| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Urząd Skarbowy > Postępowanie podatkowe > Dowody w postępowaniu podatkowym

Dowody w postępowaniu podatkowym

Katalog środków dowodowych jakie mogą być wykorzystane w postępowaniu podatkowym jest niezwykle szeroki. Niemałą rolę odgrywa przy tym inicjatywa oraz chęć kooperacji jaką przejawiają strony postępowania.


Choć biegli z natury rzeczy powinni dysponować fachową wiedzą, która może mieć kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, to jednak ich opinie są jedynie środkami dowodowymi i tym samym organ podatkowy jest nimi związany. Strony natomiast mogą je zwalczać wszelkimi dostępnymi środkami dowodowymi, włączając w to możliwość żądania powołania innego biegłego.


Organ podatkowy może w razie potrzeby przeprowadzić także oględziny.


Jeżeli przedmiot oględzin znajduje się u osób trzecich, osoby te są obowiązane, na wezwanie organu podatkowego, do okazania tego przedmiotu.


Nadzwyczajnym środkiem dowodowym jest możliwość żądania przez naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika izby skarbowej lub naczelnika urzędu celnego uchylenia tajemnicy bankowej. Może on znaleźć zastosowanie jeżeli z dowodów zgromadzonych w toku postępowania podatkowego wynika potrzeba uzupełnienia tych dowodów lub ich porównania z informacjami pochodzącymi z banku. 


Bank jest wówczas zobowiązany do sporządzenia i przekazania informacji dotyczących strony postępowania w zakresie:


1) posiadanych rachunków bankowych lub rachunków oszczędnościowych, liczby tych rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków;
2) posiadanych rachunków pieniężnych lub rachunków papierów wartościowych, liczby tych rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków;
3) zawartych umów kredytowych lub umów pożyczek pieniężnych, a także umów depozytowych;
4) nabytych za pośrednictwem banków akcji Skarbu Państwa lub obligacji Skarbu Państwa, a także obrotu tymi papierami wartościowymi;
5) obrotu wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub innymi papierami wartościowymi.


Przepisy te stosuje się odpowiednio do zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych i banków prowadzących działalność maklerską, w zakresie prowadzonych indywidualnych kont emerytalnych, a także do domów maklerskich oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.


Towarzystwa funduszy inwestycyjnych na pisemne żądanie naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego są obowiązane do sporządzania informacji o umorzonych jednostkach uczestnictwa. 


Żądanie udzielenia informacji, które organ podatkowy kieruje do powyższych instytucji, następuje w drodze postanowienia.


Ten rodzaj środka dowodowego powinien być stosowany przez organy podatkowe jedynie w sytuacjach wyjątkowych, np. wtedy gdy pomimo wykorzystania wszystkich innych dostępnych środków nadal pozostają istotne wątpliwości.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »