| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Transakcje zagraniczne > Jak rozliczać VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

Jak rozliczać VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

Od 1 sierpnia 2016 r. uległy zmianie przepisy w zakresie rozliczania podatku VAT z tytułu dokonania transakcji wewnątrzwspólnotowych nabyć paliw silnikowych, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z przepisami ustawy – Prawo energetyczne. W artykule prezentujemy wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące tych zmian.

Kwoty podatku należne z tytułu WNT paliw silnikowych wykazywane są w deklaracji  VAT-14 DEKLARACJA O NALEŻNYCH KWOTACH PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W PRZYPADKU WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA PALIW SILNIKOWYCH.

Jak prawidłowo złożyć VAT-14

Wzory formularzy są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/formularze

Elektroniczna wersja tych formularzy jest dostępna pod adresem: www.puesc.gov.pl 

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl w zakładce VAT – Wyjaśnienia i komunikaty dostępne są również zasady obsługi nowego wzoru deklaracji VAT-14. 

Integralną częścią deklaracji VAT-14 jest załącznik VAT-14/A ROZLICZENIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA PALIW SILNIKOWYCH, w którym wykazywane są wszystkie ww. transakcje dokonane w danym miesiącu, łącznie z podaniem danych podatnika, na rzecz którego dokonuje się rozliczenia VAT oraz daty i wartości transakcji. Transakcje wpisywane są chronologicznie, według dat ich dokonania wraz z podaniem kwoty podatku należnego, obliczonego od konkretnej transakcji. 

Łączną kwotę podatku z poz. 10 załącznika VAT-14/A należy wpisać w poz. 11 deklaracji VAT-14. W przypadku gdy załączników jest więcej niż jeden, w poz. 11 deklaracji VAT-14 wpisuje się łączną sumę kwot z poz. 10 wszystkich załączników VAT-14/A.  

Uwaga

Deklarację VAT-14 wraz z załącznikiem VAT-14/A składa się naczelnikowi urzędu celnego właściwemu w sprawie rozliczania podatku akcyzowego.  

Ważne

Złożenie deklaracji VAT-14 nie zwalnia podatnika od zadeklarowania dokonanego WNT paliw silnikowych w deklaracji dla podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT (odpowiednio VAT-7, VAT-7K, VAT-7D czy VAT-8). Ma to miejsce zarówno w sytuacji, gdy kwoty należne podatku VAT z tytułu WNT paliw silnikowych zostały wykazane w deklaracji         

VAT-14 przez podatnika, jak również wówczas, gdy zostały one zadeklarowane przez płatnika, tj. zarejestrowanego odbiorcę czy podmiot prowadzący skład podatkowy.  
Docelowe rozliczenie WNT paliw silnikowych następuje zatem w standardowej deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług, która w przypadku podatników handlujących hurtowo paliwami składana jest za okresy miesięczne.  

Uwaga

Podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowych nabyć paliw silnikowych mają obowiązek, począwszy od rozliczenia za sierpień 2016 r. (lub za trzeci kwartał 2016 r.), składać deklaracje według nowego wzoru, tj. VAT-7(17), VAT-7K(11), VAT-7D(8) lub VAT-8(8)

Wzory są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/formularze 

Elektroniczna wersja tych formularzy jest dostępna pod adresem: http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/formularze/vat

Podatnik, uwzględniając terminy z art. 20 i art. 86 ustawy o VAT, rozliczy w standardowej deklaracji zarówno podatek należny z tytułu WNT paliw, jak i podatek naliczony (po spełnieniu ustawowych warunków) – odpowiednio w poz. 24 i 46 deklaracji VAT-7(17), VAT7K(11) lub VAT-7D(8). Z kolei podatek wykazany w deklaracji VAT-14 ujmuje się w poz. 39 deklaracji wymienionych w poprzednim akapicie w celu odpowiedniego pomniejszenia kwoty podatku należnego do zapłaty lub powiększenia kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu lub do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. Powyższe oznacza, że prawo do odliczenia podatku z tytułu WNT nadal realizowane będzie na dotychczasowych zasadach, a jedynie podatek należny od tych unijnych transakcji, których przedmiotem są paliwa silnikowe, będzie rozliczany dwuetapowo:

1) wpłata VAT zaraz po sprowadzeniu towaru do Polski, wykazana w deklaracji VAT-14, składanej naczelnikowi urzędu celnego,

2) rozliczenie jej w deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, składanej naczelnikowi urzędu skarbowego.  

Przykład 3

Zarejestrowany odbiorca dokonuje WNT benzyny bezołowiowej 98 z terytorium Litwy na rzecz klienta z siedzibą w Polsce. WNT dokonywane jest z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy przy zachowaniu wszystkich niezbędnych dla takiej transakcji warunków przewidzianych w ustawie o podatku akcyzowym. Benzyna zostaje wprowadzona do miejsca odbioru wyrobów akcyzowych, określonego we właściwym zezwoleniu odpowiednio 2, 12 i 20 sierpnia 2016 r.  

Zarejestrowany odbiorca, jako płatnik podatku z tytułu WNT benzyny, będzie obowiązany:

1. Wpłacać na rachunek izby celnej podatek należny od powyższych transakcji w terminach odpowiednio do 7, 17 oraz 25 sierpnia 2016 r., pomniejszony o kwotę zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej. 

2. Złożyć do 5 września 2016 r. naczelnikowi urzędu celnego (właściwego dla rozliczenia akcyzy) deklarację VAT-14 wraz z załącznikiem VAT-14/A, w której rozliczy podatek należny od powyższych transakcji. 

Podatnik, na rzecz którego zarejestrowany odbiorca dokonał WNT (rozliczający się z podatku VAT w okresach miesięcznych), w deklaracji VAT-7(17) za sierpień 2016 r. wykaże w poz. 39 tej deklaracji sumę kwot podatku należnego z tytułu tych transakcji, wykazanych przez płatnika w deklaracji VAT-14 w kolumnie „i” załącznika VAT-14/A. Podatnik będzie też obowiązany rozliczyć w deklaracji VAT-7(17) (za miesiąc, w którym wystąpił obowiązek podatkowy zgodnie z art. 20 ustawy o VAT) WNT benzyny na zasadach ogólnych (po stronie podatku należnego w poz. 23 i 24 oraz – po spełnieniu ustawowych warunków - po stronie podatku naliczonego w poz. 45 i 46).

Jak rozliczyć VAT naliczony i należny z tytułu WNT

Przykład 4

Podmiot z siedzibą w Polsce w sierpniu 2016 r. dokonywał WNT paliw silnikowych do składu podatkowego. Części tych nabyć dokonał dla siebie, natomiast wobec pozostałych działał w charakterze płatnika.  Jak deklaruje dokonane transakcje w deklaracji VAT-14 oraz załączniku VAT-14/A?  

W sytuacji gdy dany podmiot występuje w danym okresie rozliczeniowym jako podatnik i płatnik, zobowiązany jest do złożenia jednej deklaracji VAT-14 obejmującej przedmiotowy okres. W poz. 9 deklaracji VAT-14 oraz w poz. 5 załącznika VAT-14/A zaznacza wówczas zarówno kwadrat 3 odnoszący się do podatnika, jak i kwadrat 4 odnoszący się do płatnika. W VAT-14/A taki podmiot musi wykazać w odrębnych wierszach w części B zarówno transakcje własne, tj. nabycia dokonane na własną rzecz, oraz transakcje, w stosunku do których występuje w charakterze płatnika. W sytuacji gdy podmiot dokonuje nabycia paliw na własną rzecz, zaznacza to w kolumnie d.  

Podstawa prawna: art. 99 ust. 11a ustawy o VAT

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (Dz. U. poz. 1124)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r.  w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1136)

Źródło: Broszura informacyjna Ministerstwa Finansów

Oprac. Adam Kuchta

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Anna Mosiej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK