| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Obowiązek podatkowy > Refakturowanie usług - termin rozliczenia VAT

Refakturowanie usług - termin rozliczenia VAT

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy dla refakturowanych przez nas usług hotelowych na rzecz kontrahenta? Czy będzie to data wystawienia faktury pierwotnej czy naszej?

Obowiązek podatkowy powstanie w dniu wykonania usługi, chyba że wcześniej zostanie zapłacona zaliczka. Daty wystawienia faktur nie mają w tym przypadku znaczenia.

Jeżeli podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi (art. 8 ust. 2a ustawy o VAT). Oznacza to, że Państwa firma, dokonując refakturowania usług hotelowych, dla celów rozliczeń VAT jest traktowana, jakby sama wykonała te usługi.

Dlatego obowiązek podatkowy powstanie na zasadach ogólnych, tj. z chwilą wykonania usługi. Gdy przed wykonaniem usługi zostanie wpłacona zaliczka, obowiązek podatkowy powstanie w tej części. Dla ustalenia momentu wykonania usługi znaczenie mają okoliczności faktyczne. Data ta będzie tożsama z dniem wykonania usługi dla pierwotnego wykonawcy, czyli dniem zakończenia pobytu w hotelu. Potwierdzają to również organy podatkowe. W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 grudnia 2016 r. (sygn. 1462-IPPP3.4512.667.2016.2.PC) czytamy:

Wobec tego obowiązek podatkowy z tytułu odsprzedaży tych usług na rzecz kontrahentów powstanie co do zasady z chwilą ich wykonania (należy wskazać że w tym przypadku moment wykonania usługi na rzecz ostatecznego beneficjenta jest tożsamy z momentem wykonania usługi przez pierwotnego usługodawcę na rzecz Wnioskodawcy, który w dalszej kolejności będzie daną usługę odsprzedawał). Jednak w sytuacji gdy Wnioskodawca otrzyma przed wykonaniem usługi cześć należności o której mowa w art. 19 ust. 8 ustawy o VAT wówczas obowiązek podatkowy powstanie z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

W konsekwencji, obowiązek podatkowy z tytułu odsprzedaży usług dokumentowanych refakturami powstaje na zasadach właściwych dla odsprzedawanych usług, a moment powstania obowiązku podatkowego przy refakturowaniu usług pokrywa się z momentem powstania obowiązku podatkowego dla usług udokumentowanych fakturą pierwotną.

Tak samo uznał WSA w Warszawie w prawomocnym wyroku z 7 marca 2016 r. (sygn. akt III SA/Wa 961/15), w którym czytamy:

W konsekwencji, dokonując ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowej, w przypadku refakturowania usług na faktycznego nabywcę, Skarżąca winna kierować się odpowiednią regulacją przepisu art. 19a ustawy o VAT, przyjmując jednocześnie za moment wykonania danej usługi, moment w którym została ona wykonana przez pierwotnego (tekst jedn.: faktycznego) usługodawcę i odpowiednio rozliczyć je w okresach, do których odnoszą się te płatności i rozliczenia.

Polecamy: Biuletyn VAT

Przykład

Spółka A refakturuje na spółkę B opłatę za pobyt w hotelu pracownika tej spółki. Pracownik przebywał w hotelu w dniach 23-26 kwietnia 2018 r. Spółka A otrzymała fakturę 7 maja i na jej podstawie wystawiła refakturę 10 maja 2018 r., która została opłacona 31 maja. Mimo to obowiązek podatkowy powstał 26 kwietnia 2018 r., w dniu wykonania usługi. Należy ją rozliczyć w deklaracji za kwiecień 2018 r.

Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego jest możliwa, gdy strony umowy ustalą, że usługi mają charakter ciągły i będą rozliczane w okresach rozliczeniowych. W dalszej części wyroku czytamy:

W ocenie Sądu treść ust. 3 art. 19a ustawy o VAT nie pozostawia wątpliwości, że tzw. usługi ciągłe i okresowe należy uznać za wykonane z końcem każdego okresu, do którego odnoszą się płatności lub rozliczenia. W zdaniu pierwszym cytowanego przepisu określono moment wykonania „usługi, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń”. Rozstrzygająca jest wola kontrahentów, którzy umówili się na rozliczenie (opłacanie) świadczonych usług (dostaw) w okresach rozliczeniowych. Ustawodawca wprowadził więc uregulowanie, zgodnie z którym z woli ustaleń stron kontraktu obowiązek podatkowy nie powstanie z chwilą dokonania dostawy lub wyświadczenia usługi, lecz w momencie upływu danego okresu czasu. Przy czym okres ten wobec braku jego zdefiniowania co do długości, w tym także braku określenia, że mają to być okresy równe, pozostawiono uznaniu stron.

Przykład
Spółka A refakturuje co miesiąc na spółkę B opłatę za pobyt w hotelu pracownika tej spółki. Okres rozliczeniowy ustalono na 15 dzień miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy faktura. Pracownik przebywał w hotelu w dniach 23-26 kwietnia 2018 r. Spółka A otrzymała fakturę 7 maja i na jej podstawie wystawiła refakturę 10 maja 2018 r., która została opłacona 31 maja. Obowiązek podatkowy powstał 15 maja 2018 r. Dlatego należy ją rozliczyć w deklaracji za maj 2018 r.

Dla usług, dla których obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, data wystawienia faktury zarówno przez pierwotnego wykonawcę, jak i przez firmę refakturującą usługi nie ma znaczenia. W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 5 lipca 2016 r. (sygn. ILPP4/4512-1-96/16-4/KB) czytamy:

(…) nie można uznać za moment wykonania usługi przez Wnioskodawcę momentu wystawienia przez niego faktury. Jak zostało już wskazane, wykonanie usług następuje w momencie faktycznego wykonania wszystkich czynności, do których wykonania zobowiązany jest podmiot świadczący daną usługę. Samo wystawienie faktury stanowi jedynie potwierdzenie wykonania usługi, nie przesądza jednak o terminie jej faktycznego wykonania.

Spółka powinna pamiętać, że nie odliczy VAT z faktury za pobyt w hotelu, mimo że ją później odsprzedaje (art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT).

Podstawa prawna:

  • art. 8 ust. 2a, art. 19a ust. 1 i 8 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 650

Joanna Dmowska, Ekspert w zakresie VAT

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »