| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Urząd Skarbowy > Jednolity plik kontrolny > JPK_FA(2) od 1 lipca 2019 - struktura, opis, wyjaśnienia MF

JPK_FA(2) od 1 lipca 2019 - struktura, opis, wyjaśnienia MF

Ministerstwo Finansów opublikowało drugą wersję struktury JPK_FA(2), która będzie obowiązywać od 1 lipca 2019 r. Faktury wystawione przed tą datą powinny być raportowane od 1 lipca już wg nowej (drugiej) wersji struktury JPK_FA(2). JPK_FA jest jedną z 6 struktur, które podatnicy prowadzący księgi rachunkowe w formie elektronicznej muszą przekazać na żądanie organu podatkowego. Jak wyjaśnia MF wprowadzone zmiany w JPK_FA(2) poprawią jakość raportowanych danych i jednocześnie będą spójne z poprzednią wersją schematu.

JPK na żądanie

Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej, przekazują struktury JPK na żądanie organów podatkowych. Do 30 czerwca 2018 r. obowiązek ten dotyczył wyłącznie dużych przedsiębiorców.

JPK na żądanie obejmuje 6 struktur:

  • JPK_KR — księgi rachunkowe
  • JPK_WB — wyciąg bankowy
  • JPK_MAG — magazyn
  • JPK_FA — faktury VAT
  • JPK_PKPIR — podatkowa księga przychodów i rozchodów
  • JPK_EWP — ewidencja przychodów

Kiedy i jak udostępniać struktury JPK na żądanie

Jeżeli organ podatkowy, w toku postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej zażąda przekazania jednej/kilku z ww. struktur, podatnik będzie miał nie mniej niż 3 dni na udostępnienie struktur JPK.

W uzasadnionych przypadkach (np. duża ilość danych, nieobecność osoby odpowiedzialnej) podatnik może zwrócić się do organu podatkowego o wydłużenie terminu, który jest wyznaczony w wezwaniu. Pozwoli to na uniknięcie konsekwencji w przypadku niedostarczenia plików w wyznaczonym terminie.

Jak udostępniać struktury JPK

Można je przekazać np. na pendrive, karcie pamięci, płycie CD/DVD lub innym nośniku danych lub za pomocą określonych środków komunikacji elektronicznej.

Jeśli podatnik w nieuzasadniony sposób odmawia udostępnienia struktur JPK, może zostać ukarany karą porządkową w wysokości do 2800 zł.

Struktura jednolitego pliku kontrolnego dla faktur VAT (JPK_ FA[2])

Struktura JPK_FA – faktury VAT – wersja 2. obowiązuje od 1 lipca 2019 r.

Faktura (zgodnie z art. 2 ust. 31 ustawy o VAT) to dokument w formie papierowej lub elektronicznej, który zawiera dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Jeśli jest wytwarzana w postaci elektronicznej (za pomocą programów komputerowych), organ podatkowy może żądać przekazania jej w strukturze logicznej opublikowanej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów (w rozumieniu art. 193a Ordynacji podatkowej - Dz.U. z 2018 r., poz.800 z późn. zm.).

Struktura PK_FA zawiera szczegółowe dane dotyczące faktur VAT.

Struktura JPK_FA obejmuje wyłącznie faktury sprzedaży.

Rodzaje faktur raportowanych w strukturze JPK_FA określają przepisy art. 106 a-q ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm..). Są to m.in.: faktury VAT, faktury VAT korygujące, faktury VAT dokumentujące otrzymanie zapłaty, a także faktury wystawione na podstawie przepisów wydanych w oparciu o upoważnienie zawarte w art.106o ustawy o VAT. W strukturze tej nie są natomiast raportowane faktury VAT RR czy inne dowody sprzedaży określone w Ordynacji podatkowej.

Struktura JPK_FA składa się z następujących sekcji danych:

1. Nagłówek — dane dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego (cel złożenia, okres, którego dotyczy),

2. Podmiot1 — dane identyfikujące podmiot przekazujący JPK (NIP, REGON, nazwę podmiotu oraz dane adresowe),

3. Faktura — dane syntetyczne dotyczące danej faktury,

4. FakturaCtrl — sumy kontrolne dla danych syntetycznych faktur z sekcji Faktura,

5. StawkiPodatku — informacje dotyczące stosowanych stawek,

6. FakturaWiersz — dane analityczne z poziomu pojedynczego wiersza faktury,

7. FakturaWierszCtrl — sumy kontrolne dla danych analitycznych poszczególnych wierszy faktur z sekcji FakturaWiersz.

Faktura powinna zawierać (zgodnie z art. 106e ust. 1 ustawy o VAT):

• datę wystawienia (co odpowiada polu P_1),

• kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę (P_2A),

• imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy (nabywcy P_3A, P_3B, sprzedawcy P_3C, P_3D),

• numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (P_4B),

• numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi (P_5B),

• datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, jeżeli nastąpiła przed sprzedażą, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury (P_6),

• nazwę (rodzaj) towaru lub usługi (P_7),

• miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług (P_8A, P_8B),

• cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto) (P_9A),

• kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto (P_10),

• wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto) (P_11),

• stawkę podatku (P_12).

Struktura JPK_FA na poziomie syntetycznym zawiera m.in. element, który pozwala na filtrowanie i sortowanie faktur wg rodzaju. W polu RodzajFaktury wymienione są: VAT-podstawowa, KOREKTA-korygująca, ZAL-faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz faktury końcowe (art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT).

Dodatkowo ta część struktury zawiera pozostałe informacje dotyczące szczególnych typów transakcji (określonych w art. 106 e) ust. 1 pkt 16-24 ustawy o VAT), takich jak: stosowanie metody kasowej, samofakturowania czy transakcji „odwrotnego obciążenia”.

Struktura JPK_FA na poziomie analitycznym zawiera dane dotyczące szczegółów transakcji występujących w fakturze na poziomie pojedynczego wiersza.

Dane z tej sekcji, co do zasady, powinny się uzgadniać z danymi z sekcji syntetycznej. Kluczem łączącym obie sekcje struktury jest numer faktury, który raportowany w  identycznej postaci w polach P_2A i P_2B, pozwala łączyć dane syntetyczne faktury z danymi analitycznymi.

Szczegółowe omówienie wszystkich elementów części syntetycznej i analitycznej struktury JPK_FA(2) znajduje się w broszurze informacyjnej Ministerstwa Finansów.

Faktura VAT - JPK_FA(2) obowiązująca od 1 lipca 2019 r. - struktura logiczna (plik XSD)

Faktura VAT - JPK_FA(2) obowiązująca od 1 lipca 2019 r. - struktura logiczna (plik PDF)

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego

Kompleksowa pomoc prawna dla przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »