| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Urząd Skarbowy > Postępowanie podatkowe > Doręczenia w postępowaniu podatkowym

Doręczenia w postępowaniu podatkowym

Tak banalna z pozoru kwestia jaką są doręczenia pism, ma często bardzo doniosłe skutki dla wyniku całego postępowania podatkowego. Dzieje się tak między innymi dlatego, że od chwili doręczenia liczone są z reguły terminy na dokonanie określonych czynności.

Doręczenie zastępcze z prawnego punktu widzenia jest równoznaczne zodebraniem pisma przez osobę, do której zostało ono faktycznie skierowane. Tymsamym jego data jest miarodajna dla oceny czy dana czynność została dokonana wstosownym terminie.

Adresat pisma może podważyć skuteczność doręczenia zastępczegozasadniczo jedynie wówczas, gdyby okazało się, że osoba której przekazano pismonie jest faktycznie jego domownikiem, lub też nie jest pełnoletnia.

Jeżeli mimo wszystko organ podatkowy nie może w żaden sposób doręczyćpisma, jest ono przechowywane przez okres 14 dni, w urzędzie pocztowym lub wurzędzie gminy (miasta), w zależności od tego czy miało być ono doręczone przezpocztę, czy też przez pracownika organu podatkowego lub inna uprawnioną osobę.

Adresata zawiadamia się dwukrotnie o pozostawaniu pisma w tychmiejscach. Powtórne zawiadomienie następuje w razie niepodjęcia pisma wterminie 7 dni. Procedura jest w tym wypadku analogiczna do tej jaką urzędypocztowe stosują chociażby w przypadku nieodebrania zwykłej przesyłki poleconejlub paczki.

Zawiadomienie to umieszcza się w skrzynce pocztowej lub, gdy niejest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innegopomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź wwidocznym miejscu przy wejściu na jego posesję. W tym przypadku doręczenie uważasię za dokonane z upływem 14 dnia, a pismo pozostawia się w aktach sprawy.

Osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemającym osobowościprawnej pisma doręcza się w lokalu ich siedziby lub w miejscu prowadzeniadziałalności – osobie upoważnionej do odbioru korespondencji. W wypadkutrudności organ podatkowy podejmuje środki analogiczne do tych jakie majazastosowanie do osób fizycznych.

Jeżeli podany przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjnąniemającą osobowości prawnej adres jej siedziby nie istnieje lub jest niezgodnyz odpowiednim rejestrem i nie można ustalić miejsca prowadzenia działalności,pismo pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Innymi słowy,zwykle oznacza to, iż zaczynają swój bieg terminy na dokonanie określonychczynności.

Nie wskazana jest odmowa przyjęcia pism przychodzących od organówpodatkowych, gdyż nie ma to właściwie żadnego skutku dla biegu postępowania.Ponadto osoba odmawiająca odbioru pisma naraża się na szkodę wynikłą zniewiedzy.

Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma,zwraca się je nadawcy z adnotacją o odmowie jego przyjęcia i datą odmowy. Pismowraz z adnotacją włącza się do akt sprawy. W takich przypadkach, uznaje się, żezostało ono doręczone w dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Europejskie Centrum Konsumenckie

Pomoc prawna dla konsumentów w UE

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »