| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Faktura > Wystawianie faktur VAT od 2013 roku – zapoznaj się z nowymi zasadami

Wystawianie faktur VAT od 2013 roku – zapoznaj się z nowymi zasadami

Od 2013 roku czekają nas istotne zmiany dotyczące fakturowania sprzedaży towarów i usług. Pojawią się faktury uproszczone, a znikną m.in. faktury wewnętrzne. Przewiduje się również likwidację określeń „Faktura VAT-MP”, „Faktura VAT-marża”. Wprowadzona będzie możliwość umieszczenia informacji, iż podatek VAT rozlicza nabywca, a także możliwość wystawiania faktur zbiorczych. Zmian jest znacznie więcej, w tym w samej treści faktur VAT.

Podmioty wystawiające faktury oraz zakres przedmiotowy faktury VAT

Przepisy art. 106b określają podmioty wystawiające fakturę oraz zakres przedmiotowy  faktury i są odpowiednikiem art. 220 dyrektywy  2006/112/WE Rady.

Polska w art. 106b ust. 2 skorzystała z regulacji  zawartej w art. 221 ust. 3 dyrektywy 2006/112/WE i zwolniła z obowiązku wystawiania faktur w odniesieniu do czynności zwolnionych od podatku (podatnicy mogą jednak takie  faktury wystawiać). Jednocześnie Polska korzystając z możliwości zawartej w art. 221  ust. 1 dyrektywy nakłada obowiązek wystawienia faktury na żądanie nabywcy. Dotyczy  to zarówno  żądania zgłoszonego przez podatników nabywających towary lub usługi  zwolnione od podatku, jak również żądania zgłoszonego przez każdą osobę niebędącą podatnikiem.

Wprowadzono zastrzeżenie, że nie można żądać wystawienia faktury przez  rolnika ryczałtowego w odniesieniu do dostawy produktów rolnych i świadczenia usług  rolniczych, które są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. Rolnicy ryczałtowi są zwolnieni z obowiązku wystawiania faktur na podstawie art. 117  pkt 1 i art. 118 ustawy o VAT.

Należy zwrócić uwagę, że faktury wystawia się zawsze  w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i na terytorium kraju.  

Projektowany przepis art. 106b posługuje  się pojęciem „podatnika” nie zaś pojęciem „podatnika VAT czynnego”, przy czym  zmiana ta została wprowadzona celowo. Konsekwencją powyższego jest powstanie, co do zasady, obowiązku dla podmiotu niezarejestrowanego jako podatnik VAT czynny (w tym  również dla podatników zwolnionych od podatku od towarów i usług) do wystawienia  faktury VAT dokumentującej wykonywaną przez niego czynność podlegającą opodatkowaniu. Pośrednią konsekwencją ww. zmiany będzie usunięcie wątpliwości  dotyczących prawa nabywców do odliczenia podatku VAT naliczonego, wynikającego z  faktury wystawionej przez podatnika, który nie zarejestrował się przed dokonaniem danej  czynności opodatkowanej.  

Przepisy art. 106c zobowiązują organy egzekucyjne oraz komorników sądowych do  wystawienia w imieniu i na rzecz dłużnika faktur potwierdzających dokonanie dostawy towarów. Przepisy te stanowią odpowiednik regulacji obowiązujących w tym zakresie w § 23 rozporządzenia fakturowego i mają uzasadnienie w art. 220 ust. 1 dyrektywy  2006/112/WE.   

Więcej na ten temat: Faktura VAT 2013

Możliwość wystawiania faktur VAT w imieniu i na rzecz  podatnika przez osoby trzecie

Przepisy  art. 106d przewidują możliwość wystawiania faktur w imieniu i na rzecz  podatnika przez upoważnione przez niego osoby trzecie, w szczególności przez jego przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w projektowanym art. 18a oraz przez nabywcę towarów lub usług.

Przepisy te również odzwierciedlają postanowienia art. 220  dyrektywy 2006/112/WE. Ponadto art. 106d stanowi częściową kontynuację regulacji  obowiązujących w tym zakresie w § 6 i 25 rozporządzenia fakturowego odpowiednio  zmodyfikowanych celem dostosowania regulacji krajowych do art. 224 dyrektywy 2006/112/WE w brzmieniu zmienionym przez dyrektywę 2010/45/UE.

Należy zwrócić uwagę, że odbiurokratyzowano szereg istniejących obecnie wymogów dotyczących  samofakturowania, takich jak np. informowania naczelnika urzędu skarbowego o zawarciu umowy na samofakturowanie.  

Jakie dane musi zawierać faktura VAT od 2013 roku

Przepisy art. 106e zawierają katalog danych, które winna zawierać faktura i stanowią odzwierciedlenie regulacji obowiązujących w tym zakresie w § 5, § 23, § 25  rozporządzenia fakturowego odpowiednio zmodyfikowanych celem dostosowania  regulacji krajowych do regulacji dyrektywy 2006/112/WE, zmienionych przez dyrektywę 2010/45/UE w zakresie danych, które winna zawierać faktura.  

Część danych obligatoryjnie umieszczanych na fakturze VAT pozostała niezmieniona,  stanowiąc odzwierciedlenie przepisów rozporządzenia, np. nazwa (rodzaj) towaru lub  usługi, stawki podatku.

Bez zmian pozostał również sposób wykazywania i zaokrąglania  kwoty podatku.

Niewielkim zmianom (doprecyzowującym) uległ przepis o możliwości określenia w fakturze również kwot podatku dotyczących wartości dostarczonych  poszczególnych towarów i wyświadczonych usług. Pozostały również szczególne  uregulowania dotyczące faktur wystawianych przy transakcjach trójstronnych  (wprowadzono jedynie zmiany o charakterze redakcyjnym).  

Wskazanie niektórych danych uległo zmianie w związku z nowelizacją innych przepisów  np. daty dokonania czynności opodatkowanej (w związku z nowym terminem powstania  obowiązku podatkowego), dostosowano również odpowiednio podstawę zwolnienia  czynności z podatku.  

Wymóg umieszczania na fakturze niektórych danych uległ likwidacji, np. zlikwidowano  obowiązek umieszczania numeru rejestracyjnego samochodu na fakturach  dokumentujących nabycie paliw.

Zlikwidowano również określenia „Faktura VAT-MP”, „Faktura VAT-marża” oraz możliwość umieszczenia informacji, iż podatek VAT rozlicza  nabywca.   

Jednocześnie wprowadzono obowiązek podania danych wynikających ze znowelizowanego brzmienia art. 226 dyrektywy 2006/112/WE poprzez obowiązek  umieszczenia na fakturze:  

1) stosownie do projektowanego art. 106e pkt 16, wyrazów „metoda kasowa”; rozwiązanie to odpowiada art. 226 pkt 7a dyrektywy 2006/112/WE,

2) stosownie do projektowanego art. 106e pkt 17, wyrazu „samofakturowanie”; rozwiązanie to odpowiada art. 226 pkt 10a dyrektywy 2006/112/WE,  

3) stosownie do projektowanego art. 106e pkt 18, wyrazów „procedura marży dla biur  podróży”; rozwiązanie to odpowiada art. 226 pkt 13 dyrektywy 2006/112/WE,  

4) stosownie do projektowanego art. 106e pkt 19, wyrazów „procedura marży – towary  używane”; „procedura marży – dzieła sztuki” lub „procedura marży –  przedmioty  kolekcjonerskie i antyki”; rozwiązanie to odpowiada art. 226 pkt 14 dyrektywy  2006/112/WE,  

5) stosownie do projektowanego art. 106e pkt 20, wyrazów „odwrotne obciążenie”;  rozwiązanie to odpowiada art. 226 pkt 11a dyrektywy 2006/112/WE,  

6) stosownie do projektowanego art. 106e pkt 21:  

- przepisu ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego  podatnik stosuje zwolnienie od podatku,   

-  przepisu dyrektywy, który zwalnia od podatku tę dostawę lub to świadczenie, lub  

-  każdego innego odesłania wskazującego na to, że dostawa towarów lub świadczenie  usług korzysta ze zwolnienia;   rozwiązanie to odpowiada art. 226 pkt 11 dyrektywy 2006/112/WE.  

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Skuteczne cv

Przygotowujemy do zmiany pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK