| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > VAT w Leasingu > Korekta rozliczeń VAT dotyczących ubezpieczenia przedmiotu leasingu – ochrona leasingobiorców

Korekta rozliczeń VAT dotyczących ubezpieczenia przedmiotu leasingu – ochrona leasingobiorców

Jeśli leasingodawca wystawi fakturę korygującą, to leasingobiorca, na podstawie art. 86 ust. 10a ustawy o VAT, powinien dokonać zmniejszenia podatku naliczonego w deklaracji za okres, w której otrzymał fakturę korygującą. Brak natomiast takiej faktury korygującej nie oznacza, że organy podatkowe będą kwestionować odliczenie całości podatku u leasingobiorców.

Kwestia opodatkowania podatkiem od towarów i usług usługi ubezpieczenia przedmiotu leasingu została ostatecznie wyjaśniona w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 17 stycznia 2013 r. (sprawa C-224/11, BGŻ Leasing sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie).

TSUE stwierdził, że, co do zasady, usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu i usługa leasingu stanowią usługi odrębne i niezależne dla celów opodatkowania podatkiem VAT. Oznacza to, iż usługę leasingu należy opodatkować według stawki podstawowej, natomiast usługa ubezpieczenia jest zwolniona z VAT.

Wyrok ten nie podziela stanowiska, jakie wcześniej zajął Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 8 listopada 2010 r. sygn. akt I FPS 3/10 oraz organy podatkowe, iż podmiot świadczący usługę leasingu powinien włączyć do podstawy opodatkowania tych usług koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu.

W dniu 26 czerwca 2013 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (nr PT3/033/1/101/AEW/13/63224), w której wyjaśnił, jakie skutki niesie dla podatników ww. wyrok TSUE.

Minister Finansów podkreślił, że wyjaśnienia te będą miały zastosowanie, jeżeli w wyniku analizy okoliczności stanu faktycznego konkretnej sprawy, przeprowadzonej przy uwzględnieniu wskazówek wynikających z wyroku TSUE, okaże się, iż usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu i usługa leasingu stanowią usługi odrębne i niezależne dla celów podatku VAT.

Korekta VAT w zakresie ubezpieczenia przedmiotu leasingu – interpretacja ogólna Ministra Finansów

Istotne jest, że interpretacja ta zawiera wskazówki także dla leasingobiorców.

Wydana wcześniej uchwała NSA oraz wyrok TSUE odnoszą się bezpośrednio do kwestii podstawy opodatkowania, a zatem do rozliczeń finansujących. Nie oznacza to, że temat ten nie jest istotny dla leasingobiorców.

Kierując się wytycznymi z uchwały NSA, leasingodawcy wystawiali na rzecz leasingobiorców faktury z wliczoną do podstawy opodatkowania z tytułu leasingu wartością ubezpieczenia.

Leasingobiorcy z kolei odliczali całość podatku naliczonego z tak wystawionych faktur. Trzeba zwrócić uwagę na treść art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym przepisem nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego lub zwrotu podatku naliczonego faktury, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona z VAT.

Skoro, jak wynika z orzeczenia TSUE, do podstawy opodatkowania nie wlicza się wartości usługi ubezpieczeniowej, która jest zwolniona z VAT, to podatek wynikający z wystawianych zgodnie z wcześniejszą uchwałą NSA faktur, w części odpowiadający usłudze ubezpieczeniowej, nie mógł być odliczany.

W konsekwencji, wyrok TSUE potwierdzający stanowisko, jakie konsekwentnie zajmowała branża leasingowa, spowodował poważne ryzyko podatkowe u leasingobiorców.

Trudno jednak uznać za sprawiedliwe karanie leasingobiorców, którzy odliczali podatek z faktur wystawionych na podstawie wskazań aparatu skarbowego i uchwały NSA. Kierując się zapewne takim podejściem, Minister Finansów w interpretacji ogólnej stwierdził, iż jeśli finansujący nie wystawili leasingobiorcom faktur korygujących uwzględniających wyrok TSUE, to nie znajdzie zastosowania wskazany wyżej art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT.

Postępowanie leasingobiorców odnośnie korygowania rozliczeń podatku naliczonego zależy zatem od działań leasingodawców. Jeśli leasingodawca wystawi fakturę korygującą, to leasingobiorca, na podstawie art. 86 ust. 10a ustawy o VAT, powinien dokonać zmniejszenia podatku naliczonego w deklaracji za okres, w której otrzymał fakturę korygującą. Brak natomiast takiej faktury korygującej nie oznacza, że organy podatkowe będą kwestionować odliczenie całości podatku u leasingobiorców.

Dobrze, że wydana interpretacja ogólna dostrzega problem rozliczenia leasingobiorców. Należy przy tym zwrócić uwagę na kolejne rozstrzygnięcie TSUE, które dotyczy także rozliczeń usługobiorców. Chodzi o wyrok z 27 czerwca 2013 r. w sprawie C-155/12 (Minister Finansów przeciwko RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland sp. z o.o.) odnośnie miejsca świadczenia kompleksowych usług magazynowych.

Faktura korygująca i nota korygująca w 2013 roku

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Jankowski

Przedsiębiorca, Partner Zarządzający Cafe Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »