| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Urząd Skarbowy > Kontrola podatkowa > Nie można nałożyć kary porządkowej na syndyka masy upadłości podczas kontroli dotyczącej spółki

Nie można nałożyć kary porządkowej na syndyka masy upadłości podczas kontroli dotyczącej spółki

Kara porządkowa ma charakter sankcji administracyjnej. Jako taka nałożona może być tylko na osobę , co do której ordynacja podatkowa przewiduje możliwość wezwania do wykonania określonych czynności. Wyrażająca się w karze porządkowej odpowiedzialność porządkowa ma zatem charakter osobisty i dotyczyć może wyłącznie osoby, która nie zastosowała się do poleceń organu. Ordynacja podatkowa nie przewiduje dopuszczalności nałożenia kary porządkowej za nieprzekazanie wezwania właściwemu adresatowi, nawet jeśliby obowiązek przekazania wynikał z innych przepisów.

W zakresie prawno-podatkowym działanie syndyka należy potraktować jako działanie przez pełnomocnika z wszystkimi prawnymi tego konsekwencjami. Oznacza to, że syndyk jest osobą odpowiedzialną w czasie trwania postępowania upadłościowego za realizację wszystkich obowiązków upadłego, tj. zarówno podatnika, jak i płatnika.

Organ podkreślił, że syndyk, pomimo kierowanych do niego wezwań, nie stawiał się na wezwanie organu i nie przedstawił żądanych dokumentów. Wezwania były doręczane prawidłowo, zaś syndyk niewątpliwie zapoznał się z ich treścią (tą okoliczność organ wywiódł z dowodów doręczeń). Mimo to nie uczynił zadość obowiązkom określonym w wezwaniu, co w opinii Dyrektora IS, uzasadniało nałożenie na niego kary porządkowej. Postawa syndyka, w opinii organu, przyczyniła się bowiem do przedłużenia postępowania podatkowego.

Po wyczerpaniu toku instancyjnego syndyk zaskarżył postanowienie do WSA.

Wezwania kierowane do upadłego a odpowiedzialność podatkowa syndyka

W uzasadnieniu skarżący wskazał, że w niniejszej sprawie organ błędnie przyjął, że syndyk jest stroną w postępowaniu kontrolnym dotyczącym dokumentów spółki jawnej, wskazując na dyspozycję przepisu art. 144 p.u. i n. Wskazywany przepis odnosi się wyłącznie do postępowań sądowych i administracyjnych dotyczących masy upadłości, a nie wszystkich postępowań prowadzonych w czasie upadłości.

Co podlega wyłączeniu z masy upadłości?

Sąd uchylił zaskarżone postanowienie, wskazując, że błędny jest pogląd zgodnie z którym syndyk, jako osoba, która objęła majątek upadłego oraz prawo do zarządzania i rozporządzania nim i która stała się stroną wszelkich postępowań dotyczących masy upadłości wskutek tzw. bezwzględnego ustawowego podstawienia w miejsce upadłego ponosi także odpowiedzialność porządkową przewidzianą w ordynacji podatkowej i to także w sytuacji, gdy wezwania kierowane były do upadłego.

Sąd wskazał na przesłanki nałożenia kary porządkowej określone w przepisach Ordynacji podatkowej:

1. bezzasadne lub bez podania uzasadnionej przyczyny niedopełnienie obowiązku wynikającego z wezwania;

2. prawidłowość wezwania osoby wzywanej do osobistego udziału w postępowaniu ;

3. pouczenie osoby wzywanej o skutkach prawnych niezastosowania się do wezwania.

W ocenie sądu, w niniejszej sprawie powyższe przesłanki niewątpliwie nie zostały spełnione w odniesieniu do ukaranego karą porządkową skarżącego. Z akt organu wynika bowiem, że wszystkie wezwania wskazywały jako wzywanego spółkę i jej wspólników, a nie syndyka.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »