| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Urząd Skarbowy > Kontrola podatkowa > Sprawdź kontrolujących urzędników

Sprawdź kontrolujących urzędników

Kontrolując urzędnik powinien mieć imienne upoważnienie do kontroli i ważną legitymację służbową. Te dokumenty powinieneś obejrzeć.

W razie nieobecności kontrolowanego lub osoby przez niego wyznaczonej do reprezentowania go w zakresie kontroli podatkowej - kontrolujący wzywa kontrolowanego lub osobę wskazaną do stawienia się w miejscu, w którym można prowadzić czynności kontrolne następnego dnia po upływie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

W przypadku niestawienia się kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej w ww. 7-dniowym terminie, wszczęcie kontroli następuje w dniu upływu tego terminu. Upoważnienie do kontroli doręcza się kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej, gdy stawi się w miejscu prowadzenia kontroli.

Gdy poprzez nieobecność kontrolowanego lub osoby przez niego wyznaczonej do reprezentowania go w zakresie kontroli podatkowej - nie jest możliwe prowadzenie czynności kontrolnych, a w szczególności nie jest zapewniony dostęp do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli - kontrolę zawiesza się do czasu umożliwienia przeprowadzenia tych czynności.
Zawieszenia nie stosuje się do kontrolowanego przedsiębiorcy. Do czasu trwania kontroli nie wlicza się okresu powyższego zawieszenia.

Tak zwana „kontrola na legitymację” tylko wyjątkowo

Kontrola podatkowa może być wszczęta tylko po okazaniu legitymacji służbowej (a więc bez formalnego zawiadomienia) kontrolowanemu lub osobie, przez niego upoważnionej, gdy czynności kontrolne są niezbędne:
- dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub
- zabezpieczenia dowodów jego popełnienia.

W razie nieobecności kontrolowanego lub osób go reprezentujących, kontrola podatkowa może być wszczęta:
- po okazaniu legitymacji pracownikowi kontrolowanego, który może być uznany za osobę, o której mowa w art. 97 kodeksu cywilnego, lub
- w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę.

W takim przypadku jednak urząd powinien bez zbędnej zwłoki (nie później niż w terminie 3 dni od dnia wszczęcia kontroli) doręczyć upoważnienie do przeprowadzenia kontroli kontrolowanemu lub osobom przez niego upoważnionym. Dokumenty z czynności kontrolnych dokonanych z naruszeniem obowiązku doręczenia upoważnienia do kontroli nie stanowią dowodu w postępowaniu podatkowym.

Organ podatkowy może zawiesić kontrolę podatkową, jeżeli w okresie 30 dni od dnia jej wszczęcia nie zostaną ustalone dane identyfikujące kontrolowanego.
Zawieszona kontrola podatkowa może być podjęta w każdym czasie, gdy zostaną ustalone dane identyfikujące kontrolowanego.

Zawieszona kontrola podatkowa podlega umorzeniu, jeżeli w ciągu 5 lat od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu nie zostaną ustalone dane identyfikujące kontrolowanego.

Zawieszenia kontroli w takich przypadkach nie stosuje się do kontrolowanego przedsiębiorcy.

Postanowienie o zawieszeniu kontroli oraz postanowienie o umorzeniu kontroli pozostawia się w aktach sprawy.


Paweł Huczko

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »