| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Rozliczenia VAT > Wypadek firmowego samochodu – rozliczenie VAT od naprawy, złomowania i sprzedaży

Wypadek firmowego samochodu – rozliczenie VAT od naprawy, złomowania i sprzedaży

Wypadek firmowego samochodu wiąże się z ponoszeniem wydatków na jego naprawę. Może także powodować konieczność złomowania auta lub jego sprzedaży po dokonanej naprawie. Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane z rozliczeniem VAT od wydatków dotyczących naprawy samochodów oraz ich sprzedaży.

3. Jak rozliczyć VAT przy sprzedaży powypadkowego auta

Firmowy samochód, który brał udział w wypadku drogowym, może – decyzją przedsiębiorcy – zostać przeznaczony do sprzedaży. Sprzedaż ta może zostać rozliczona w VAT na zasadach ogólnych lub – po spełnieniu określonych warunków – w procedurze marży.

3.1. Sprzedaż firmowego samochodu na zasadach ogólnych

Obecnie sprzedaż firmowego samochodu, który nie był wykorzystywany wyłącznie do działalności zwolnionej, podlega opodatkowaniu stawką podstawową 23%. Nie ma przy tym znaczenia, czy przy nabyciu auta podatnikowi przysługiwało pełne czy ograniczone prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Jeżeli jednak podatnik najpierw nabył samochód z częściowym prawem do odliczenia w wysokości:

  • 50% podatku naliczonego lub
  • 60% podatku naliczonego, nie więcej niż 6000 zł (dotyczy samochodów nabytych przed 1 kwietnia 2014 r.),

a następnie sprzedał to auto, opodatkowując całą transakcję według stawki 23%, wówczas ma on prawo do odzyskania części nieodliczonego VAT.

Podatnik może dokonać korekty VAT za okres sprzedaży auta, pod warunkiem że sprzedaż nastąpi w okresie korekty VAT. Okres korekty wynosi (art. 90b ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 6 ustawy o VAT):

  • 60 miesięcy – w przypadku pojazdów samochodowych o wartości początkowej przekraczającej 15 000 zł,
  • 12 miesięcy – w przypadku pojazdów samochodowych o wartości początkowej równej lub niższej niż 15 000 zł,

przy czym wartość początkową pojazdu ustala się zgodnie z przepisami o podatku dochodowym.

Przykład – korekta VAT naliczonego w przypadku samochodów osobowych o wartości początkowej przekraczającej 15 000 zł

Podatnik rozliczający VAT za okresy miesięczne prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie opodatkowaną VAT. W styczniu 2016 r. nabył on samochód osobowy za kwotę 24 600 zł (wartość netto + VAT: 20 000 zł + 4600 zł). Podatnik zaliczył auto do środków trwałych. Na podstawie otrzymanej faktury w deklaracji VAT-7 za styczeń 2016 r. odliczył on podatek naliczony w kwocie 2300 zł (4600 zł x 50%).

We wrześniu 2017 r. auto uległo wypadkowi. Podatnik 10 października 2017 r. sprzedał samochód za kwotę 11 070 zł (wartość netto + VAT = 9000 zł + 2070 zł). W deklaracji VAT-7 za październik 2017 r. podatnik ma prawo (ale nie obowiązek) dokonać korekty podatku naliczonego nieodliczonego przy nabyciu auta. Może on zwiększyć podatek naliczony o kwotę 1495 zł, co wynika z następujących obliczeń:

Wyszczególnienie

Wartość

Kwota podatku naliczonego wynikająca z faktury zakupu

4600 zł

Kwota nieodliczonego podatku naliczonego

2300 zł

Okres korekty

(styczeń 2016 r. – grudzień 2020 r.)

60 miesięcy

Pozostały okres korekty

(od października 2017 r. do grudnia 2020 r.)

39 miesięcy

Kwota korekty (2300 zł x 39/60 miesięcy)

1495 zł

W miesięcznej deklaracji VAT-7 za październik 2017 r. podatnik wykaże:

  • sprzedaż samochodu, jako dostawę towaru opodatkowaną według stawki 23%, na kwotę netto 9000 zł plus podatek należny w kwocie 2070 zł (poz. 19 i 20 deklaracji VAT-7),

  • korektę (zwiększającą) podatku naliczonego w kwocie 1495 zł (poz. 47 deklaracji VAT-7).

W rezultacie z tytułu nabycia samochodu osobowego podatnik odliczył podatek naliczony w łącznej kwocie 3795 zł, tj. w ramach częściowego odliczenia – 2300 zł, i poprzez korektę VAT – 1495 zł. Nieodliczona kwota VAT stanowi 805 zł (4600 zł – 3795 zł).

Polecamy: JPK_VAT 2018 – Instrukcja wdrożenia

3.2. Sprzedaż firmowego samochodu w procedurze VAT marża

Jeśli podatnik nabył samochód firmowy bez prawa do odliczenia VAT (np. na podstawie umowy kupna-sprzedaży zawartej z osobą fizyczną lub w procedurze marży), to przy późniejszym zbyciu tego używanego towaru ma on prawo zastosować procedurę VAT marża, o której mowa w art. 120 ustawy o VAT. Dotyczy to również środków trwałych.

W przypadku podatnika dokonującego dostawy towaru używanego, nabytego uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża. Marża jest obliczana jako różnica między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku (art. 120 ust. 4 ustawy o VAT). Ustalona w ten sposób marża od sprzedaży używanego auta podlega opodatkowaniu według stawki podstawowej – 23%. Warunkiem niezbędnym do zastosowania tej procedury jest:

  • nabycie auta w okolicznościach wskazanych w art. 120 ust. 10 ustawy o VAT, które skutkują brakiem prawa do odliczenia podatku naliczonego, gdyż podatek ten w momencie nabycia w ogóle nie wystąpił,
  • określenie, że towar – samochód (także w sytuacji gdy samochód ten przed odsprzedażą podatnik użytkował dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej) został jednak nabyty ostatecznie w celu odsprzedaży.

W większości przypadków powypadkowa sprzedaż firmowego samochodu jest dokonywana poniżej ceny, za jaką podatnik nabył auto. W takim przypadku w ogóle nie wystąpi VAT należny z tytułu sprzedaży. Potwierdza to również interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 26 kwietnia 2017 r. (sygn. 0112-KDIL2-2.4012.31.2017.1.MR), z której wynika, że:

(…) skoro przedmiotowy samochód został nabyty jako towar używany w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy od podmiotu wymienionego w art. 120 ust. 10 pkt 1 ustawy, to Wnioskodawcy przy sprzedaży tego samochodu (towaru używanego) będzie przysługiwać prawo do zastosowania szczególnej procedury VAT-marża, przewidzianej w art. 120 ust. 4 ustawy. Ponadto w przedmiotowej sprawie nie zostanie wykazany podatek należny, ponieważ cena sprzedaży tego samochodu będzie niższa od ceny jego nabycia, a tym samym nie wystąpi podstawa opodatkowania – marża.

Podatnik w marcu ubiegłego roku nabył samochód na podstawie umowy kupna-sprzedaży zawartej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Cena zakupu wyniosła wówczas 28 000 zł. We wrześniu 2017 r. auto używane przez podatnika na potrzeby działalności gospodarczej miało wypadek. W listopadzie 2017 r. podatnik sprzedał samochód w procedurze VAT marża za cenę 12 000 zł. Skoro samochód został sprzedany po cenie niższej od ceny zakupu to:
- podstawa opodatkowania (marża) wyniosła 0 zł,
- podatek należny od marży wyniósł 0 zł.

Podstawa prawna:

  • art. 2 pkt 9 i 34, art. 17 ust. 1 pkt 4 i 7, art. 28b, art. 86 ust. 1, ust. 10, ust. 10b pkt 1 i ust. 11, art. 86a ust. 1, ust. 2 pkt 3, ust. 3 pkt 1 lit. a), ust. 4 i ust. 12, art. 90b ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 6, art. 101a ust. 1, art. 106e ust. 1 pkt 18 i ust. 4 pkt 1, art. 120 ust. 1 pkt 4, ust. 4 i 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221; ost.zm; Dz.U. z 2017 r. poz. 60

Aneta Szwęch

ekspert w zakresie podatków i rachunkowości, wykładowca

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Mikołajewski

prawnik, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »