| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Urząd Skarbowy > Kontrola skarbowa > Jak toczy się postępowanie z wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej skarbowej?

Jak toczy się postępowanie z wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej skarbowej?

Postępowanie takie ma dwie zasadnicze fazy, które omówię szczegółowo dalej. Pamiętać należy, że wyrok wydany w tym postępowaniu nie będzie skutkować zapisaniem nazwiska wnioskodawcy w Krajowym Rejestrze Karnym. A ponadto ponowne popełnienie wykroczenia/przestępstwa skarbowego nie będzie traktowane jako działanie w warunkach recydywy.

Fazę negocjacyjną przed finansowym organem postępowania przygotowawczego kończy wniesienie przez ten organ do sądu rejonowego (właściwego miejscowo) wniosku o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności albo postanowienie organu finansowego odmawiające wniesienia takiego wniosku (na które służy zażalenie do organu nadrzędnego w zawitym terminie 7 dni od doręczenia postanowienia, za pośrednictwem organu, który je wydał).

Odmowa może wynikać np. z przekonania organu, że sprawca powinien ponieść surowsze konsekwencje prawne lub nie wyraził zgody na żądania organu. Gdy zażalenie nie zostanie uwzględnione (podobnie jak przy cofnięciu wniosku), kwoty wpłacone przez sprawcę tytułem grzywny i kosztów procesu zatrzymuje się.

Termin zawity to termin, w którym konieczne jest podjęcie danej czynności, dla której jest on ustanowiony; przekroczenie terminu powoduje brak możliwości dokonania tej czynności po tym terminie. W określonych sytuacjach można wnieść wniosek o przywrócenie terminu.

II Faza - postępowanie przed sądem

Wniosek organu o udzielenie sprawcy przez sąd zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności kierowany jest do sądu zamiast aktu oskarżenia. Ma to miejsce w sytuacji, gdy zaistnieją wszystkie przesłanki pozytywne a nie wystąpią negatywne.

Wniosek powinien zawierać dane osobowe sprawcy, opis czynu i jego kwalifikację, podanie sądu właściwego do rozpoznania wniosku, dokładne określenie wykonanych przez sprawcę czynności wskazanych w art. 143 k.k.s., stanowiących warunki dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, uzasadnienie.

Poza wyżej wymienionym warunkami należy wykazać, że złożenie wniosku jest uzasadnione. Chodzi tutaj o podanie okoliczności wskazujących, że ze względu na szkodliwość społeczną czynu oraz stopień winy i cele kary-  poniesienie przez sprawcę kar, w rozmiarach ustalonych z nim w toku negocjacji, będzie wystarczającą reakcją na jego czyn.

Wraz z wnioskiem, sprawca musi przedłożyć dowód  uregulowania należności (możliwe jest, że będzie musiał dokonać dopłaty w toku negocjacji, jeżeli wpłata już dokonana w nie pokrywa w pełni uszczuplonej należności (np. niezapłaconego podatku); sam ten fakt- poza ustaleniem terminu dopłaty- nie jest omawiany w czasie negocjacji).

W przypadku grzywny organ może żądać dopłat ponad kwotę uiszczoną przy składaniu wniosku. Cała kwota może sięgać połowy sumy, która odpowiada górnej granicy grzywny za dane przestępstwo lub wykroczenie skarbowe (przy wykroczeniach górna granica grzywny stanowi 20-krotność minimalnego wynagrodzenia zatem może to być łącznie kwota równa 10-krotności minimalnego wynagrodzenia; przy przestępstwach skarbowych organ powinien najpierw ustalić wysokość stawki dziennej obowiązującej przy danej karze).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Marta Lech

Adwokat, ekspert w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »