| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Urząd Skarbowy > Kontrola skarbowa > Kary i środki karne w przypadku przestępstw skarbowych

Kary i środki karne w przypadku przestępstw skarbowych

Kodeks karny skarbowy tworzy częściowo odrębne regulacje dotyczące odpowiedzialności za naruszenie przepisów w nim zawartych. Pozostaje jednak, odnosząc się do regulacji kodeksu karnego, przy podziale kar za przestępstwa skarbowe na: karę grzywny w stawkach dziennych, karę ograniczenia wolności oraz karę pozbawienia wolności. Co więcej, kodeks ten tworzy własny katalog środków karnych.

Środki karne

Środkami karnymi są:

1) dobrowolne poddanie się odpowiedzialności (więcej informacji w artykule: Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej skarbowej);

2) przepadek przedmiotów;

3) ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów;

4) przepadek korzyści majątkowej;

5) ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku korzyści majątkowej;

6) zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska;

7) podanie wyroku do publicznej wiadomości;

8) pozbawienie praw publicznych;

9) środki związane z poddaniem sprawcy próbie:

a) warunkowe umorzenie postępowania karnego,

b) warunkowe zawieszenie wykonania kary,

c) warunkowe zwolnienie.

Przepadek przedmiotów

Przepadek przedmiotów dotyczy przedmiotów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa skarbowego, narzędzia lub inne przedmioty stanowiące mienie ruchome, które służyło lub było przeznaczone do popełnienia przestępstwa skarbowego, opakowanie oraz przedmioty połączone z przedmiotem przestępstwa skarbowego w taki sposób, że nie można dokonać ich rozłączenia bez uszkodzenia któregokolwiek z tych przedmiotów oraz przedmioty, których wytwarzanie, posiadanie, obrót, przechowywanie, przewóz, przenoszenie lub przesyłanie jest zabronione.

Przedmioty objęte przepadkiem przechodzą na własność Skarbu Państwa z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia (więcej na ten temat: Przepadek przedmiotów w prawie karnym skarbowym cz. 1).

Ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów

W razie niemożności orzeczenia w całości albo w części przepadku, gdy przedmiot został zniszczony, zgubiony, ukryty lub z innych przyczyn faktycznych lub prawnych nie może być objęty w posiadanie, sąd orzeka środek karny ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów, chyba że przepadek dotyczy przedmiotów, których wytwarzanie, posiadanie, obrót, przechowywanie, przewóz, przenoszenie lub przesyłanie jest zabronione.

Przepadek korzyści majątkowej

Jeżeli sprawca osiągnął z popełnienia przestępstwa skarbowego, chociażby pośrednio, korzyść majątkową niepodlegającą przepadkowi przedmiotów, sąd orzeka środek karny przepadku tej korzyści. Jeżeli nie można orzec przepadku korzyści majątkowej, orzeka się środek karny ściągnięcia jej równowartości pieniężnej.

W razie skazania za przestępstwo skarbowe, z którego popełnienia sprawca osiągnął, chociażby pośrednio, korzyść majątkową dużej wartości, uważa się, że mienie, które sprawca objął we władanie lub do którego uzyskał jakikolwiek tytuł w czasie popełnienia przestępstwa skarbowego lub po jego popełnieniu, do chwili wydania chociażby nieprawomocnego wyroku, stanowi korzyść majątkową uzyskaną z popełnienia przestępstwa skarbowego, chyba że sprawca lub inna zainteresowana osoba przedstawi dowód przeciwny.

Zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska

Zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej oraz pozbawienie praw publicznych można orzec tylko wtedy, gdy kodeks tak stanowi na przykład gdy podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, a także kto naraża finanse publiczne na uszczuplenie poprzez nienależną wypłatę, pobranie lub niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie dotacji lub subwencji.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 10 września 1999 r.- Kodeks karny skarbowy (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2016 r., poz. 1228)

- ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1137)

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »