| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Odliczanie i zwroty podatku > Odliczenie VAT od bankowozu wziętego w leasing

Odliczenie VAT od bankowozu wziętego w leasing

Zdaniem WSA w Warszawie podatnik może odliczyć VAT w pełnej wysokości w związku z leasingiem bankowozu (a także z faktur dokumentujących zakup paliwa do jego napędu).

Czy nabycie bankowozu zawsze uprawnia do pełnego odliczenia podatku

Odpowiedzią na powyższe brzmienie przepisów w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego jest możliwość zakupu odpowiednio zmodyfikowanych aut osobowych, tak aby spełniały one definicję pojazdu specjalnego, jakim jest bankowóz.

Jednak powyższe rozwiązanie budziło (i nadal budzi) wątpliwości organów skarbowych.

Argumentują one bowiem, że prawo do pełnego odliczenia podatku VAT przysługuje tylko tym podatnikom, którzy wykorzystują nabywane bankowozy do działalności podlegającej opodatkowaniu i (co kluczowe) są one niezbędne do prowadzenia tej działalności.

Opisana w stanie faktycznym sprawa dotyczyła podatnika świadczącego usługi prawne i dysponującego dokumentami objętymi tajemnicą adwokacką.

Odliczenie VAT od samochodów zastępczych

Mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa przewozu środków pieniężnych i dokumentów, podatnik podpisał umowę leasingu samochodu spełniającego warunki określone dla bankowozu. Spełnienie wymagań uznania pojazdu za bankowóz zostało potwierdzone właściwymi certyfikatami oraz wpisem w dowodzie rejestracyjnym.

Zgodnie z ustnym uzasadnieniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego („WSA”) w Warszawie, w ramach prowadzonej działalności podatnik będzie posiadał bankowóz, który dawałby mu komfort co do tego, że przewożone pieniądze i dokumenty są bardziej bezpieczne, z uwagi na fakt, że samochód ten jest bardziej chroniony przez system elektroniczny i fizyczne zastosowanie do możliwości przewozowych pieniędzy i dokumentów. Podatnik korzysta z tego samochodu zgodnie z jego przeznaczeniem w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Powyższe oznacza, że przesłanki umożliwiające odliczenie pełnej kwoty VAT są spełnione, dlatego zaskarżoną interpretację należało uchylić.

W mojej ocenie, z powyższym orzeczeniem WSA w Warszawie, co do zasady, można się zgodzić, natomiast pewne wątpliwości budzi samo uzasadnienie wyroku. Zgodnie bowiem z cytowanym powyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikowi wówczas, gdy zakupiony towar (usługa) jest wykorzystywany do prowadzenia działalności opodatkowanej. Tak niewątpliwie było w przedmiotowej sprawie, tzn. pojazd był wykorzystywany do działalności podatnika podlegającej opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT. Tym samym należy uznać za spełniona przesłankę zawarta w tym przepisie.

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że ustawodawca przewidział co prawda pewne ograniczenia w prawie do odliczenia podatku naliczonego (wymienione zostały chociażby w art. 88 ustawy o VAT czy też w art. 3 ust. 1 ustawy zmieniającej), jednak żadne z nich nie mówi, że nabywany towar (usługa) ma być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem w prowadzonej przez podatnika działalności.

Tym samym taką interpretację przepisów należy, w mojej ocenie, uznać za niezgodną z ich literalną wykładnią. Należy bowiem pamiętać, że wszelkie ograniczenia w prawie do odliczenia podatku VAT powinny być interpretowane ściśle i nie mogą podlegać wykładni rozszerzającej. W ustawie o VAT brak jest bowiem przepisu, zgodnie z którym, odliczenie VAT możliwe jest tylko od tych towarów lub usług, które są niezbędne do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ponadto, na podstawie obecnie obowiązujących przepisów należy uznać, że nie ma znaczenia rodzaj działalności prowadzonej przez podatnika, do której wykorzystywany jest bankowóz. Jeżeli bowiem użytkowany pojazd spełnia cechy pozwalające uznać go za pojazd specjalny i jest on wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych, to należy stwierdzić, że podatnikowi przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku.

Warto podkreślić, że analogiczne uzasadnienie przedstawił WSA w Warszawie również w wyroku z dnia 22 lutego 2013 r. (sygn. III SA/Wa 2016/12) wydanym w analogicznym stanie faktycznym. Oba wyroki są jednak nieprawomocne i od obu przysługuje izbie skarbowej skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zakup samochodu dla firmy - VAT i akcyza

Temat odliczenia podatku naliczonego od zakupu bankowozu jest tym bardziej ciekawy, że WSA w Bydgoszczy w wyroku z dnia 2 października 2012 r. (sygn. akt I SA/Bd 733/12) uznał, że „aby móc odliczyć w pełnej wysokości podatek naliczony związany z zakupem samochodu o specjalnym przeznaczeniu (bankowozu) i podatek naliczony przy zakupie paliwa służącego do jego napędu, pojazd ten winien służyć działalności opodatkowanej podatnika i to takiej, w której wykorzystywanie tego typu pojazdu jest konieczne. Działalność do prowadzenia, której można wykorzystywać bankowóz to świadczenia usług przewozu wartości pieniężnych, o których mowa w cyt. powyżej rozporządzeniu. Zdaniem Sądu nie jest taką działalnością prowadzenie przez wnioskodawcę działalności w zakresie konstrukcji metalowych i ich części, z którym wiąże się jak podano we wniosku o udzielenie interpretacji przewożenie do siedziby udziałowca tajnych i cennych materiałów m.in. zabezpieczonych dysków i innych nośników danych elektronicznych, laptopów oraz innych dokumentów przewożonych w formie papierowej, a także papierów wartościowych, pieniędzy i innych kosztowności. Marginalne wykorzystanie bankowozu do przewozu powyższych rzeczy nie może uprawniać podatnika do możliwości odliczenia całego podatku naliczonego.”

Biorąc pod uwagę powyższe wydaje się, że przedmiotową kwestię ostatecznie rozstrzygnie dopiero Naczelny Sad Administracyjny.

Zmiana przepisów VAT od 1 stycznia 2014 r.

Należy jednocześnie nadmienić, że obecnie obowiązujące przepisy będą obowiązywały wyłącznie do 31 grudnia 2013 r. Wynika to z faktu, że od 1 stycznia 2014 r. polskie przepisy ustawy o VAT będą musiały być zgodne z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Magoora (C-414/07), który uznał, że wprowadzenie ograniczeń w odliczeniu VAT do tzw. aut z kratką było niezgodne z prawem unijnym.

Tym samym resort finansów będzie zobowiązany do wprowadzenia nowych regulacji w powyższym zakresie.

Wojciech Gede, starszy konsultant w Zespole ds. Podatków Pośrednich działu prawno-podatkowego PwC

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Wróbel

doradca, interim manager PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »