| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Urząd Skarbowy > Kontrola skarbowa > Na czym polega zabezpieczenie majątkowe w sprawach karnych skarbowych?

Na czym polega zabezpieczenie majątkowe w sprawach karnych skarbowych?

Zabezpieczenie majątkowe jest środkiem przymusu stosowanym wobec osoby podejrzanej lub oskarżonej o popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Jego celem jest zabezpieczenie późniejszego wykonania orzeczenia sądu, kar i środków karnych, które mają charakter majątkowy. Następuje to przede wszystkim poprzez ograniczenie możliwości dysponowania majątkiem przez podejrzanego (zabezpieczenie mienia), tak aby nie mógł się go pozbyć i uniemożliwić wykonanie orzeczenia.

Zabezpieczenie majątkowe ustanawiane jest na podstawie postanowienia prokuratora lub sądu.

Natomiast już ustanowione zabezpieczenie wykonywane jest przez Urząd skarbowy lub Urząd Celny (w stosunku do towarów, wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych podlegających kontroli celnej lub kontroli dewizowej), który je realizuje, przez podjęcie. Urząd Skarbowy, Izba Celna są administracyjnymi organami egzekucyjnymi.

Polecamy: Firmanctwo przy transakcjach w Internecie – czyli nie pożyczaj swego konta

Przy postanowieniach o zabezpieczeniu majątkowym prokurator sporządza wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, który kieruje do właściwego Wydziału Karnego Sądu Rejonowego, w którego okręgu prowadzi się postępowanie karne.

Klauzula wykonalności jest zezwoleniem sądu niezbędnym do prowadzenia egzekucji, stwierdzającym, że można ją wykonać w drodze przymusu.

Tymczasowe zabezpieczenie ustanawiane jest w przypadku, gdy istnieje realne niebezpieczeństwo, że mienie ruchome, które zostało uzyskane w wyniku przestępstwa zostanie zbyte, ukryte czy usunięte. Obawa taka jednak musi być zasadna i udokumentowana.

Tymczasowemu zabezpieczeniu podlega wyłącznie mienie ruchome, z którego może być prowadzona egzekucja.

Aby tego uniknąć mienie ruchome zostaje zatrzymane. Można dokonać przeszukania w celu odnalezienia mienia. Z tych czynności sporządza się protokół, w którym zatrzymane rzeczy powinny być opisane w taki sposób, żeby można było oszacować ich wartość.

Polecamy: Czy przedsiębiorca poniesie karę w przypadku braku książki kontroli

Zatrzymane rzeczy mogą zostać przekazane osobie godnej zaufania. W przypadku, gdy zatrzymuje się pieniądze, papiery wartościowe lub biżuterię, rzeczy te zabiera organ dokonujący zatrzymania (np. Policja).

Jeżeli upłynie 7 dni od momentu zatrzymania rzeczy i nie zostanie wydane postanowienie o ustanowieniu tymczasowego zabezpieczenia, tymczasowe zabezpieczenie upada, co oznacza, że zatrzymane rzeczy zostają zwrócone posiadaczowi a jeśli jest nieznany do depozytu właściwego miejscowo. Można także złożyć je do depozytu we właściwym miejscowo finansowym organie postępowania przygotowawczego..

Zabezpieczenie traci swoją moc, upada, jeśli sąd prawomocnym wyrokiem nie orzekł:

1) przepadku przedmiotu,
2) ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotu
3) jeżeli w ciągu 3 m-cy od daty uprawomocnienia się tego orzeczenia nie zostało podjęte postępowanie egzekucyjne prowadzone w celu wyegzekwowania przedmiotu.

Ustawa z dnia 10.09.1999roku Kodeks karny skarbowy (Dz.U.07.111.765 j.t. z późniejszymi zmianami) - art. 129 - 132a
Ponadto zgodnie z art. 113 § 1 Kks w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego, jeżeli przepisy Kks nie stanowią inaczej.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »