| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Urząd Skarbowy > Postępowanie podatkowe > Przywrócenie terminu w postępowaniu podatkowym – jak uzyskać

Przywrócenie terminu w postępowaniu podatkowym – jak uzyskać

Czasem, w trakcie postępowania podatkowego, gdy strona nie skorzysta z przysługującego jej prawa w przeznaczonym do tego terminie, traci to prawo (tzw. uchybienie terminu), zaś jeśli wykona je po upływie terminu to czynność ta i tak jest prawnie bezskuteczna. Przywrócenie terminu polega na uznaniu przez właściwy organ, że strona postępowania podatkowego może skorzystać z przysługującego jej prawa, mimo że utraciła je z powodu upływu terminu wyznaczonego do skorzystania z tych uprawnień.

Niedopełnienie tego wymogu powoduje brak formalny podania. Wtedy organ podatkowy właściwy do rozpoznania odwołania powinien wezwać stronę do usunięcia takiego braku w terminie 7 dni. Jeżeli strona nie uzupełni braku, to  podanie nie zostanie rozpatrzone.

Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku

Jeśli chodzi o sprawy dotyczące przywrócenia terminu, to właściwy do rozpatrzenia wniosku jest organ podatkowy, który prowadzi postępowanie (sprawę w danej instancji) i wobec którego dokonywana byłaby czynność, dla której uchybiono terminu. Bez znaczenia jest to, czy postępowanie odbywa się przed organem pierwszej, czy drugiej instancji.

Organ po rozpatrzeniu wniosku wydaje postanowienie, w którym może odrzucić wniosek (uznające go bezzasadnym) lub go uwzględnić. Od wydanego postanowienia można złożyć zażalenie.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wniosek o przywrócenie terminu dotyczył terminu dla złożenia zażalenia lub odwołania. W tym przypadku postanawia ostatecznie organ podatkowy właściwy do rozpatrzenia odwołania lub zażalenia. Na postanowienie organu odwoławczego odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 19 listopada 2009 roku (sygnatura I SA/Gd478/09) orzekł, że W przypadku wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, organ nie może uzależniać swojego rozstrzygnięcia od oceny prawidłowości zaskarżonej spóźnionym odwołaniem decyzji.

Wstrzymanie wykonania decyzji lub postanowienia

Z powodu niedokonania danej czynności w terminie (np. wniesienia odwołania, zażalenia na wydaną decyzję), decyzja stanie się ostateczna i zostanie wykonana, co może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami dla strony. W związku z tym, podatnikowi przysługuje prawo do żądania, aby wykonanie decyzji zostało wstrzymane.

Wstrzymanie decyzji może nastąpić tylko na wniosek strony.

Jednak możliwe jest wstrzymanie wykonania tylko aktów administracyjnych (decyzji i postanowień), które można zaskarżyć poprzez wniesienie odwołania lub zażalenia. Jeśli od danego aktu nie można się odwołać, to również nie można żądać, aby jego wykonanie zostało wstrzymane.

O wstrzymaniu wykonania postanowienia lub decyzji orzeka organ pierwszej instancji, wedle własnego uznania, ale może wziąć pod uwagę wszelkie racje i powody wskazane przez stronę. Organ wydaje w tym celu postanowienie, na które nie przysługuje zażalenie.

Zgodnie z art. 214 ordynacji, termin uważa się za zachowany, gdy strona została błędnie pouczona co do prawa odwołania, wniesienia powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo wówczas gdy takiego pouczenia nie zastosowano. Strona nie musi wtedy składać wniosku o przywrócenie terminu, który w takim przypadku nie biegnie.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK