| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Urząd Skarbowy > Postępowanie podatkowe > Wznowienie postępowania

Wznowienie postępowania

Wznowienie postępowania jest jednym z tak zwanych nadzwyczajnych trybów postępowania podatkowego. Znajduje on zastosowanie w odniesieniu do decyzji ostatecznych, które jednakże są dotknięte jedną z wad wyliczonych przez ustawodawcę.


Pierwszą z tych sytuacji ma miejsce, gdy strona nie z własnej winy nie brała udziału w postępowaniu. Żądanie wznowienia postępowania może zostać wówczas wniesione w terminie miesiąca od dnia powzięcia wiadomości o wydaniu decyzji.

Druga przesłanką jest wydanie decyzji na podstawie przepisu, o którego niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ustawą lub ratyfikowaną umową międzynarodową orzekł Trybunał Konstytucyjny. Żądanie wznowienia postępowania musi być złożone nie później niż w terminie miesiąca od dnia wejścia orzeczenia w życie. 


Trzecia zachodzi gdy orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ma wpływ na treść wydanej decyzji. Termin na złożenie żądania wznowienia postępowania wynosi miesiąc od publikacji sentencji orzeczenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


Ostatnia sytuacja, gdzie postępowanie może zostać wznowione jedynie na żądanie strony, zachodzi gdy ratyfikowana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania lub inna ratyfikowana umowa międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, ma wpływ na treść wydanej decyzji. 


W tym ostatnim przypadku ustawodawca nie zakreślił terminu na wniesienie żądania.


Jeśli organ podatkowy stwierdzi zasadność wznowienia postępowania, wydaje w tej sprawie stosowne postanowienie.


Postanowienie to stanowi podstawę do przeprowadzenia przez właściwy organ postępowania co do przesłanek wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy. 


Odmowa wznowienia postępowania następuje w drodze decyzji. Od decyzji takiej strona może się odwołać na zasadach ogólnych.


Organem właściwym w tych sprawach jest organ, który wydał w sprawie decyzję w ostatniej instancji.


W sytuacjach gdy przyczyną wznowienia postępowania jest działanie organu, który wydał decyzję w ostatniej instancji o wznowieniu postępowania rozstrzyga organ wyższego stopnia. Organ wyższego stopnia wyznacza równocześnie organ właściwy do rozpatrzenia zasadności wznowienia postępowania oraz ewentualnego rozstrzygnięcia jego istoty.


Procedura ta nie ma zastosowania w wypadku decyzji, które w ostatniej instancji zostały wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, dyrektora izby skarbowej, dyrektora izby celnej lub samorządowe kolegium odwoławcze.


Organ podatkowy po przeprowadzeniu wznowionego postępowania wydaje decyzję, w której:
1) uchyla w całości lub w części decyzję dotychczasową, jeżeli stwierdzi istnienie, którejś z wymienionych wcześniej przesłanek, i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy lub umarza postępowanie w sprawie;
2) odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej w całości lub w części, jeżeli nie stwierdzi istnienia przesłanek uzasadniających wznowienie postępowania;
3) odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej w całości lub w części, jeżeli stwierdzi istnienie przesłanek wznowienia postępowania, lecz:
a) w wyniku uchylenia mogłaby zostać wydana wyłącznie decyzja rozstrzygająca istotę sprawy tak jak decyzja dotychczasowa, albo
b) wydanie nowej decyzji orzekającej co do istoty sprawy nie mogłoby nastąpić z uwagi na upływ terminów przedawnienia przewidzianych w art. 68 lub art.70 Ordynacji podatkowej.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK