Okres opodatkowania

Należy mieć na uwadze, że po dokonaniu przez przedsiębiorcę okrętowego wyboru zryczałtowanego podatku, okres opodatkowania wynosi 3 kolejne lata podatkowe, w którym to okresie nie jest możliwa zmiana formy opodatkowania.

Jednakże, w przypadku zakończenia działalności w zakresie budowy statku lub przebudowy statku w okresie opodatkowania ponowny wybór opodatkowania zryczałtowanym podatkiem może nastąpić nie wcześniej niż po upływie roku podatkowego, licząc od końca roku podatkowego, w którym przedsiębiorca okrętowy zakończył tę działalność.

W okresie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem przedsiębiorca okrętowy jest obowiązany prowadzić odrębny wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z działalnością w zakresie budowy statku lub przebudowy statku, a w przypadku gdy tę działalność prowadzi spółka cywilna, spółka jawna lub spółka komandytowa – wykaz obowiązana jest prowadzić ta spółka.

Obliczanie oraz wpłata podatku

Przedsiębiorca okrętowy jest obowiązany za każdy miesiąc roku podatkowego obliczać zryczałtowany podatek od przychodu należnego i wpłacać ten podatek, bez wezwania, na rachunek urzędu skarbowego, w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za ostatni miesiąc roku podatkowego - w terminie złożenia zeznania.

Ponadto, przedsiębiorca jest obowiązany złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości zryczałtowanego podatku od przychodu należnego za dany rok podatkowy (PWS-2) do końca pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Zryczałtowany podatek wynikający z zeznania jest podatkiem należnym za dany rok podatkowy, chyba że właściwy organ podatkowy lub właściwy organ kontroli skarbowej wyda decyzję, w której określi inną wysokość podatku.

Podstawa prawna:

- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 stycznia 2017 r. w sprawie wzorów oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji oraz zeznania o wysokości tego podatku (Dz. U. z 2017 r., poz. 144),

- ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1206).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Jaszczak

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »