| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Urząd Skarbowy > Postępowanie podatkowe > Kiedy można wznowić postępowanie podatkowe – niezawiniony brak udziału strony

Kiedy można wznowić postępowanie podatkowe – niezawiniony brak udziału strony

Czwartą przesłanką wznowienia postępowania podatkowego jest brak udziału strony w postępowaniu nie z własnej winy. Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 123 § 1 Ordynacji podatkowej, organy podatkowe obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Podatnik powinien również zwrócić uwagę, czy w przypadku gdy ustanowił pełnomocnika organ podatkowy prawidłowo doręcza mu pisma. Doręczenie decyzji osobie niemającej pełnomocnictwa do reprezentowania strony przed podatkowym organem odwoławczym skutkuje brakiem udziału strony bez jej winy na tym etapie postępowania podatkowego i stanowi przesłankę do wznowienia postępowania na podstawie art. 240 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej (zob. wyrok WSA z dnia 23 marca 2004 r., sygn. akt III SA 2393/02).

Nieuczestniczenie w postępowaniu, które stanowi podstawę wznowienia, musi nastąpić bez winy strony. Oznacza to, że jest ono wynikiem błędu proceduralnego organu, którego konsekwencją było niedopuszczenie strony do postępowania.

Brak uczestnictwa uważa się za powstały bez winy strony również wówczas, gdy był on wynikiem wystąpienia niemożliwych do przezwyciężenia przeszkód, np. siły wyższej (zob. wyrok NSA z dnia 13 marca 2002 r., sygn. akt III SA 2415/01).

Podatnik został prawidłowo zawiadomiony o przesłuchaniu świadka, które miało się odbyć 28 stycznia 2011 r. Podatnik w dniach od 25 do 27 stycznia przebywał w Egipcie. W związku z toczącymi się w tym państwie zamieszkami, nie mógł wrócić do kraju w ustalonym terminie pomimo tego, że miał wykupiony bilet na samolot, który miał odlecieć 27 stycznia 2011 r. Po powrocie do kraju bezzwłocznie zwrócił się do organu podatkowego o ponowne przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadka, co spotkało się z odmową i w konsekwencji wydaniem niekorzystnej dla Podatnika decyzji. W związku z tym, że Podatnik bez swojej winy nie mógł wziąć udziału w przesłuchaniu świadka, będzie mógł złożyć wniosek o wznowienie postępowania.

Z wspomnianej na wstępie zasady czynnego udziału strony wynika również uregulowany w art. 200 Ordynacji podatkowej obowiązek umożliwienia stronie wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. W związku z rozbieżnościami w orzecznictwie odnośnie skutków niedopełnienia tego wymogu, analizowaną kwestią zajął się siedmioosobowy skład NSA, który w uchwale z dnia 25 kwietnia 2005 r., sygn. akt FPS 6/04.

W uchwale tej Sąd orzekł, że niezastosowanie w danej sprawie trybu określonego w art. 200 § 1 Ordynacji podatkowej nie jest wystarczającą przesłanką do uznania, że jest podstawa wznowienia postępowania wymieniona w art. 240 § 1 pkt 4 tej ustawy. Naruszenie przez organ odwoławczy art. 200 § 1 o.p. jest naruszeniem przepisów postępowania, które może doprowadzić do uchylenia zaskarżonej decyzji na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), jeżeli wspomniane naruszenie mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Dyrektor izby skarbowej przed wydaniem decyzji nie wyznaczył stronie siedmiodniowego terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Podatnik po otrzymaniu decyzji o odmowie wznowienia postępowania wniósł skargę do WSA. Sąd po rozpatrzeniu sprawy stwierdził, że brak jest podstaw do wznowienia postępowania, gdyż organ podatkowy nie zebrał żadnych nowych dowodów w sprawie od momentu poprzedniego zapoznania się z aktami sprawy przez podatnika i w związku z tym, naruszenie art. 200 Ordynacji podatkowej nie miało istotnego wpływu na wynik sprawy.

Czytaj także

Ekspert:

Mariusz Jabłoński

Doradca podatkowy

Autor:

Źródło:

Własne

Zdjęcia

Kiedy można wznowić postępowanie podatkowe – niezawiniony brak udziału strony
Kiedy można wznowić postępowanie podatkowe – niezawiniony brak udziału strony

Split payment - podzielona płatność79.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK