| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Urząd Skarbowy > Kontrola skarbowa > Ile może trwać kontrola prowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej

Ile może trwać kontrola prowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej

Urząd Kontroli Skarbowej ma możliwość przeprowadzania różnego rodzaju czynności kontrolnych. Dlatego dla podatników, którzy nie mają doświadczeń w kontaktach z tym Urzędem, rozróżnianie pojęć kontrola podatkowa czy postępowanie kontrolne może wydawać się niezrozumiałe. Jaki jest zatem zakres kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej i w jakich terminach może być przeprowadzana?

Przepisy Ordynacji podatkowej,  dotyczące terminów załatwiania spraw, wskazują na dwa terminy odnoszące się do postępowania kontrolnego, tj. bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca oraz w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty wszczęcia postępowania. Organ kontroli skarbowej, prowadząc każde postępowanie kontrolne, powinien też kierować się zasadą wyrażoną w art. 125 Ordynacji podatkowej, czyli organy powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia.

Podatnikowi przysługuje prawo ponaglenia do organu wyższego stopnia (czyli generalnego inspektora kontroli skarbowej) na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie. Natomiast pracownik organu podatkowego, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie, podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej.

Czynnikiem dyscyplinującym organy kontroli skarbowej jest też zmiana ustawy o kontroli skarbowej, która weszła w życie 1 lipca 2010 roku, zgodnie z którą gdy kontrola prowadzona przez UKS trwa dłużej niż sześć miesięcy, nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od dnia wszczęcia postępowania kontrolnego do dnia doręczenia decyzji.

Jedynie odsetki zostaną naliczone, jeśli do tego opóźnienia przyczynił się kontrolowany bądź jego przedstawiciel lub opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych od organu.

A zatem z przepisów nie wynika ile może trwać maksymalnie postępowanie kontrolne, zatem w praktyce może być ono przedłużane co dwa miesiące nawet kilkunastokrotnie.

Inaczej jest w przypadku kontroli pracowników US, co prawda  rozpoczynają od kontroli podatkowej (w której obowiązują wskazane wyżej limity), jednak jeśli pracownicy urzędu skarbowego doszukają się jakichś nieprawidłowości wówczas wszczynają postępowanie podatkowe (całkowity czas trwania formalnie nieograniczony, jedynie obowiązek przedłużania co 2 miesiące).

Jeśli ponaglenie nie przyniesie nam zamierzonych rezultatów, to pozostaje wówczas wniesienie do wojewódzkiego sądu administracyjnego skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania podatkowego.

Z bezczynnością mamy do czynienia jedynie wtedy, gdy urzędnicy nie robią nic, aby załatwić sprawę w terminie. Jednak często doświadczeni urzędnicy są na to przygotowani i gdy faktycznie nie podejmują żadnych działań, mogą np. wysłać mało istotne dla sprawy zapytanie do kontrahenta czy innego urzędu, wtedy nikt nie może zarzucić im bezczynności.

Kontrola podatkowa z wykorzystaniem JPK już niedługo – przygotuj swoją firmę

Przewlekłość natomiast oznacza przedłużanie postępowania podatkowego ponad rozsądne granice czasowe, biorąc pod uwagę terminowość i prawidłowość podejmowanych czynności, a także stopień zawiłości sprawy i postawę podatnika.

Sąd, jeśli uwzględni skargę, zobowiązuje organ podatkowy do wydania rozstrzygnięcia w określonym terminie. Jeśli orzeczenie sądu nie zostanie wykonane, osoba która poniosła wskutek tego szkodę, może domagać się od organu podatkowego odszkodowania na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Warto mieć na uwadze korzystny dla przedsiębiorców wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 2 lutego 2011 (I SA/Po 709/10): „Postępowanie organu kontroli skarbowej w niniejszej sprawie nie spełniało wskazanych powyżej wymagań i było jaskrawo sprzeczne z przyjętym modelem kontroli podatkowej. Zaakceptowanie takiego sposobu postępowania oznaczałoby, że zbędne i bezużyteczne są przepisy o kontroli podatkowej. Takie postępowanie prowadzi także do obejścia przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w kwestii kontroli przedsiębiorcy w zakresie terminów kontroli – które w przypadku przyjęcia wersji organu kontroli skarbowej w ogóle nie rozpoczęłyby biegu – a także w zakresie dopuszczalnej ilości kontroli w jednym czasie. W rezultacie sąd stwierdza, że przeprowadzenie kontroli podatkowej pod pozorem postępowania kontrolnego stanowi istotne naruszenie prawa, tj. art. 79 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, art. 31 ust. 1 ustawy o kontroli skarbowej w związku z art. 283 § 1 ordynacji podatkowej, art. 284 § 1 ordynacji podatkowej, które miało istotny wpływ na wynik sprawy”.

Autor: Magdalena Podgórska

Czytaj także

Data publikacji:

Ekspert:

Łatwe podatki

Portal „Łatwe podatki” pozwala zrozumieć trudne zagadnienia związane z podatkami (takimi jak np. VAT, CIT czy PIT) w sposób stosunkowo przystępny, podparty ciekawymi przykładami.

Zdjęcia

Ile może trwać kontrola prowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej
Ile może trwać kontrola prowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej

VAT 2019. Komentarz199.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Marta Lech

Adwokat, ekspert w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »