| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Split payment > Obowiązkowy split payment - dodatkowe sankcje

Obowiązkowy split payment - dodatkowe sankcje

Ustawodawca wprowadza obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment) w niektórych sektorach gospodarki. Wraz z nowym obowiązkiem pojawią się dodatkowe sankcje. Jedna z sankcji, w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze, przewidziana jest dla nabywcy, który mimo ciążącego na nim obowiązku uregulowania kwoty VAT wykazanej na fakturze w mechanizmie podzielonej płatności ureguluje tę kwotę w inny sposób.

Zakaz uwzględniania w kosztach

Ustawodawca wprowadza ponadto zmiany w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którymi podatnicy (w przypadku osób fizycznych będą to podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą) nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części (lub zmniejszają wysokość kosztów), w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (powyżej 15 000 zł) obejmująca towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT mimo obowiązku zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności została dokonana w inny sposób.

Sankcje na gruncie Kodeksu karnego skarbowego

Projektu zakłada także zmiany w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy. Zmiany te polegają głównie na dodaniu nowego czynu zabronionego, sankcjonującego niewywiązywanie się przez podatników z obowiązku dokonania płatności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności nałożonego projektowanym przepisem art. 108a ust. 1a ustawy o VAT (dodanie art. 57c). Za popełnienie ww. czynu zabronionego zaproponowano karę grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych (art. 57c § 1 kks). Ponadto przewiduje się, że w przypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe (art. 57c § 2 kks).

Uzasadnienia dla sankcjonowania powyższego zachowania, jak podkreśla ustawodawca, nie należy upatrywać jedynie w niedopełnieniu formalnego obowiązku zapłaty w określony sposób. Zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności pełni kluczową rolę w systemie uszczelniania podatku VAT. Specyfika proponowanego systemu (eliminacja nadużyć już na etapie dokonywania transakcji) uzasadnia wprowadzenie szczególnej regulacji karnej zarezerwowanej wyłącznie na jej potrzeby. Przepis ten oprócz uregulowania odpowiedzialności karnej w konkretnym przypadku spełnia przede wszystkim funkcję prewencyjną, odstraszając od popełnienia czynu zabronionego, przez zagrożenie karą, zapobiegając tym samym unikaniu lub uchylaniu się od rozliczenia VAT oraz bezkarności w przypadku wystąpienia takich sytuacji. Temu też została podporządkowana uzyskana przez Polskę decyzja derogacyjna. Skoro zapobieżenie oszustwom związanym z VAT jest powodem przyznania odstępstwa w stosowaniu przepisów dyrektywy 2006/112/WE, to tym bardziej należy uznać za uzasadnione wprowadzenie stosownych przepisów karnych w regulacjach krajowych zapobiegających takim sytuacjom.

Zaproponowana zmiana sprowadza się do dodania w art. 53 § 30c nowego określenia („mechanizm podzielonej płatności”), którym posłużono się w ww. art. 57c kodeksu.

Odpowiedzialność karna spoczywa również na podatniku który wystawił fakturę i mimo wprowadzanego przedmiotowym projektem obowiązku nie dokonał jej specjalnego oznaczenia w postaci wskazania informacji „mechanizm podzielonej płatności”. Odpowiedzialność ta stosowana będzie na podstawie obecnych zapisów kodeksu, tj. art. 62 § 1, który reguluje kwestię wystawiania faktury w sposób wadliwy.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Brysiewicz

Krzysztof Brysiewicz, radca prawny, partner zarządzający w Kancelarii Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »