| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Rozliczenia VAT > Zatrzymanie kaucji gwarancyjnej z wynagrodzenia podwykonawcy a korekta VAT

Zatrzymanie kaucji gwarancyjnej z wynagrodzenia podwykonawcy a korekta VAT

Fakt pobrania kaucji gwarancyjnej z wynagrodzenia podwykonawcy nie stanowi nieuregulowanej należności, o której mowa w art. 89b ustawy o VAT. Skoro zaś nie mamy do czynienia z częściowym nieuregulowaniem kwoty wynikającej z faktury, to konsekwentnie podatnik nie ma obowiązku dokonywać korekty odliczonej kwoty podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną cześć należności dotyczącej kaucji gwarancyjnej, dla której termin płatności zgodnie z umową przekracza 150 dni.

Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 31 marca 2014 r., IPTPP4/443-29/14-2/BM.

Sprawa dotyczyła  osoby fizycznej, działającej w branży budowlanej. Realizując zlecone inwestycje, podatnik korzystał z usług podwykonawców. Zgodnie z zawieranymi z nimi umowami przedsiębiorca z każdej wystawionej przez nich faktury, zatrzymywał określoną procentowo kwotę tytułem kaucji gwarancyjnej. Miała ona charakter zwrotny i stanowiła zabezpieczenie należytego wykonania robót i usług, ewentualnie służyła pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania urnowy.

W związku z powyższym, podatnik zwrócił się do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, w którym zapytał, czy prawidłowe jest stanowisko, iż  w świetle przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2013 r. przedsiębiorca zatrzymując określony procent wynagrodzenia podwykonawcy tytułem kaucji gwarancyjnej, nie jest zobowiązany do zastosowania się do przepisu art. 89b ust. 2 ustawy o VAT i złożenia korekty odliczonej kwoty podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną cześć należności, dla której termin płatności zgodnie z umową przekracza 150 dni.

Zakup na raty a obowiązek korekty kosztów

Korekta kosztów z tytułu „zatorów płatniczych” – płatność w ratach

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Zapisz się na nasz newsletter

Podatnik argumentował, że potrącenie części wynagrodzenia podwykonawcy jest jedynie formą regulacji wzajemnych roszczeń stron umowy. Wskutek potrącenia wierzytelność podwykonawcy o zapłatę wynagrodzenia zostaje umorzona w tej części w jakiej potrącona kwota została przeznaczona na poczet kaucji gwarancyjnej.

Przysługujące podwykonawcy roszczenie o zapłatę ceny przekształca się zatem w  roszczenie o zwrot zatrzymanej kaucji. Wierzytelność staje się wymagalna dopiero z chwilą upływu terminu, na jaki zabezpieczenie zostało ustanowione i po spełnieniu określonych w umowie warunków zwrotu.

Samochód w firmie – zmiany od 1 kwietnia 2014

Polecamy: Samochód po zmianach od 1 kwietnia 2014 - multipakiet

Wobec powyższego, zatrzymanie zgodnie z warunkami umowy, kaucji gwarancyjnej nie mieści się w pojęciu „nieuregulowanej należności” z art. 89b ust. 1 i 2 ustawy o VAT. Zatrzymana kaucja gwarancyjna nie jest nierozpoznaną wartością (częścią) faktury, która z bliżej nierozpoznanych względów nie została uregulowana przez dłużnika. Na podatniku nie ciąży zatem obowiązek korekty podatku naliczonego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał powyższe stanowisko za prawidłowe, odstępując od uzasadnienia interpretacji.

Magdalena Polak, konsultant w Zespole Zarządzania Wiedzą Działu Prawno-Podatkowego PwC

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »