| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Ryczałt > Karta podatkowa > Jak wypełnić PIT-16

Jak wypełnić PIT-16

Wzór formularza PIT-16 skierowany jest do podatników będących osobami fizycznymi, prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą, lub zamierzających prowadzić taką działalność, którzy zdecydują się na wybór opodatkowania w formie karty podatkowej. Jak prawidłowo go wypełnić i złożyć?

D.6. INFORMACJA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG

Zaznaczają odpowiedni kwadrat – korzystam lub nie korzystam należy wypełnić:

- poz. 63 dotyczącą informacji o korzystaniu z usług osób niezatrudnionych przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę,

- poz. 64 dotyczącą informacji o korzystaniu z usług innych zakładów i przedsiębiorstw,

- poz. 65 dotyczącą informacji o korzystaniu z usług specjalistycznych innych zakładów i przedsiębiorstw.

Natomiast w poz. 66 należy wymienić zakłady i przedsiębiorstwa, z usług których korzysta wnioskodawca.

D.7. DANE PERSONALNE MAŁŻONKA I INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ MAŁŻONKA

W poz. 67 podaje się identyfikator podatkowy NIP małżonka.

W poz. 68-70 należy wpisać nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia.

Natomiast w poz. 71 należy kreślić (zaznaczając odpowiedni kwadrat „tak” lub „nie”) czy małżonek prowadzi działalność w zakresie wymienionym w części D.2.

D.8. INFORMACJA DOTYCZĄCA INNEJ POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W poz. 72 należy zaznaczyć właściwy kwadrat („tak” lub „nie”) czy poza działalnością objętą wnioskiem o opodatkowanie w formie karty podatkowej podatnik prowadzi inną pozarolniczą działalność gospodarczą. W przypadku zaznaczenia „tak” w poz. 72 należy w poz. 73 wymienić rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej (nawet gdy nie przynosi dochodu).

Jaką formę opodatkowania powinna wybrać pielęgniarka?

D.9. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYTWARZANIA WYROBÓW OPODA TKOWANYCH PODATKIEM AKCYZOWYM

W poz. 74 należy zaznaczyć właściwy kwadrat („tak” lub „nie”) jako odpowiedź w zakresie czy podatnik wytwarza wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym. W przypadku odpowiedzi „tak” należy wymienić nazwę wyrobu opodatkowanego podatkiem akcyzowym.

D.10 INFORMACJA DOTYCZĄCA PROWADZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO

W poz. 76 podatnik musi wskazać, czy wykonuje działalność w warunkach, o których mowa w art. 36 ust. 4 pkt 2 ustawy, tj. prowadzi gospodarstwo rolne i wykonuję równocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą wymienioną w części I, z wyjątkiem tabeli ”Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione”, II, III i IV tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy.

W poz. 77 należy podać, czy podatnik wykonuje działalność w warunkach, o których mowa w pkt 1 Objaśnień do części XII tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, tj. prowadzi gospodarstwo rolne i wykonuje równocześnie usługi wymienione w poz. 1-3 części XI I tabeli.

D.11. INNE INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA WYSOKOŚĆ STAWKI KARTY PODATKOWEJ

W poz. 78 podatnik wskazuje, czy poza działalnością objętą wnioskiem o opodatkowanie w formie karty podatkowej jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (należy zaznaczyć właściwy kwadrat „tak” lub „nie”). W przypadku zaznaczenia w poz. 78 kwadratu „tak” w poz. 79 należy podać miejsce pracy

W poz. 80 należy określić, czy podatnik posiada (zaznaczając „tak” lub „nie”) orzeczenie zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności/komisji inwalidztwa i zatrudnienia. W przypadku zaznaczenia w poz. 80 kwadratu „tak” w poz. 81 należy podać datę wydania orzeczenia i stopień nie pełnosprawności/grupę inwalidzką.

Część E. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / PEŁNOMOCNIKA

W poz. 82 należy złożyć podpis. Natomiast w przypadku pełnomocnictwa, w poz. 83 pełnomocnik podaje swoje imię i nazwisko i składa podpis.

Należy mieć na uwadze, że w przypadku podania nieprawdy lub zatajenia prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.),

- rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie wzór wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (Dz. U. z 26 listopada 2015 r. nr 1972),

- obwieszczenie Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 24 października 2016 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy (Monitor Polski z 2015 r. poz. 1120).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Dagmara Jagodzińska

Specjalista w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa cywilnego, w tym w szczególności sprawach o rozwód, separację, władzę rodzicielską, alimenty, kontakty z małoletnimi, podział majątku dorobkowego po rozwodzie, zniesienie współwłasności, sprawach wynikających z umów darowizny oraz stosunków spadkowych w rodzinie i innych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »