| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Zakres opodatkowania > Czy dywidenda rzeczowa podlega opodatkowaniu VAT?

Czy dywidenda rzeczowa podlega opodatkowaniu VAT?

Wypłata dywidendy dokonywana przez podatnika w formie rzeczowej na rzecz wspólników (osób prawnych) polegająca na przeniesieniu na nich prawa do rozporządzania lokalami mieszkalnymi wraz z miejscami parkingowymi, stanowi nieodpłatne przekazanie towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), w konsekwencji czego podatnik zobowiązany będzie do naliczenia podatku VAT z tytułu przekazania przedmiotowych towarów.

Organ podatkowy przedmiotowej interpretacji stwierdził, iż wypłata przez spółkę dywidendy w postaci przeniesienia prawa własności do lokali mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi w przypadku, gdy przy ich nabyciu przysługiwało spółce prawo do odliczenia podatku naliczonego powinna być opodatkowana VAT na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.

Wspomniany przepis stanowi, iż za dostawę towarów rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności wszelkie przekazania towarów bez wynagrodzenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu.

Tym samym organ podatkowy, aby stwierdzić, iż omawiana wypłata dywidenda jest opodatkowana VAT powinien wykazać, iż przekazywane prawa własności do lokali mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi są wydawane na cele niezwiązane z prowadzonym przedsiębiorstwem. Jednakże organ podatkowy w omawianej interpretacji takich argumentów nie przedstawił.

Interpretując art. 7 ust. 2 ustawy o VAT a contrario, można stwierdzić, iż bezpłatne przekazanie towarów na cele związane z przedsiębiorstwem prowadzonym przez podatnika nie jest dostawą towarów w rozumieniu ustawy o VAT i nie podlega opodatkowaniu VAT (pogląd ten odnajdziemy w orzecznictwie m.in. w wyroku WSA we Wrocławiu z 23 czerwca 2009 r. I SA/Wr 508/09).

Moim zdaniem, w stanie faktycznym będącym przedmiotem komentowanej interpretacji można uznać, iż wypłata dywidendy przez spółkę jest ściśle i bezpośrednio związana z prowadzonym przedsiębiorstwem. Podobny pogląd podzielił w uzasadnieniu wyroku z 8 grudnia 2009 r. WSA w Gdańsku (I SA/Gd 733/09).

Ponadto należy wskazać, iż celem prowadzenia przedsiębiorstwa jest, co do zasady osiąganie zysku. Natomiast wypłata dywidendy jest jedną z form zagospodarowania wypracowanego zysku. W konsekwencji, gdyby spółka w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej nie wygenerowała zysku nie dochodziłoby do wypłaty dywidendy.

Polecamy: Serwis VAT

Polecamy: Serwis CIT

Dlatego też, wydaje się zasadne stwierdzenie, iż wypłata dywidendy w komentowanej interpretacji nie może zostać uznana za czynność opodatkowaną VAT na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT

Wypłata dywidendy w przypadku, gdy jest dokonywana w postaci pieniężnej nie wywołuje konsekwencji na gruncie ustawy o VAT Dywidenda taka nie jest ani dostawą towaru, ani usługą świadczoną przez wypłacającego. Stąd też, odmienne traktowanie na gruncie ustawy o VAT wypłaty dywidendy biorąc pod uwagę jej przedmiot jest niezbyt zasadne. Zarówno dywidenda pieniężna jak i rzeczowa służą, co do zasady, temu samemu celowi – przysporzeniu majątkowemu wspólników.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Schindler Polska

Schindler Polska to spółka-córka międzynarodowego koncernu Schindler z siedzibą w Szwajcarii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »