| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Urząd Skarbowy > Postępowanie podatkowe > Wznowienie postępowania

Wznowienie postępowania

Wznowienie postępowania jest jednym z tak zwanych nadzwyczajnych trybów postępowania podatkowego. Znajduje on zastosowanie w odniesieniu do decyzji ostatecznych, które jednakże są dotknięte jedną z wad wyliczonych przez ustawodawcę.


Pierwszą z tych sytuacji ma miejsce, gdy strona nie z własnej winy nie brała udziału w postępowaniu. Żądanie wznowienia postępowania może zostać wówczas wniesione w terminie miesiąca od dnia powzięcia wiadomości o wydaniu decyzji.

Druga przesłanką jest wydanie decyzji na podstawie przepisu, o którego niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ustawą lub ratyfikowaną umową międzynarodową orzekł Trybunał Konstytucyjny. Żądanie wznowienia postępowania musi być złożone nie później niż w terminie miesiąca od dnia wejścia orzeczenia w życie. 


Trzecia zachodzi gdy orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ma wpływ na treść wydanej decyzji. Termin na złożenie żądania wznowienia postępowania wynosi miesiąc od publikacji sentencji orzeczenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


Ostatnia sytuacja, gdzie postępowanie może zostać wznowione jedynie na żądanie strony, zachodzi gdy ratyfikowana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania lub inna ratyfikowana umowa międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, ma wpływ na treść wydanej decyzji. 


W tym ostatnim przypadku ustawodawca nie zakreślił terminu na wniesienie żądania.


Jeśli organ podatkowy stwierdzi zasadność wznowienia postępowania, wydaje w tej sprawie stosowne postanowienie.


Postanowienie to stanowi podstawę do przeprowadzenia przez właściwy organ postępowania co do przesłanek wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy. 


Odmowa wznowienia postępowania następuje w drodze decyzji. Od decyzji takiej strona może się odwołać na zasadach ogólnych.


Organem właściwym w tych sprawach jest organ, który wydał w sprawie decyzję w ostatniej instancji.


W sytuacjach gdy przyczyną wznowienia postępowania jest działanie organu, który wydał decyzję w ostatniej instancji o wznowieniu postępowania rozstrzyga organ wyższego stopnia. Organ wyższego stopnia wyznacza równocześnie organ właściwy do rozpatrzenia zasadności wznowienia postępowania oraz ewentualnego rozstrzygnięcia jego istoty.


Procedura ta nie ma zastosowania w wypadku decyzji, które w ostatniej instancji zostały wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, dyrektora izby skarbowej, dyrektora izby celnej lub samorządowe kolegium odwoławcze.


Organ podatkowy po przeprowadzeniu wznowionego postępowania wydaje decyzję, w której:
1) uchyla w całości lub w części decyzję dotychczasową, jeżeli stwierdzi istnienie, którejś z wymienionych wcześniej przesłanek, i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy lub umarza postępowanie w sprawie;
2) odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej w całości lub w części, jeżeli nie stwierdzi istnienia przesłanek uzasadniających wznowienie postępowania;
3) odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej w całości lub w części, jeżeli stwierdzi istnienie przesłanek wznowienia postępowania, lecz:
a) w wyniku uchylenia mogłaby zostać wydana wyłącznie decyzja rozstrzygająca istotę sprawy tak jak decyzja dotychczasowa, albo
b) wydanie nowej decyzji orzekającej co do istoty sprawy nie mogłoby nastąpić z uwagi na upływ terminów przedawnienia przewidzianych w art. 68 lub art.70 Ordynacji podatkowej.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK