| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Ryczałt > Karta podatkowa > Jak wypełnić PIT-16

Jak wypełnić PIT-16

Wzór formularza PIT-16 skierowany jest do podatników będących osobami fizycznymi, prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą, lub zamierzających prowadzić taką działalność, którzy zdecydują się na wybór opodatkowania w formie karty podatkowej. Jak prawidłowo go wypełnić i złożyć?

Zasady wypełniania

Część A. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

W poz. 5 należy podać urząd skarbowy, do którego adresowany jest wniosek, czyli urząd skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania, także gdy wniosek dołączany jest do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składanego na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Części B. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA

W poz. 6-8 podajemy odpowiednio nazwisko, pierwsze imię i datę urodzenia (dzień - miesiąc - rok). Przy czym, jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, należy wpisać dane dotyczące wspólnika składającego wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Dane dotyczące pozostałych wspólników należy wpisać w części D.3.

Część C. WNIOSEK O OPODATKOWANIE W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

W poz. 9 podatnik określa dokładną datę (dzień - miesiąc - rok) od kiedy będzie w jego przypadku miało zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

Karta podatkowa dla udzielających korepetycji

Część D. DANE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI

D.1. ADRES SIEDZIBY LUB MIEJSCA POŁOŻENIA ZAKŁADU

W poz. 10-19 wskazuje się następujące dane: kraj, województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, poczta.

D.2. RODZAJ I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

W tej części w poz. 20 należy podać REGON a w poz. 21 rodzaj działalności. Natomiast w kolejnych pozycjach (poz. 22-23) określa się dokładny zakres działalności oraz miejsce prowadzenia działalności.

W przypadku wyczerpania miejsca w części D należy dołączyć następny formularz PIT-16.

D.3. DANE DOTYCZĄCE STANU ZATRUDNIENIA

D.3.1. DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIONYCH CZŁONKÓW RODZINY

W tej części wniosku należy wymienić członków rodziny mających to samo co podatnik miejsce pobytu stałego lub czasowego. Służą do tego poz. 24-27, w których wpisuje się nazwisko, pierwsze imię, stopień pokrewieństwa, identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL.

D.3.2. DANE DOTYCZĄCE WSPÓLNIKA(ÓW) ORAZ PRACOWNIKA(ÓW)

W tym miejscu formularza należy wymienić wspólnika(ów)/pracownika(ów). W przypadku pracowników należy wymienić osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą oraz członków rodziny mających inne niż podatnik miejsce pobytu stałego lub czasowego.

W poz. 28-30 należy podać nazwisko wspólnika/pracownika, pierwsze imię, identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL.

Polecamy: Jednolity Plik Kontrolny – praktyczny poradnik (wydanie II z dodatkiem specjalnym) (książka)

D.3.3. DANE DOTYCZĄCE OSÓB ZATRUDNIONYCH W CELU NAUKI ZAWODU LUB PRZYUCZENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY

W tej części podaje się dane osób zatrudnionych w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. W przypadku zatrudnienia stażysty podaje się datę złożenia egzaminu czeladniczego.

W poz. 31-35 należy więc podać nazwisko, pierwsze imię, identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL, datę umowy (dzień - miesiąc - rok) oraz datę egzaminu czeladniczego (dzień - miesiąc - rok).

D.3.4. DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH ABSOLWENTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 6 PKT 2 LIT. F USTAWY, SKIEROWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWY URZĄD PRACY DO ODBYWANIA STAŻU

W poz. 40-43 wpisuje się dane o zatrudnieniu bezrobotnych absolwentów, zgodnie z art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. F ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, skierowanych przez urząd pracy do odbywania stażu.

Przy czym należy wymienić bezrobotnych absolwentów skierowanych, na podstawie odrębnych przepisów, przez właściwy urząd pracy do odbywania stażu u pracodawcy przez okres nieprzekraczający 12 miesięcy.

D.3.6. DANE DOTYCZĄCE POZOSTAŁYCH OSÓB ZATRUDNIONYCH

W poz. 44-47 określa się dane pozostałych zatrudnionych. Należy tutaj wymienić między innymi pracowników niezatrudnionych bezpośrednio przy prowadzeniu działalności, np. osoby zatrudnione przy sprzedaży wyrobów, przyjmowaniu zleceń na usługi, utrzymywaniu czystości, prowadzeniu kasy i księgowości, kierowców i konwojentów.

D.4. POZOSTAŁE DANE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI

W poszczególnych pozycjach (poz. 48-59) tej części wniosku należy podać dane dotyczące:

- wykonywania wolnego zawodu, w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego lub usług weterynaryjnych,

- odrębnych miejsc sprzedaży,

- sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach,

- stanowisk parkingowych,

- udzielania lekcji na godziny,

- sprawowania opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi,

- usług rozrywkowych.

D. 5. INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIORCÓW ŚWIADCZEŃ

W poz. 60 należy wymienić świadczenia na rzecz ludności.

W poz. 61 należy wymienić innych odbiorców świadczeń.

W poz. 62 podaje się procentowy udział przychodu ze świadczeń usług na rzecz ludności w przychodzie ogółem.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »