| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT i akcyza > System Intrastat - zasady związane ze zgłoszeniem Intrastat

System Intrastat - zasady związane ze zgłoszeniem Intrastat

Intrastat to system służący do rejestracji danych dotyczących obrotu towarowego między podmiotami gospodarczymi funkcjonującymi w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Zgłoszeniu do systemu Intrastat podlega fizyczny przepływ towarów wspólnotowych z jednego państwa członkowskiego UE do innego państwa członkowskiego UE.

Podmiot jest zobowiązany do wypełniania deklaracji Intrastat, jeśli:

- wartość dokonanych przez ten podmiot przywozów lub wywozów towarów w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy przekroczyła wartość określoną odpowiednio dla ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy progu podstawowego w przywozie lub w wywozie,

- wartość dokonanych przez ten podmiot przywozów lub wywozów towarów przekroczyła w danym roku sprawozdawczym wartość określoną dla ustalonego na dany rok sprawozdawczy progu podstawowego w przywozie lub w wywozie. W tym przypadku osoba zobowiązana dokonuje zgłoszeń Intrastat poczynając od zgłoszenia Intrastat za okres sprawozdawczy, w którym wartość dokonanych przywozów albo wywozów towarów przekroczyła wartość określoną dla odpowiedniego statystycznego progu podstawowego.

Próg podstawowy to pierwszy próg statystyczny, którego przekroczenie wyznacza obowiązek sprawozdawczości w ramach systemu Intrastat. Firma, która przekroczyła ten próg obrotów automatycznie staje się zobowiązana do składania deklaracji Intrastat począwszy od następnego miesiąca sprawozdawczego.

Próg szczegółowy wyznaczony jest na znacznie wyższym poziomie niż próg podstawowy. Jego przekroczenie związane jest z koniecznością składania bardziej szczegółowych deklaracji Intrastat (wymagany bardziej szczegółowy zakres danych np. dodatkowych kosztów transakcji).

Firmy, których wartości obrotów towarowych z krajami UE nie przekroczą w roku kalendarzowym (sprawozdawczym) lub w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy progów, są zwolnione z obowiązku przekazywania informacji dla potrzeb systemu Intrastat.

Deklaracje Intrastat z informacjami dotyczącymi obrotów towarowych do/z Polski (przywozu i wywozu towarów) z/na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej podmiot zobowiązany jest przekazywać do Izby Celnej w Szczecinie www.ic-szczecin.pl

Informacje przekazane przez podmiot zobowiązany do składania deklaracji Intrastat mogą okazać się błędne (nieprawidłowości może zauważyć sam podmiot lub mogą one zostać wykryte w trakcie kontroli danych w systemie informatycznym). W takiej sytuacji istnieje konieczność dokonania korekty przesłanej uprzednio informacji. Korekta musi być zgodna z przyjętymi wymogami.

Organ celny, zgodnie z art. 100 prawa celnego, nie więcej niż trzykrotnie, upomina pisemnie osobę zobowiązaną o konieczności złożenia zgłoszenia Intrastat lub dokonania korekty zgłoszenia już dokonanego. Organ celny, przed skierowaniem pisemnego upomnienia o konieczności dokonania korekty zgłoszenia Intrastat, może wezwać telefonicznie, telefaksem lub za pomocą innego środka łączności, osobę zobowiązaną do dokonania korekty zgłoszenia lub złożenia wyjaśnień w tym zakresie. Uchylanie się od składania korekt podlega sankcjom karnym.

Na osobę zobowiązaną, która pomimo trzykrotnego pisemnego upomnienia, za okres sprawozdawczy nie dokonała zgłoszenia Intrastat lub nie dokonała korekty złożonego uprzednio zgłoszenia Intrastat, organ celny może nałożyć karę pieniężną w wysokości 3.000 zł.

1 lutego 2011 roku nastąpiła zasadnicza zmiana w ramach systemu Intrastat. Tego dnia weszło w życie podpisane 3 listopada 2010 roku rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń Intrastat (Dz.U. z 2010 roku Nr 216, poz. 1422). Wprowadza ono kilka istotnych zmian w dotychczasowym trybie składania deklaracji.

Najważniejsze z nich to:

- zmiana właściwości miejscowej organów celnych poprzez wskazanie Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie jako organu celnego właściwego w sprawach zgłoszeń Intrastat www.ic-szczecin.pl,

- wprowadzenie, co do zasady, obowiązku składania zgłoszeń INTRASTAT w formie elektronicznej, z zachowaniem formy pisemnej jedynie w uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym poinformowaniu organu celnego,

- zmiana terminu na dokonanie korekty danych zawartych w deklaracji z 2 lat na 1 rok licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystąpił okres sprawozdawczy zawierający nieprawidłowe wartości.

 

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń Intrastat (Dz.U. z 2010 roku Nr 216, poz. 1422)

- Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.)

Anna Piątek-Wilkos

Senior Konsultant

Departament Outsourcingu Rachunkowości

Czytaj także

Autor:

Outsourcing Rachunkowości

Źródło:

Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o.
Praktyczny leksykon VAT 2018 Wszystko o zmianach w rozliczeniach VAT103.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A.

Obsługa wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK