| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Urząd Skarbowy > Postępowanie podatkowe > Kiedy można wznowić postępowanie podatkowe – niezawiniony brak udziału strony

Kiedy można wznowić postępowanie podatkowe – niezawiniony brak udziału strony

Czwartą przesłanką wznowienia postępowania podatkowego jest brak udziału strony w postępowaniu nie z własnej winy. Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 123 § 1 Ordynacji podatkowej, organy podatkowe obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Poza tym, udział strony w każdym stadium postępowania dotyczy zarówno postępowania podatkowego w pierwszej, jak i w drugiej instancji, a także postępowań prowadzonych w trybie nadzwyczajnym. Jak stwierdził NSA w wyroku z dnia 22 maja 1987 r., sygn. akt IV SA 1062/86 przeprowadzenia postępowania w sprawie wznowienia postępowania bez udziału strony daje podstawę do ponownego wznowienia postępowania.

Naczelnik urzędu skarbowego wszczął z urzędu postępowanie w sprawie Spółki Y dotyczące podatku od towarów i usług za maj 2010 r. Pracownik urzędu nieprawidłowo zaadresował kopertę, w związku z czym postanowienie o wszczęciu postępowaniu nigdy nie zostało doręczone Spółce. W wyniku postępowania, została wydana decyzja, która została już prawidłowo doręczona, lecz Spółka nie odwołała się od niej. Gdy decyzja stała się prawomocna, doradca podatkowy zwrócił stronie uwagę, że w związku z niezawiadomieniem Spółki o wszczęciu postępowania podatkowego istnieje możliwość wznowienia postępowania.

Strona będzie mogła wnieść wniosek na podstawie omawianej przesłanki w sytuacji gdy nie brała udziału w czynnościach mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, jak również w konkretnych czynnościach, które przewiduje Ordynacja podatkowa. Poza tym, przesłanka wznowienia postępowania określona w art. 240 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej zostanie spełniona zarówno wtedy, gdy strona w ogóle nie brała udziału w postępowaniu podatkowym, jak i jedynie w niektórych czynnościach istotnych dla rozstrzygnięcia. Przykładem takich czynności mogą być m.in.:
- obowiązek zakomunikowania stronie o faktach znanych organowi z urzędu,
- obowiązek zawiadomienia Strony o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków, opinii biegłych lub oględzin przynajmniej na 7 dni przed terminem,
- obowiązek informowana Strony o wystąpieniu do innego organu o zajęcie stanowiska.

Oprócz niezawiadomienia strony o ww. czynnościach, podstawą do wznowienia postępowania mogą być również błędy formalne związane z zawiadomieniem lub niedoręczenie zawiadomienia w odpowiednim terminie. Brak zawiadomienia strony o przeprowadzeniu dowodu z zeznań świadka nie może być konwalidowany przez zapewnienie stronie możliwości zapoznania się z protokołem z przeprowadzenia tej czynności (zob. wyrok WSA z dnia 22 kwietnia 2004 r., sygn. akt I SA/Łd 787/03).

Stronie będzie przysługiwał wniosek o wznowienia postępowania w związku z przeprowadzeniem dowodu z zeznań świadka m.in w następujących przypadkach:
- została poinformowana o przeprowadzeniu dowodu telefonicznie;
- zostało jej doręczone zawiadomienie o przeprowadzeniu dowodu w terminie krótszym niż wymagane 7 dni przed wyznaczonym dniem;
- była obecna podczas przesłuchania, lecz nie mogła zadawać pytań świadkowi.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcowska Mariusz Boruch

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »