| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Odliczanie i zwroty podatku > Faktury od nieuczciwego kontrahenta a prawo do odliczenia VAT

Faktury od nieuczciwego kontrahenta a prawo do odliczenia VAT

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał niedawno ważny wyrok w zakresie prawa do odliczenia VAT z faktury od nieuczciwego kontrahenta. Jest to istotne rozstrzygnięcie dla wszystkich przedsiębiorców, którzy nieświadomie zostali wplątani w przestępczy proceder i ponoszą konsekwencje nieuczciwości swoich kontrahentów. Czy wyrok przyczyni się do zmiany podejścia urzędów skarbowych w stosunku do przedsiębiorców?

Organ podatkowy, jak wyjaśnia dalej MF, odmawiając podatnikowi prawa do odliczenia podatku od towarów i usług jest obowiązany udowodnić na podstawie obiektywnych dowodów, że odbiorca faktury wiedział lub powinien był wiedzieć, że transakcja stanowiąca podstawę prawa do odliczenia podatku od towarów i usług wiązała się z przestępstwem w zakresie podatku od towarów i usług. W takich okolicznościach nabywca towarów powinien zostać uznany za uczestniczącego w tym przestępstwie.

Jednocześnie Trybunał zauważył, że określenie działań, jakich w konkretnej sytuacji należy oczekiwać od podatnika, który zamierza skorzystać z prawa do odliczenia podatku od towarów i usług, w celu upewnienia się, iż dokonywane przez niego transakcje nie wiążą się z przestępstwem popełnionym przez kontrahenta, zależy od okoliczności danej sprawy. Oznacza to zatem, że nabywca towarów w przypadku pojawiających się wątpliwości odnośnie kontrahenta powinien zachować szczególną ostrożność i przedsięwziąć wszystkie działania, jakich można od niego racjonalnie oczekiwać, w celu upewnienia się, że dokonywana przez niego transakcja nie prowadzi do udziału w przestępstwie podatkowym. Jeżeli istnieją zatem przesłanki, by podejrzewać istnienie nieprawidłowości lub przestępstwa, przezorny przedsiębiorca powinien, zależnie od okoliczności konkretnego wypadku, zasięgnąć informacji na temat podmiotu, u którego zamierza nabyć towary lub usługi, w celu upewnienia się co do jego wiarygodności.

Zmiany w odliczaniu VAT w 2016 r. – jak stosować preproporcję?

Wyrok z dnia 22 października 2015 r. utrzymuje dotychczas prezentowane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stanowisko, że brak jest podstaw do skorzystania przez podatnika z prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT, jeżeli z obiektywnych i udowodnionych przez organ podatkowy okoliczności sprawy wynika, że podatnik wiedział lub powinien był wiedzieć, że uczestniczy w transakcji w której wystawca faktury dopuścił się przestępstwa lub nadużycia.

Powyższy wyrok, zdaniem MF, potwierdza zatem dotychczasowy kierunek rekomendowany w postępowaniach organów podatkowych, wskazujący na potrzebę zindywidualizowanego rozpatrywania każdej sprawy w zakresie ewentualnego pozbawienia podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT.

Urzędy skarbowe badają przesłanki „dobrej wiary” podatnika w kontekście wykonania prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT przez podatników podatku od towarów i usług, uwzględniając przy tym orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przedmiotowym zakresie. Podatnik nie jest zatem automatycznie pozbawiany prawa do odliczenia podatku od towarów i usług bez względu na fakt, czy wiedział lub też powinien był wiedzieć, iż transakcja w której uczestniczy wiąże się z przestępstwem lub nadużyciem popełnionym przez wystawcę faktur lub przez inny podmiot uczestniczący w łańcuchu dostaw towarów (świadczenia usług).

Resort finansów stwierdza, iż regulacje zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) dają podatnikom szerokie możliwości ochrony ich interesów zarówno w toku toczącego się postępowania podatkowego i kontroli podatkowej, jak i przed wszczęciem tych procedur. Ustawa - Ordynacja podatkowa zawiera przepisy chroniące w dostateczny sposób interesy podatnika w postępowaniu podatkowym. W szczególności są to przepisy zawierające zasady ogólne postępowania podatkowego (art. 120 - 129 ustawy - Ordynacja podatkowa), przepisy przewidujące terminy załatwienia spraw podatkowych z prawem ponaglenia organu (art. 139 - 142 ustawy - Ordynacja podatkowa) oraz zasady wykonywania decyzji podatkowej (art. 239a - 239j ww. ustawy).

Polecamy: Przewodnik po zmianach przepisów 2015/2016 dla firm (książka)

Zgodnie z zasadą prawdy obiektywnej wyrażoną w art. 122 Ordynacji podatkowej w toku postępowania organy podatkowe podejmują wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym. Zasada ta została rozwinięta w dziale IV rozdziale 11 ustawy - Ordynacja podatkowa np. poprzez wprowadzenie obowiązku zebrania i w sposób wyczerpujący rozpatrzenia całego materiału dowodowego (art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej). Zgodnie z art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Organ podatkowy ocenia na podstawie całego zebranego materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona (art. 191 Ordynacji podatkowej).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK